top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Campagne tegen doodstraf voor blasfemie en geloofsafval bereikt een belangrijke mijlpaal bij de VN


Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York heeft de Europese Unie (EU) en haar lidstaten, met de steun vanuit een breed platform van landen, op 19 oktober een resoluut standpunt ingenomen tegen de doodstraf op blasfemie of geloofsafval die nog steeds van kracht is in 12 landen, waaronder ook Nigeria, Pakistan, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten.


Al heel lang zet voormalig Tweede Kamerlid Joël Voordewind zich samen met Jubilee Campaign in voor de campagne voor godsdienstvrijheid in landen waar een extremistische versie van de sharia wetgeving wordt gehanteerd die stelt dat iemand die blasfemie pleegt tegen de profeet Mohammed of het islamitische geloof de rug toekeert, de doodstraf verdient.


Krachtige lobby

Op 18 mei verzorgde Joël samen met Peter van Dalen (ChristenUnie, Europarlement) en het echtpaar Shafgat en Shagufta die in Pakistan jarenlang in een dodencel zaten, in het Europese Parlement een presentatie om bewustwording te creëren over de schending van het recht op godsdienstvrijheid in diverse islamitische landen. Het is bemoedigend om te zien dat de lidstaten van de EU zich nu unaniem hebben verbonden aan de doelstellingen van de campagne tegen de doodstraf op blasfemie of geloofsafval.Ook in de Verenigde Staten heeft Jubilee Campaign in het afgelopen jaar niet stilgezeten. Het team in Washington kreeg onder andere de gelegenheid om de campagne te introduceren tijdens de jaarlijkse conferentie van de invloedrijke Coalition For International Religious Freedom (IRF) (Coalitie voor Internationale godsdienstvrijheid).


In eigen land is er onder leiding van Joël Voordewind als ambassadeur van Jubilee Campaign en Wimco Ester van Open Doors recentelijk een krachtige lobby gestart in de vorm van een christelijk platform voor geloofsvrijheid.


Breed draagvlak

In de loop der jaren is er een breed draagvlak ontstaan voor de campagne voor godsdienstvrijheid. Naast de lidstaten van de EU hebben de volgende landen zich in de Algemene Vergadering van de VN op 19 oktober achter de verklaring geschaard: Albanië, Australië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Canada, Colombia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Fiji, Georgië, Guatemala, IJsland, Liechtenstein, Moldovië, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Korea, San Marino, Servië, Verenigd Koninkrijk en Oekraïne.


Ook de regering van Australië heeft zich bij de VN formeel uitgesproken tegen de doodstraf op blasfemie of geloofsafval. De verklaring die het land tijdens de vergadering van de Mensenrechtenraad in maart aflegde, werd door maar liefst 51 landen, waaronder ook Nederland, ondertekend.


Het feit dat Jubilee Campaign beschikt over een ‘consultatieve status’ bij de VN is geen garantie dat presentaties ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden. Het is belangrijk dat evenementen ook officieel worden gesteund door één of meerdere landen. Normaal gesproken is er bij de meeste landen echter weinig animo om zich formeel te verbinden aan onze campagnes. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de steun die Jubilee Campaign als organisatie heeft mogen ontvangen van de regering van Sierra Leone die zich eerder dit jaar beschikbaar stelde als cosponsor voor deze campagne.


Dankbaar

Hoewel het dagelijkse werk van Jubilee Campaign zich richt op het steunen van christenen in landen zoals Pakistan en Nigeria die in de frontlinie staan, zijn we dankbaar dat ons tegelijkertijd ook het voorrecht wordt gegund om ‘op hoog niveau’ in de Internationale politiek een bijdrage te leveren aan de campagne voor Godsdienstvrijheid.


In samenwerking met Joël Voordewind, voormalig Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging Jos Douma, Speciaal Rapporteur voor Godsdienstvrijheid bij de VN Ahmed Shaeed en andere kopstukken uit de Internationale politiek, heeft het team van Jubilee Campaign mee mogen schrijven aan de tekst voor de verklaring die op 19 oktober tijdens de algemene vergadering van de VN werd gepresenteerd.


Het is nog steeds een wonder dat Jubilee Campaign mag beschikken over een ‘consultatieve status’ die ons in staat stelt om belangrijke onderwerpen bij de VN op de agenda te plaatsen. In samenwerking met het team in de Verenigde Staten die de accreditatie beheert, is het mogelijk om ook aan collega-organisaties een podium te bieden bij de VN. Door de kennis en ervaring die door deze samenwerking binnen het netwerk ontstaat is het mogelijk om ook op het Internationale toneel ons effectief in te zetten voor godsdienstvrijheid en de vervolgde christenen in het bijzonder.


Steun

Samen kunnen we het verschil maken voor onze broers en zussen die vervolgd worden, individueel maar ook in ons streven naar recht en gerechtigheid in wetgeving, VN-resoluties en verdragen.


Onze campagnes bij de VN worden vooral gedragen door politici, juristen en andere vakmensen die zich op vrijwillige basis inzetten. Als organisatie willen we deze strijders graag faciliteren door bij voorbeeld de reis- en verblijfkosten voor onze rekening te nemen. Wij nodigen u graag uit om Jubilee Campaign financieel te (blijven) steunen.


Dit werk heeft echter alleen zin als we ook kunnen rekenen op uw gebedsondersteuning. We nodigen u daarom ook graag uit om te blijven bidden voor het team van Jubilee Campaign, de politici, de vakmensen en de organisaties die zich onvermoeibaar inzetten voor deze campagne.


 

Bronnen:


(1)

De integrale tekst van de verklaring zoals op 19 oktober gepresenteerd in de Algemene Vergadering van de VN kan gedownload worden door hieronder te klikken.


UNGA CROSS REGIONAL JOINT STATEMENT ON FORB
.pdf
Download PDF • 78KB

Hieronder de vertaling van de tekst die naar aanleiding van onze campagne werd opgenomen (onderaan pagina 2):


“Voorzitter,


We benadrukken resoluut ons verzet tegen de doodstraf, het opleggen van fysieke straffen of de vrijheidsberoving als straf voor met name godslastering en afvalligheid.


We spreken onze bezorgdheid uit over het feit dat in ten minste dertien landen de doodstraf voor godslastering of afvalligheid van kracht is, ondanks de beperking vanuit het internationaal recht dat de doodstraf alleen mag worden toegepast voor de ernstigste misdaden, en zeven landen de doodstraf voor beide. We roepen staten die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft op om een ​​moratorium in te stellen op de personen die voor deze misdaden ter dood zijn veroordeeld.


Bovendien maken we ons grote zorgen over recente incidenten waarbij personen, waaronder vrouwen, zijn vermoord of gelyncht na beschuldigingen van godslastering of afvalligheid.


Deze incidenten herinneren ons er sterk aan dat overheden de plicht hebben om geweld en intimidatie op basis van godsdienst of overtuiging te voorkomen, te onderzoeken en te bestraffen, en dat het nalaten hiervan een schending van de mensenrechten vormt.”


(2)

Commentaires


bottom of page