top of page

Oproep in het Britse parlement: “Schaf de doodstraf voor blasfemie en geloofsafval af!”


Lord David Alton (links) en voormalig Tweede Kamerlid Joël Voordewind (rechts) luisteren naar de getuigenissen van twee slachtoffers van de blasfemie- en geloofsafvalwetten. In hun thuisland zijn ze op basis van deze wetten ter dood veroordeeld.


Op 5 en 6 juli werd er in Londen een internationale conferentie georganiseerd over godsdienstvrijheid. Tijdens de vierde Internationale Ministeriële Conferentie over godsdienstvrijheid kwamen afgevaardigden uit meer dan 100 landen in het Britse parlement bij elkaar voor presentaties en debatten. Het evenement werd georganiseerd door The APPG for International Freedom of Religion or Belief, een breed platform van parlementsleden van verschillende politieke partijen die zich in het Britse parlement inzetten voor godsdienstvrijheid. Twee dagen lang stond de politiek in Londen stil bij de noodzaak om een duidelijk beleid te formuleren tegenover landen die zich niet houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die stelt dat iedere wereldburger het recht heeft om op persoonlijk niveau in vrijheid invulling te geven aan godsdienst of overtuiging (artikel 18).


Doodstraf

De Britse parlementariër en medeoprichter van Jubilee Campaign in het Verenigd Koninkrijk, Lord David Alton, en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind maakten zich tijdens verschillende presentaties onder andere hard voor de zaak van Shagufta Kiran, een christelijke moeder van vier kinderen, die in juli 2021 in Pakistan werd gearresteerd voor het ‘verspreiden van godslasterlijke inhoud in een WhatsApp-groep’.


“De doodstraf mag niet worden opgelegd op niet-gewelddadig gedrag, zoals het beledigen van een godsdienst of het verlaten van een religieuze stroming. Toch handhaven 12 landen nog steeds de doodstraf voor afvalligheid en/of godslastering”, stelde Lord Alton, die in 2019 voor het laatst een bezoek bracht aan Pakistan en zich in de afgelopen decennia doorlopend in het Britse Parlement heeft ingezet voor de wereldwijde afschaffing van de blasfemie- en geloofsafval wetten.


Tijdens diverse presentaties en discussies wees Joël Voordewind op het feit dat de gewraakte wetten in de regel worden toegepast in landen waar geen scheiding is tussen religie en staat. Zonder uitzondering zorgen deze wetten voor structurele discriminatie door de officiële meerderheidsreligie tegen minderheden. “Dit moedigt onverdraagzaamheid aan en zorgt ervoor dat extremisten ongestraft geweld kunnen gebruiken tegen minderheden”, aldus Voordewind.

Pakistan

Joseph Jansen, oprichter en voorzitter van Voice for Justice, die zich in Pakistan inzet voor de rechten van christenen en andere minderheden, drong er tijdens een interview met UCA News bij de regering van Pakistan op aan om de beruchte blasfemiewetten af te schaffen of te hervormen in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving; "De staat moet maatregelen nemen om geweld, vervolging en discriminatie op basis van religie te voorkomen en het misbruik van de godslasteringwetten te stoppen door te eisen dat alle gevallen aan een gerechtelijke toetsing worden onderworpen voordat aanklachten kunnen worden ingediend".


In een paneldiscussie over ‘Vrijheid van geloof in Pakistan’ belichtte Cecil Chaudhry, plaatsvervangend teamleider Zuid-Azië van Christian Solidarity Worldwide (CSW) UK, de oorzaken van religieuze vervolging en onverdraagzaamheid in zijn land van herkomst. “De staat heeft gefaald in het beschermen van zijn kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen. Diverse islamitische landen hebben gefaald om een rechtsstaat te vestigen die acceptabel is voor de Internationale Gemeenschap. De sharia wetgeving die in Pakistan en andere islamitische landen naast het seculiere rechtssysteem van kracht is, zorgt ervoor dat extremistisch gedachtengoed ongehinderd verspreid kan worden onder de bevolking”, aldus Chaudhry.


Nederlandse inbreng

Wie Jubilee Campaign door de jaren heeft gevolgd, weet dat we ons vooral richten op de politiek in Den Haag en in Brussel. Door de consultatieve status bij de Verenigde Naties is het ook mogelijk om bij de Algemene Vergadering van de VN in Genève rapporten in te dienen en presentaties te verzorgen. Voor het Nederlandse team van Jubilee Campaign was het een voorrecht om voor het eerst, samen met het team dat vanuit de Verenigde Staten was ingevlogen en de onvermoeibare inzet van Joël Voordewind, nu ook een bijdrage te leveren in het Britse parlement.

Bình luận


bottom of page