Onze missie en visie

We zijn als organisatie niet gebonden aan een kerk, maar worden in onze missie wel geïnspireerd door de bijbel. Onze missie kan worden samengevat in drie kernwoorden: Vrijheid, Verzoening, Vooruitgang.

 

Vrijheid

Jubilee Campaign streeft naar het behoud en de bevordering van godsdienstvrijheid voor alle religieuze groeperingen, maar in het bijzonder voor christenen. Wij zetten ons in voor religieuze vrijheid op politiek, juridisch, maatschappelijk en individueel niveau.

 

Verzoening

Jubilee Campaign maakt zich sterk voor verzoening in conflictsituaties waarbij religie een rol speelt. Wij zetten ons in voor het bewerkstelligen van vrede en verbondenheid tussen overheden, groepen en individuen.

 

Vooruitgang

Vanuit vrijheid en verzoening kan er worden gewerkt aan een betere toekomst. Jubilee Campaign richt zich op het ontwikkelen van projecten waarmee een constructieve bijdrage kan worden geleverd aan de opbouw van samenlevingen, en in het bijzonder van christelijke gemeenschappen.

Stichting Jubilee Campaign Nederland

info@jubileecampaign.nl

Postbus 84

4200 AB  Gorinchem

Bankgegevens Nederland:

IBAN: NL95 INGB 0000 0004 44

Bankgegevens België:

IBAN: BE51 7330 3732 8862

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

©2017 Stichting Jubilee Campaign Nederland