top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

In actie voor Christenen in AlgerijeOp 22 maart vorig jaar werd de Algerijnse christen Hamid Soudad in hoger beroep tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld voor het delen van een karikatuur van de profeet Mohamed via Facebook.


Soudad zou de misdaad in 2018 hebben gepleegd, maar het vergrijp werd pas drie jaar later door een voormalig medewerker op zijn Facebookpagina “ontdekt”. Nadat de extremistische moslim bij de autoriteiten aangifte had gedaan, werd Soudad op 20 januari 2021 gearresteerd. Naar verluidt werd Soudad tijdens zijn arrestatie en het daaropvolgende (spoed) proces de toegang tot juridische vertegenwoordiging ontzegd. Ook werd hij ondervraagd over zijn bekering tot het christendom en het feit dat hij zich had aangesloten bij een protestantse kerk. De dag na zijn arrestatie werd Soudad tot de maximale gevangenisstraf veroordeeld.


"Het is een tragedie voor ons en voor zijn familie", zei Rachid Seighir, pastoor van de Oratoire-kerk in Oran aan de Middellandse Zeekust; “Als een lid van het Lichaam van Christus ziek is, voelt het hele lichaam de pijn. Hamid Soudad was naïef toen hij een karikatuur op zijn Facebook-account plaatste. Het feit dat dit verhaal drie jaar later wordt gebruikt om hem te vervolgen is moeilijk te verteren. Hamid heeft vier kinderen in de leeftijd tussen drie maanden en 6 jaar oud. Het gezin is neerslachtig en ontzet, vooral omdat een van de kinderen ernstig ziek is”, voegde de pastoor eraan toe.


Kerkgebouw op slot

De arrestatie en vervolging van Soudad staat niet op zichzelf. In juni 2021 was het dominee Seighir zelf die voor de rechter moest verschijnen. De rechtbank beval de kerk waar hij voorging, te sluiten. Seighir werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en kreeg een boete voor het "ondermijnen van het moslim geloof" door de verkoop van christelijke literatuur in zijn boekwinkel, aldus bronnen.

Het gebouw was een van de drie kerken in de provincie Oran in west-Algerije die op 2 juni 2021 werden verzegeld. Op 6 juni werden dominee Seighir en zijn collega Nouh Hamimi die in de boekwinkel werkte, in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1.300 Euro. Al sinds 2017 ontstonden er geschillen met drie opeenvolgende gouverneurs die dreigden de kerk te sluiten. Volgens de aanklager voldoet de Oratoire-kerk niet aan de geldende regels. De wet die in 2006 in Algerije werd aangenomen vereist namelijk dat niet-islamitische aanbiddingsgebouwen moeten beschikken over een speciale vergunning. Het probleem is echter dat alle aanvragen voor een dergelijke vergunning tot dusver onbeantwoord zijn gebleven.


Islam is de officiële staatsgodsdienst in Algerije. Toch hebben zich sinds het jaar 2000 duizenden Algerijnse moslims bekeerd tot het christendom. Volgens officiële cijfers zijn er in het land momenteel naar schatting 50.000 christenen. In werkelijkheid is dit aantal echter veel hoger. Veel christenen voelen zich namelijk gedwongen om hun geloof in Christus geheim te houden. In de Ranglijst Christenvervolging 2022 van Open Doors staat het land momenteel op de 22e plaats. “Algerijnse rechtbanken hebben niet het recht om de religieuze overtuigingen en meningen van mensen te beoordelen”, stelt Sarah Leah Whitson, directeur van de afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika van Human Rights Watch. “Algerije moet haar strafwetboek dringend herzien en stoppen met het criminaliseren van vreedzame vrije meningsuiting, inclusief meningen die religie kunnen beledigen.”


Campagne

In de komende weken stelt Jubilee Campaign de misstanden ten opzichte van christenen en andere minderheden in Algerije tijdens twee belangrijke evenementen aan de kaak. Op 29 juni verzorgt Jubilee Campaign in Washington D.C. in de Verenigde Staten in samenwerking met collegaorganisaties een presentatie onder de titel Algerije - Bevrijd Hamid Soudad! De campagne wordt ondersteund door Set My People Free, Middle East Concern, International Christian Concern, Cairo Institute for Human Rights en International Religious Freedom Roundtable Africa Working Group.

Op 5 juli levert het Nederlandse kantoor onder aanvoering van voormalig Tweede Kamerlid Joël Voordewind en medeoprichter van Jubilee Campaign in Groot Brittannië Lord David Alton een belangrijke bijdrage aan de campagne voor de vervolgde christenen en minderheden in Algerije tijdens een presentatie in het Britse Parlement met als thema ‘Vrijheid van aanbidding voor alle Algerijnen’.


De organisatie van deze campagnes zou niet mogelijk zijn geweest zonder de onvermoeibare inzet van een grote groep vrijwilligers en organisaties. Ook zijn we dankbaar voor de doorlopende financiële steun die Jubilee Campaign mag ontvangen, wat het organiseren van dit soort evenementen mogelijk maakt. We nodigen u uit om te blijven bidden voor de vervolgde christenen in Algerije en de activisten die zich inzetten voor de campagne om deze christenen te steunen in hun beproevingen.


In de aanloop naar de evenementen zullen we u verder informeren over de details en de mogelijkheden om de presentaties virtueel bij te wonen.

Comments


bottom of page