top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Het ware gezicht van ontvoeringen en gedwongen huwelijken van christelijke meisjes in Pakistan


Jubilee Campaign voert al heel lang campagne tegen de ontvoering van jonge christelijke meisjes in islamitische landen. In Pakistan is naast de nationale wetgeving ook de islamitische wetgeving van kracht die het toestaat om jonge meisjes, soms al vanaf hun achtste jaar, uit te huwelijken met een oudere man.

 

De shariawet is echter alleen van toepassing op moslims. Voor christenen en andere minderheden geldt dus alleen de officiële (nationale) wetgeving die de uithuwelijking van minderjarige kinderen verbiedt. Voor mensenhandelaren en mannen die het gemunt hebben op jonge christelijke meisjes, is het daarom belangrijk dat de ontvoerde kinderen zich eerst bekeren tot de islam, voordat ze ‘uitgehuwelijkt’ kunnen worden. Door hun ‘bekering’ kunnen de kinderen voor de (sharia) wet in het huwelijk treden, waarna ze ongestraft door hun ontvoerders kunnen worden mishandeld, misbruikt en als slaaf in het huishouden of op het veld worden gebruikt.

 

Door de jaren heen heeft Jubilee Campaign jonge slachtoffers van ontvoering en hun gezinnen bijgestaan. Wij mochten hen opvangen in onze huizen waar ons team hen bijstaat bij de verwerking van hun trauma’s. Daar willen wij het echter niet bij laten. Wij strijden ook voor gerechtigheid en concrete oplossingen. In de afgelopen jaren is het de advocaten van Jubilee Campaign in de Pakistaanse rechtbank gelukt om de ‘bekering’ en het ‘huwelijk’ van deze christelijke kinderen ongedaan te maken. Het resultaat is niet alleen belangrijk voor de meisjes zelf en hun families; de gerechtelijke uitspraken zorgen voor jurisprudentie waar in de toekomst ook andere slachtoffers op terug kunnen vallen.

 

Sara

Jubilee Campaign heeft zich onlangs verantwoordelijk gesteld voor de zaak van Sara; een christelijke jonge vrouw die recentelijk, na een gevangenschap van ruim tien jaar, op wonderbaarlijke wijze wist te ontsnappen aan haar ontvoerders. Sara werkte in een steenfabriek toen ze op 13-jarige leeftijd werd ontvoerd. Na haar ontvoering werd ze onder zware psychische druk gedwongen om zich te bekeren tot de islam, waarna ze werd ‘uitgehuwelijkt’ aan een veel oudere man.

 

Tijdens haar gevangenschap werd ze doorlopend zwaar mishandeld. Sara werd regelmatig verkracht en ze baarde vijf kinderen. Ondanks het feit dat ze zich had bekeerd tot de islam, werd ze nog steeds gezien als een ‘choorah’, een denigrerend woord dat in Pakistan vaak gebruikt wordt voor ‘vieze christenen’.

 

Toen haar ‘echtgenoot’ recentelijk besloot dat hij naast Sara met een tweede vrouw wilde trouwen, protesteerde de 23-jarige jonge vrouw. Dit veroorzaakte bij haar ‘man’ een woede-uitbarsting waarbij hij Sara vastbond, haar haren afknipte en haar neus afsneed. Ook verwondde hij haar op een intieme plek. Vervolgens werd Sara in een kamer opgesloten waar ze dagelijks werd mishandeld. Door voedselgebrek en het aanhoudende geweld kreeg ze ernstige gezondheidsproblemen. Als het haar niet was gelukt om te ontsnappen, had ze het waarschijnlijk niet overleefd. Na haar ontsnapping lukte het Sara om naar het huis van haar ouders te vluchten.

 

Gerechtigheid

 “Geweld tegen christelijke vrouwen blijft een groot probleem in Pakistan”, vertelt Joseph Jansen. “De islamitische wetten worden misbruikt om ontvoering, mensenhandel en verkrachting te legaliseren. Aangezien ook de overheid in Pakistan sterk onder invloed staat van islamitische leiders, zullen politie en justitie in de regel niet bereid zijn om christelijke meisjes en hun families te beschermen. Keer op keer kiezen ze de kant van de islamitische ontvoerder.”

 

Jarenlang heeft de familie van Sara tevergeefs geprobeerd om haar vrij te krijgen. In de maanden na haar ontvoering hoopte Sara dat er ingegrepen zou worden en ze weer terug zou kunnen keren bij haar familie. Bij iedere vluchtpoging werd ze echter steeds weer door de politie teruggebracht naar haar ‘man’ omdat haar ontvoerder volgens de islamitische wet nu eenmaal in zijn recht stond. Na de geboorte van haar eerste kind besloot Sara uiteindelijk om zich bij haar lot neer te leggen. Als ze zou vluchten, dan zou de voogdij automatisch naar haar ‘man’ gaan en ze wilde haar kind niet bij hem achterlaten.

 

Na de recente mishandelingen was de maat echter vol. Sara vertelt: “In februari 2024 wist ik te ontsnappen en keerde ik terug naar mijn ouders. Mijn ontvoerder is toen naar mijn ouderlijk huis gekomen en heeft de arm van mijn moeder gebroken. Nadat we hier bij de politie aangifte van deden, werd de ontvoerder opgepakt. Een dag later besloot de politie echter om geen gevolg te geven aan de zaak en de dader mocht weer naar huis.”

 

Ware gezicht

“De zaak van Sara is het ware gezicht van ontvoeringen en gedwongen huwelijken van christelijke meisjes in Pakistan”, vertelt Joseph Jansen. “Jubilee Campaign zet zich in om de wetgeving in Pakistan die de uithuwelijking van minderjarige christelijke meisjes faciliteert, te veranderen. Volgens de nationale wetgeving is de huwbare leeftijd 16- of 18 jaar. Echter, omdat bij politie en justitie bijna uitsluitend moslims werken, wordt de islamitische wetgeving bij voorkeur toegepast, die huwelijken op zeer jonge leeftijd toestaat. Daarnaast zijn veel ambtenaren en handhavers ervan overtuigd dat het in het belang is van de christelijke meisjes om voortaan als moslim door het leven te gaan. In Pakistan worden christenen namelijk beschouwd als tweederangsburgers die niet dezelfde rechten en bescherming genieten als moslims. Politie en justitie zullen er eerder alles aan doen om de daders te beschermen, ten koste van de arme christelijke slachtoffers die meestal niet in staat zijn om zich te verweren.”

 

Het is dus aan ons om op te komen voor onze broers en zussen die vervolgd worden en het moeilijk hebben. In de zaak van Sara zijn wij vastbesloten om door te procederen tot haar gedwongen ‘bekering’ is teruggedraaid en haar ‘huwelijk’ is ontbonden. Ook zullen wij ons inzetten om haar officiële registratie als ‘moslim’ terug te draaien. Dit was voorheen onmogelijk in Pakistan. Recentelijk heeft Jubilee Campaign in de zaak van Nora in hoger beroep echter een rechtszaak gewonnen waardoor het in principe mogelijk is geworden om ook in officiële documenten de godsdienstige status te wijzigen van ‘moslim’ naar ‘christen’. Op basis van deze uitspraak zullen wij dit proces ook voor Sara in gang zetten.

 

Daarnaast overwegen wij om een rechtszaak aan te spannen tegen de ontvoerder. Een veroordeling van de ontvoerder zou een duidelijk signaal afgeven aan andere mannen die overwegen christelijke meisjes te ontvoeren en te misbruiken. Ook hopen wij dat het mogelijk zal zijn om Sara weer te herenigen met haar kinderen. Menselijkerwijs is dit wellicht onmogelijk maar dat wil niet zeggen dat wij niet kunnen bidden voor een wonder. Bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheüs 19:26).

Comments


bottom of page