top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Doorbraak bij de Hoge Raad: Nora mag nu ook officieel christen worden


Pakistan – In september 2022 berichtte Jubilee Campaign onder de titel ‘Een verborgen leven’ over de strijd die Nora* voert om haar geloofsstatus te wijzigen van ‘moslim’ naar ‘christen’. De overheid in Pakistan implementeert en handhaaft in de regel bij voorkeur de ‘shariawet’ die stelt dat moslims hun officiële geloofsstatus niet kunnen wijzigen. Ook de kinderen van mensen die besloten hebben om de islam te verlaten, krijgen toch automatisch de moslimstatus toegekend op het moment waarop ze worden ingeschreven bij de gemeente.


Identiteitsdocumenten

Samen met haar gezin is Nora sinds haar bekering overtuigd- en praktiserend christen. In haar identiteitsdocumenten staat echter nog steeds vermeld dat ze moslim is. Uit angst dat iemand erachter zal komen dat ze als moslim is geboren, kan ze haar identiteitspapieren niet gebruiken.


Haar kinderen hebben geen geboortecertificaat en geen identiteitsdocumenten. Voor het gezin is dit rampzalig omdat de kinderen hierdoor niet naar school kunnen en het gezin geen toegang heeft tot allerlei publieke diensten. Samen met het team van Voice For Justice heeft Jubilee Campaign de zaak vorig jaar opgepakt om via de rechter de officiële geloofsstatus van Nora te wijzigen.


Doorbraak

De vreugde was groot toen we onlangs kennis mochten nemen van het gerechtelijke bevel dat het Hooggerechtshof in Lahore aan de Pakistaanse Dienst Bevolkingsregister (NADRA) uitvaardigde om de geloofsstatus van Nora te wijzigen. Dit is een geweldige doorbraak omdat een positieve uitspraak automatisch resulteert in jurisprudentie. Hierdoor wordt het ook voor andere christenen met een islamitische achtergrond gemakkelijker om hun geloofsstatus te wijzigen.


Nora en haar kinderen hopen dat ze hun nieuwe identiteitspapieren binnenkort bij het bevolkingsregister mogen ophalen. Het team van Jubilee Campaign is niet alleen dankbaar voor de inzet van de medewerkers van Voice For Justice en de advocaten die zich voor de zaak hebben ingezet; de uitspraak mag in de Pakistaanse context beslist als een wonder worden beschouwd, dus onze dankbaarheid gaat vooral uit naar Gods zegen en de gebedsondersteuning die we tijdens deze campagne hebben mogen ervaren. Laten we bidden dat NADRA de identiteitspapieren spoedig afgeeft en dat er geen verdere belemmeringen zullen volgen.


Brief

Het team van Jubilee Campaign ontving een lange brief van Nora die we graag willen delen met de medestrijders die haar en haar gezin tijdens dit proces hebben gesteund. In de brief vertelt ze over haar achtergrond, bekeringsverhaal, huwelijk en ouderschap.


Voor Nora begon de beproeving om haar nieuwe identiteitspapieren te verwerven pas echt nadat de rechtbank het bevel aan de Dienst Bevolkingsregister had uitgevaardigd. In eerste instantie werd ze tegengewerkt door de ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Ze gingen er bij voorbaat vanuit dat het om een frauduleuze aanvraag ging. Toen echter duidelijk werd dat de gerechtelijke uitspraak legitiem was, moesten ze uiteindelijk hun medewerking wel verlenen. Maar niet zonder eerst toch nog meerdere pogingen te ondernemen om Nora te ontmoedigen en te overtuigen om af te zien van haar besluit. In de brief vertelt ze over de diepte- en hoogtepunten in haar worsteling om ook formeel als christen erkend te worden.


De Nederlandse vertaling van de brief kan gedownload worden door hieronder te klikken.

Nora_Van moslim tot christen
.pdf
Download PDF • 223KB

* echte naam niet gepubliceerd om veiligheidsredenen

Comments


bottom of page