top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Het jubeljaar: bevrijd van slavernij


Een vraag die soms wordt gesteld is waar de naam ‘Jubilee Campaign’ vandaan komt. Voor medewerkers en vrienden is dit een mooie aanleiding om te vertellen over de campagne voor ‘The Siberian Seven’ (de zeven van Moskou), een groep christenen in de Sovjet-Unie die tussen juni 1978 en juni 1983 gevangen zat in de Amerikaanse ambassade in Moskou.

 

Aandacht

De zaak kreeg wereldwijd veel aandacht. In de Verenigde Staten was het de toenmalige president Ronald Reagan die zich persoonlijk het lot aantrok van de verstekelingen, Billy Graham reisde naar Moskou om hen te bemoedigen en het Amerikaanse parlement stelde in het najaar van 1982 een onderzoek in. In Groot-Brittannië begon journalist Danny Smith in 1981 de grootste parlementaire lobby voor godsdienstvrijheid tot dusver. Daarin werd hij bijgestaan door Lord David Alton en een aantal Britse volksvertegenwoordigers en activisten.

 

Toen de Sovjet-Unie in juni 1983 onder internationale druk uiteindelijk besloot dat de ‘Zeven van Moskou’ het land mochten verlaten, realiseerden de Britse activisten dat er met een sterke politieke lobby voor godsdienstvrijheid concrete resultaten behaald kunnen worden. Het zou jammer zijn om het netwerk van betrokken politici en activisten dat tijdens de campagne was ontstaan, op te heffen en over te gaan tot de orde van de dag.

 

Met de steun van Lord Alton werd er daarom besloten om de campagne onder te brengen in een nieuwe mensenrechtenorganisatie. Vijf jaar lang hadden de betrokken politici en activisten elkaar periodiek ontmoet in de ‘Jubilee Room’ in het Britse parlementsgebouw. In de wandelgangen werd er daarom soms gerefereerd naar ‘The Jubilee Campaign’ als men sprak over de campagne voor de ‘Zeven van Moskou’. Het besluit om de naam toe te kennen aan de nieuwe mensenrechtenorganisatie was dus logisch.

 

Diepere betekenis

Het woord ‘Jubilee’ heeft in een Bijbelse context echter ook een diepere betekenis. In Leviticus 25 wordt het volk Israël opgedragen om iedere 50 jaar een ‘jubeljaar’ te vieren: ‘En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn…’ (Leviticus 25:10). Voor de activisten, politici en vakmensen die zich verbonden voelen met het werk van Jubilee Campaign, is dit principe altijd een belangrijke drijfveer geweest om in actie te komen voor vrijheid.

 

Daarbij gaat het niet alleen om het lot van christenen die gevangen zitten voor hun geloofsovertuiging. Als mensenrechtenorganisatie voelen wij ons ook geroepen om andere vormen van vervolging en slavernij te bestrijden. Zo voert de Britse tak van Jubilee Campaign bijvoorbeeld campagne tegen de exploitatie van kinderen. In verschillende landen zijn opvanghuizen opgezet voor kinderen die bevrijd konden worden uit prostitutienetwerken.

 

Achter de schermen mag de organisatie in het Verenigd koninkrijk rekenen op de steun van prominente Britten die zich het lot hebben aangetrokken van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Ter gelegenheid van een campagne voor de straatkinderen in Brazilië leverde voormalig Beatles-zanger Paul McCartney bijvoorbeeld een bijdrage aan de opname van het liedje ‘Little Children’ die beluisterd kan worden door HIER te klikken.

 

Nachtmerrie

Een nood waar de Nederlandse organisatie zich niet voor wil afsluiten is de situatie van christenen die als slaaf in de steenfabrieken in Pakistan werken. Het gaat daarbij ook om kinderen die al van jongs af aan gedwongen worden om onder erbarmelijke omstandigheden handmatig bakstenen te fabriceren. Recentelijk is het team van Jubilee Campaign in contact gekomen met het echtpaar Nadia en Saleem. Hun nachtmerrie begon toen hun tienjarige zoon ernstig ziek werd en een medische behandeling nodig had. "Wij hadden geen geld en de enige mogelijkheid om ons kind te laten behandelen was om geld te lenen van de steenfabriek”, vertelde Saleem. "Onze zoon bleek kanker te hebben en is uiteindelijk overleden. Door de ziekte van ons kind hebben wij bij de steenfabriek een schuld opgebouwd. Hierdoor zit ons gezin nu gevangen, zonder enig perspectief dat wij ooit nog vrijkomen."

 

Pakistan herbergt een van de grootste baksteenindustrieën ter wereld, met in totaal meer dan achttienduizend steenfabrieken. In deze bedrijven werken ongeveer vier en een half miljoen mensen. De werkers behoren tot de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in Pakistan. Het leeuwendeel van hen is ongeschoold en heeft geen toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen. “De arbeidsomstandigheden zijn extreem zwaar, de lonen laag en de kwaliteit van het eten is slecht. Onze kinderen gaan niet naar school en moeten ons iedere dag helpen met het maken van de stenen", aldus Nadia.

 

In Pakistan zijn het vooral christenen die terecht komen in de steenfabrieken en ook daar hebben zij doorlopend te maken met discriminatie. Het komt regelmatig voor dat christelijke meisjes seksueel worden misbruikt door de eigenaren. Dit onrecht blijft dan ongestraft omdat christenen en andere minderheden in de beleving van veel Pakistaanse moslims minderwaardig zijn en als slaaf behandeld mogen worden.

 

Vrijkopen

Jubilee Campaign heeft het plan opgepakt om christelijke gezinnen die in steenfabrieken vastzitten, vrij te kopen door hun schulden af te lossen. Voor een bepaalde tijd willen wij hen steunen met onderdak, voedsel, medische behandelingen en onderwijs. Daarnaast is het ons voornemen om hen training of een beroepsopleiding aan te bieden waardoor ze een nieuw leven in vrijheid kunnen beginnen, weg van de steenfabrieken.

 

Wij beseffen dat ons werk wellicht niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Toch is er niets wat ons dieper raakt dan de dankbaarheid die wij mogen ervaren op het moment dat ons team bij een steenfabriek een christelijk gezin ophaalt en onderbrengt in een nieuwe, veilige omgeving.

 

Wij nodigen u graag uit om deel te worden van dit initiatief. Helpt u ons mee met het bevrijden van deze gezinnen?

 


Comments


bottom of page