top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Geweld tegen christenen in Pakistan: Wat kunnen we doen?


Het team van Jubilee Campaign, de Italiaanse vereniging van Pakistaanse Christenen en een vertegenwoordiger van het Vaticaan bespreken het recente geweld tegen christenen in Jaranwala met Pakistaanse diplomaten in Rome.


Als je in de afgelopen weken het nieuws hebt gevolgd, dan heb je ongetwijfeld de beelden gezien van het geweld tegen een christelijke gemeenschap in Jaranwala, Pakistan. De menigte van ongeveer 5.000 woedende moslims heeft naar schatting maar liefst 400 christelijke huizen aangevallen en geplunderd. Ook zijn er in totaal 26 kerken zwaar beschadigd en in de brand gestoken.


In Nederland heeft de seculiere media over de geweldsuitbarsting gerapporteerd en ook collega-organisaties hebben veel aandacht besteed aan het incident. De linkjes onderaan deze nieuwsbrief verwijzen naar publicaties waar u meer kunt lezen over de gebeurtenissen. Verschillende organisaties zijn hulpacties gestart om de slachtoffers te steunen. Wij nodigen u van harte uit om ruimhartig aan deze campagnes een bijdrage te leveren.


Stilstaan

Wij zijn dankbaar voor de massale mobilisatie die binnen de christelijke wereld, en met name in Pakistan zelf, snel na het incident op gang is gekomen. Toch is het ook belangrijk om stil te staan bij de bredere context van het aanhoudende geweld tegen christenen in Pakistan.


Voor het team van Jubilee Campaign kwamen de recente gebeurtenissen zeker niet als een verrassing. In de afgelopen maanden hebben we intensief campagne gevoerd tegen de besluiten die in januari j.l. door de Pakistaanse senaat met unanieme stemmen zijn genomen om de befaamde ‘blasfemiewetten’ fors uit te breiden. Met deze nieuwe wetgeving biedt de Pakistaanse overheid aan moslimextremisten in Pakistan nieuwe mogelijkheden om christenen en andere minderheden te vervolgen.


Crisis

Dat de huidige regering in Pakistan zich toelegt op de formulering van controversiële en extremistische wetgeving die de spanning in het land alleen maar verder aanwakkert, is zeker geen toeval. Wie op de hoogte is van de recente politieke ontwikkelingen, weet dat Pakistan momenteel tot het bot toe verdeeld is. Wij kunnen er daarom vanuit gaan dat het huidige (ongekozen) regime regeert vanuit een zwakke positie. Het feit dat de afgezette Minister-President, de (nog steeds) razend populaire, Imran Khan onlangs is opgepakt en momenteel in de gevangenis zit, is een teken aan de wand. Pakistan heeft te maken met een diepe politieke crisis.


De Pakistaanse regering doet er daarom alles aan om de binnenlandse problemen ‘onder de pet te houden’ en investeert veel in de perceptie dat het islamietische land sterk en zelfstandig is. In werkelijkheid leunt het regime in Islamabad echter zwaar op de acceptatie, steun en financiering vanuit het Westen.


In 2014 heeft de Europese Unie aan Pakistan een speciale status toegekend (de zogenaamde ‘Generalized System of Preferences’), waardoor het land in Europa kan rekenen op speciale Europese subsidies en bijzondere handelsvoordelen. Op basis van de misstanden als het gaat om godsdienstvrijheid en andere basale mensenrechten, zou Pakistan hier eigenlijk niet over mogen beschikken. De Europese Commissie heeft de handelsvoordelen echter nog niet ingetrokken, waarschijnlijk omdat Pakistan een strategische partner in de regio is. De Europese Unie zou zich echter hard moeten maken voor christenen en andere religieuze minderheden in Pakistan. Hier blijft Jubilee Campaign op aandringen bij Europese overheden en bij de Europese Unie zelf.


Demonstraties

Joseph Janssen en zijn team hebben in de afgelopen weken niet stilgezeten. In onze vorige nieuwsbrief rapporteerden we over de presentaties bij de Verenigde Naties. Aansluitend heeft het team van Jubilee Campaign, in samenwerking met een aantal christelijke organisaties, verschillende demonstraties helpen organiseren in Pakistan, Londen, Brussel en Rome.


Door de media-aandacht en de schokkende beelden uit Jaranwala kwam de campagne in de afgelopen weken in een stroomversnelling, wat op zaterdag 26 augustus resulteerde in een ontmoeting met hooggeplaatste Pakistaanse diplomaten in Rome. De ontmoeting was georganiseerd door een werknemer van het Vaticaan, die goede politieke connecties heeft in het Vaticaan, de Italiaanse overheid en ook bij de ambassade van Pakistan.


Wij zijn dankbaar voor deze nieuwe contacten. Het werk van Jubilee Campaign is gestoeld op de overtuiging dat binnen iedere regering of systeem, hoe decadent, corrupt of kwaadaardig ook, er altijd leiders en ambtenaren zijn die het kwaad afkeuren en bereid zijn om onze campagnes achter de schermen te steunen. Door de jaren hebben we mogen ervaren dat met God alles mogelijk is. Ook als we het gevoel hebben dat we tegen reuzen vechten.


Wij nodigen je uit om te bidden voor de groeiende groep medestrijders en organisaties uit verschillende landen die deze campagne mogelijk maken.


Publicaties:

Comments


bottom of page