top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Een verborgen leven


Een anoniem leven leiden als christen. Altijd over je schouder kijken of iemand jou of je kinderen gaat vermoorden. Moeten liegen over je achtergrond en wie je familie is. Dit is de dagelijkse realiteit voor veel ex-moslims die zich hebben bekeerd tot het christendom.


Naast de beruchte ‘blasfemiewetgeving’ is er in Pakistan nog een ‘shariawet’ waar veel christenen dagelijks onder lijden, maar waar tot dusver weinig aandacht voor is geweest. Alhoewel er in Pakistan geen officiële wet is die het illegaal maakt voor moslims om zich te bekeren tot een ander geloof, implementeert en handhaaft de overheid in de regel bij voorkeur de ‘shariawet’ die stelt dat moslims hun officiële geloofsstatus niet kunnen wijzigen. Ook de kinderen van mensen die besloten hebben om de islam te verlaten, krijgen toch automatisch de moslimstatus toegekend op het moment waarop ze worden ingeschreven bij de gemeente. Voor moslims in Pakistan die zich bekeerd hebben tot het christelijke geloof is dit dramatisch omdat er in Pakistan nog steeds de overtuiging bestaat dat een moslim die de islam afvalt, de doodstraf verdient. Vanaf het moment van hun bekering zijn deze ex-moslims daarom veroordeeld tot een verborgen leven.


Nora*

Nora is geboren in een islamitisch gezin. Ze heeft Jezus aangenomen als Heer en Heiland en is met een christelijke man getrouwd. Samen met haar gezin is ze overtuigd- en praktiserend christen. In haar identiteitsdocumenten staat echter nog steeds vermeld dat ze moslim is. Uit angst dat iemand erachter zal komen dat ze als moslim is geboren, kan ze haar identiteitspapieren niet gebruiken. Haar kinderen hebben geen geboortecertificaat en geen identiteitsdocumenten. Nora wil namelijk niet dat haar kinderen als moslim worden geregistreerd, wat bij de overheid de enige optie is vanwege de geloofsstatus van hun moeder.


Nora’s kinderen zijn nu tieners, maar mogen niet deelnemen aan de schoolexamens omdat zij geen identiteitsdocumenten hebben. Nora en haar kinderen kunnen niet officieel trouwen, geen bankrekening openen, geen goede baan krijgen, niet rekenen op medische zorg, etc… In Pakistan is het huwelijk van Nora met haar man dus niet officieel erkend omdat een moslimvrouw niet kan trouwen met een christen.


Hoge prijs

Toen Nora naar de gemeente ging om te informeren of ze haar geloofsstatus kon veranderen, las ze op een poster buiten het gebouw dat moslims die hun geloof willen veranderen ‘zwaar gestraft zullen worden’. Nora is toen weer snel naar huis gegaan. In Pakistan verdient een afvallige volgens de shariawet de doodstraf. Er is daarom altijd een kans dat Nora op een vreselijke manier gedood zal worden of in de gevangenis terecht zal komen. Om de risico’s te beperken heeft ze het contact met haar islamitische familie verbroken. Nora betaalt dagelijks een hoge prijs voor haar keus om een volgeling van Christus te worden.


Het team van Jubilee Campaign probeert Nora en haar gezin zoveel mogelijk geestelijk en praktisch te steunen. We vinden echter ook dat het de hoogste tijd wordt dat dit beleid, dat zoveel leed onder onze broers en zussen in Pakistan veroorzaakt, in de rechtbank en in de Pakistaanse politiek aan de kaak wordt gesteld. Nora is zich pijnlijk bewust van de implicaties voor haarzelf en haar omgeving mocht ze besluiten dit proces in gang te zetten. Het thema geloofsafval ligt in Pakistan zeker net zo gevoelig als blasfemie. Veel christelijke strijders die zich door de jaren hebben ingezet om de gewraakte blasfemiewetten te veranderen, hebben dit met de dood moeten bekopen. De inzet in deze zaak is dan ook zeker net zo hoog.


Topadvocaat

Volgens ons team in Pakistan is er niet eerder in Pakistan een rechtszaak gevoerd om jurisprudentie te creëren over de vraag of een burger wel of niet het recht heeft om formeel van geloof te veranderen. We hebben daarom besloten om een topadvocaat in te schakelen die ook veel blasfemiezaken heeft gedaan. Hij is zich bewust van de risico’s en heeft daarom verzocht om zijn identiteit geheim te houden. Ook zullen we proberen om deze zaak en de identiteit van Nora en haar gezin, internationaal maar vooral in Pakistan, zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden.


Wel willen we de achterban van Jubilee Campaign vragen om voor dit moedige gezin en hun advocaat te bidden. Als het ons lukt om Nora’s religieuze status te wijzigen, dan zal dit voor duizenden andere lotgenoten een waardevol juridisch precedent scheppen, waardoor ook zij definitief afscheid kunnen nemen van hun islamietische identiteit.


* echte naam niet gepubliceerd om veiligheidsredenen

Comments


bottom of page