top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Eindejaarsgroet


Beste vrienden,

Met Gods hulp en uw steun hebben we in 2019 veel kunnen doen voor onze vervolgde broeders en zusters. Daar zijn we enorm dankbaar voor! Hieronder stippen we enkele dankpunten aan. Wilt u meer weten over onze resultaten in het afgelopen jaar, dan kunt u ons jaarverslag aanvragen. Daarin geven we in woord en beeld een indruk van onze projecten. Stuur uw aanvraag met adresgegevens naar info@jubileecampaign.nl.

Verder bouwen in Nigeria

Wat waren we blij toen er voldoende fondsen vrijkwamen om de volgende stap te zetten in onze Nigeria-campagne. Daar helpen we christenen, die de terreur in het noorden zijn ontvlucht, om hun bestaan weer op te bouwen. Tijdens de feestdagen is er een team van Jubilee Campaign in Nigeria om onze broers en zussen te bemoedigen. Bid u mee dat er geen aanslagen zullen plaatsvinden rond de kerstdagen en de jaarwisseling?

Christelijke kinderen naar school

Sinds de lancering van stichting Teach The Children in mei 2019 hebben al tientallen sponsors zich aangemeld. Zij ondersteunen nu een kind in Pakistan, dat vanwege zijn of haar christelijke achtergrond wordt gediscrimineerd. Door het volgen van onderwijs hebben deze kinderen kans op een betere toekomst. Meer weten? Ga naar www.teachthechildren.nl.

Samenwerking over grenzen

We zijn dankbaar dat we samen met Christian Solidarity Worldwide en China Aid het lijden van christenen in China en Noord-Korea op de kaart hebben mogen zetten. Gezamenlijk verzorgden we hierover een presentatie bij de Verenigde Naties in Genève.

Blij zijn we ook met de samenwerking met Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Samen zetten we ons in voor Shafqat en Shagufta uit Pakistan. Dit christelijke echtpaar is ten onrechte veroordeeld tot de doodstraf. Terwijl Jubilee Campaign het juridische proces begeleidt en contact onderhoudt met de kinderen van het stel, draagt HVC zorgt voor het financiële deel.

En verder… Blijft u bidden voor onze vervolgde broers en zussen? Met Gods hulp, uw gebed en financiële steun willen we hen ook in 2020 weer juridische bijstand en politieke steun geven.

Het team van Jubilee Campaign wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe!

bottom of page