top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

De vervolging in Iran groeit, maar het christendom ook


Pastor Yousef Nadarkhani (tweede van links) is één van de christenen die in de afgelopen maanden zijn gearresteerd en veroordeeld.

In Iran werden op 22 september twee christenen veroordeeld tot een gevangenisstraf van één en anderhalf jaar voor ‘het verspreiden van propaganda tegen het regime’. Bovendien beoordeelde de rechter het geloof in Jezus als Heer en de autoriteit van de bijbel als een aanval op de islam. De veroordeling is het recentste voorbeeld van de toenemende vervolging van christenen in Iran. Nog deze zomer zei de Iraanse president Hassan Rouhani dat christenen dezelfde rechten hebben als anderen. Toch werden in juli verschillende christenen gearresteerd. De oorzaak van deze toename is het groeiende christendom in Iran en de angst van de machthebbers om daardoor hun macht te verliezen. ‘Terwijl het Iraanse regime haar populariteit verliest en burgers steeds luider hun kritiek uiten op corruptie bij overheden, bouwt de regering steeds meer op de steun van strenge ayatollahs, die graag meer druk willen uitoefenen op religieuze minderheden’, aldus Christian Solidarity Worldwide.

Dat zegt ook dr. Hormoz Shariat, directeur en oprichter van Iran Alive Ministries. ‘Hun enige strategie om deze groei [van het christendom] te vertragen bestaat uit een campagne van angst, geweld en intimidatie’, legt hij uit. ‘Het is hun tactiek om enkelen te arresteren en dit bekend te maken om zo de één tot drie miljoen christenen bang te maken. Ze willen hen isoleren, beangstigen en tot gevangenen maken in hun eigen huis.’

Vrienden verraden In de afgelopen jaren zijn de meeste buitengerechtelijke executies in Iran langzamerhand vervangen door willekeurige arrestaties en opsluiting, zegt dr. Mike Ansari van Heart4Iran. ‘De meeste gearresteerden worden, onder dreiging van strafrechtelijke vervolging of arrestaties van familieleden, gedwongen informatie te geven over hun huiskerk en die van hun vrienden.’

Lees verder onder de foto

Iraanse leiders van huiskerken krijgen onderwijs op een geheime locatie buiten Iran. Bron: https://www.layman.org/stories-hope-vulnerable-church-work-iran/

International Christian Concern zegt hierover: ‘De rechters sturen christenen niet alleen naar de gevangenis. Ze sturen hen daarheen om te worden gemarteld en te worden lastiggevallen door de inlichtingendienst voor de rest van hun leven.’ Shariat van Iran Alive Ministries verwacht dat de vervolging in Iran zal toenemen ‘omdat de islamitische regering zich bedreigd voelt door de verspreiding van het christelijk geloof onder moslims in Iran.’

Volgens diverse media is ook de moeilijke verhouding met de VS een oorzaak voor de toegenomen druk op christenen. Iran zou met de vervolgingen reageren op de economische sancties die Amerika dit jaar aan het land oplegden.

Islamitisch gezag Saheb Fadaie en Fatemeh Bakhteri, de twee christenen die in september werden veroordeeld, lijken slachtoffer te zijn van deze ontwikkelingen. Volgens Ansari heeft de mening van geestelijken een belangrijke rol gespeeld in de zaak. ‘Als er geen wettelijke regels zijn vastgelegd over een bepaalde kwestie, moeten de rechters hun oordeel baseren op gezaghebbende islamitische bronnen. De Iraanse gerechtshoven volgen meestal conservatieve geestelijken, zoals ayatollah Khomeini, die afvalligheid beschouwde als een misdaad waarop de doodstraf staat.’

Eén van de rechters die de christenen veroordeelde is bovendien ook een hojatoleslam, een geestelijke die in rang direct onder een ayatollah staat. Hij staat op de sanctielijst van de EU voor ernstige schendingen van mensenrechten, waaronder gerechtelijke dwalingen. De andere rechter, Mashaullah Ahmadzadeh, is hoofd van het Revolutionaire Hof in Teheran en eveneens medeplichtig aan mensenrechtenschendingen. Ahmadzadeh zat verschillende zaken voor waarbij christenen tot een gevangenisstraf werden veroordeeld.

Yousef Nadarkhani Een ander slachtoffer van de toegenomen vervolgingen is de bekende Iraanse christen Yousef Nadarkhani, voor wie Jubilee Campaign in 2012 actie voerde nadat hij ter dood was veroordeeld. Op 22 juli dit jaar werd Nadarkhani met geweld in zijn eigen huis gearresteerd en naar de beruchte Evin gevangenis gestuurd. De volgende dag arresteerden de veiligheidsdiensten drie andere christenen, waaronder Saheb Fadaie, en brachten ook hen naar de Evin gevangenis.

In juli 2017 werden Nadarkhani en drie andere christenen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Nadarkhani kreeg nog een extra straf: verbanning voor twee jaar naar Nikshahr, in het zuiden van Iran. Na een hoger beroep werd deze veroordeling in mei 2018 gehandhaafd. De 41-jarige pastor ondervindt inmiddels al meer dan tien jaar vervolging door de overheid vanwege zijn bekering tot het christendom.

Lees verder onder de foto

In 2012 werd Yousef Nadarkhani vrijgelaten na internationale verontwaardiging over zijn doodsvonnis.

Internationaal is er nog steeds aandacht voor zijn zaak; op 10 oktober publiceerde Nadine Maenza, commissaris van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF), een open brief aan de pastor. Hierin schreef ze dat zijn zaak ‘niet genegeerd wordt door de internationale gemeenschap’ en dat ze ‘consequent aandacht zal blijven vestigen’ op zijn situatie.

Toch denkt Miles Windsor van Middle East Concern dat de kans bijna nihil is dat Nadarkhani en de drie anderen vrijkomen. ‘Voor zover ik weet, is er op dit moment geen andere optie meer’, aldus Windsor. ‘Ze zijn overal al tegen in beroep gegaan. Dus tenzij iemand van de Iraanse regering zich hiermee bemoeit, zullen ze voor zover ik weet hun straf moeten uitzitten.’

bottom of page