top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Kamerleden ontvangen petitie voor godsdienstvrijheid Turkije


Peter Bronsveld (links) overhandigt 12.921 handtekeningen aan de Buitenlandcommissie en verzoekt hen dringend zich in te zetten voor meer godsdienstvrijheid in Turkije. Nederland moet er alles aan doen om de godsdienstvrijheid in Turkije te verbeteren en moet bij de Turkse regering aandringen op gelijke rechten voor alle burgers, inclusief de religieuze minderheden. Dat was de dringende boodschap die op dinsdag 28 juni klonk bij de overhandiging van 12.921 handtekeningen aan de Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Hiermee werd de campagne afgerond die Jubilee Campaign in april startte op www.actietegenonrecht.nl. Directeur Peter Bronsveld overhandigde de petitie aan de commissieleden en legde daarbij een link tussen de toenemende islamisering in Turkije en de recente ‘Brexit’. ‘Veel mensen buiten Engeland realiseren zich niet dat de plannen om Turkije toe te laten tot de EU voor veel Britten de doorslaggevende factor was om ‘leave’ te stemmen’, aldus Bronsveld, die zelf in Engeland woont. ‘Het feit dat de Turkse overheid zich steeds meer vereenzelvigt met de islam en religieuze minderheden gericht discrimineert, heeft duidelijk angst veroorzaakt. Dit is iets wat ook Nederlandse politici niet zouden moeten bagatelliseren of negeren.’ Kamerleden Bij de overhandiging van de petitie waren zeven Kamerleden aanwezig, waaronder Michiel Servaes (PvdA), Harry van Bommel (SP), Pieter Omtzigt (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Laatstgenoemde ondersteunde de campagne, evenals zijn collega Kees van der Staaij van de SGP. ‘Nederland respecteert de godsdienstvrijheid van vele Turken, die hun islamitisch geloof in ons land willen belijden. De ChristenUnie roept de Turkse overheid op om deze vrijheid ook toe te kennen aan de christenen in Turkije en hun eigendommen niet in beslag te nemen’, aldus Voordewind. Inbeslagname kerken De directe aanleiding voor de gevoerde campagne was de inbeslagname van zes kerken in de Turkse stad Diyarbakir. Op 25 maart verklaarde president Erdogan deze kerken tot staatseigendom. De officiële lezing is dat de overheid de gebouwen zo beter kan beschermen tegen het geweld tussen het Turkse leger en Koerdische strijders. De lokale christenen zien de inbeslagname echter als een nieuwe stap van het islamitische regime in de strijd tegen de verspreiding van het christendom. Turkse minderheden maken zich in toenemende mate zorgen over de houding van de huidige regering, die steeds openlijker te kennen geeft dat Turkije bovenal een islamitisch land zou moeten zijn. Hiertoe wordt de islamitische godsdienst actief gestimuleerd, terwijl andere religies weinig bestaansruimte krijgen. De voorzitter van het Turkse parlement verklaarde onlangs dat wat hem betreft het seculiere karakter van de staat mag verdwijnen.

bottom of page