top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

De staat neemt uw kerk in beslag


De regering heeft aangekondigd dat alle kerken eigendom worden van de staat. Alle terreinen, gebouwen en bezittingen worden in beslag genomen. Gelovigen mogen nog wel samenkomen, maar de staat is voortaan gerechtigd om op elk moment, zonder opgave van reden, de kerkdeuren te sluiten. De overheid benadrukt dat dit geen poging is om de godsdienstvrijheid te onderdrukken, maar wil alle burgers op deze manier beter beschermen tegen extremistische uitwassen en terroristische daden. Deze boodschap kregen de christenen in Diyarbakir, een stad in het zuidoosten van Turkije. Op 25 maart maakte president Erdogan bekend dat voortaan alle zes kerken in Diyarbakir staatseigendom zijn. Volgens Erdogan kan hij de kerken zo beter beschermen tegen de oorlog en het geweld tussen het Turkse leger en de Koerdische strijders, maar daar geloven de lokale christenen niets van. Zij zien de inbeslagname als een nieuwe stap van het islamitische regime in de strijd tegen de verspreiding van het christendom. Binnenkort overhandigt Jubilee Campaign een petitie tegen dit onrecht aan de commissie Buitenlandse Zaken. Gebruik uw vrijheid als Nederlandse christen en ga achter de christenen van Diyarbakir staan! Teken HIER de petitie!

bottom of page