top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Zeven aanklachten ingediend tegen Soedanese pastor


Kuwa Shamal (links) en Hassan Taour worden onrechtmatig vastgehouden door de Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Soedan. De Soedanese autoriteiten hebben pastor Hassan Taour zeven aanklachten ten laste gelegd, waaronder spionage en het ondermijnen van de staatsveiligheid. Op deze beschuldigingen staat de doodstraf. Pastor Taour wordt al sinds 18 december vastgehouden en heeft geen toegang tot zijn advocaat. Jubilee Campaign zet zich met de website actietegenonrecht.nl in voor de vrijheid van Taour en zijn collega pastor Telal Rata. Pastor Rata werd onlangs na bijna 150 dagen gevangenschap vrijgelaten. Pastor Hassan Taour kreeg onlangs voor het eerst sinds zijn arrestatie toestemming voor bezoek van zijn familie. Contact met zijn advocaat wordt echter nog steeds niet toegestaan. Het is onduidelijk wat het vervolg zal zijn van de aanklachten die tegen de voorganger zijn ingediend. De aanklachten moeten nog formeel ten laste worden gelegd, waarna Taour waarschijnlijk voor de rechtbank moet verschijnen. Hij werd tot nu toe vastgehouden in de Kober Prison in Khartoem, maar werd kortgeleden overgeplaatst naar een andere gevangenis. Nog een arrestatie Op 24 mei werd bovendien nog een Soedanese voorganger gearresteerd. Kuwa Shamal, voorganger in de Sudanese Church of Christ, werd aanvankelijk tegelijk met pastor Taour opgepakt. Hij werd na enkele dagen vrijgelaten met het bevel om zich iedere dag bij de Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NISS) te melden. De autoriteiten hebben hem echter vorige week opnieuw gearresteerd, en advocaten vrezen dat hem dezelfde aanklachten ten laste worden gelegd als pastor Taour. Pastor Rata vrij Op dinsdag 10 mei meldde de familie van de 36-jarige voorganger Telal Rata dat de christen door de Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NISS) was ontslagen uit de beruchte Kober Prison in Khartoem. Er zijn geen aanklachten ingediend tegen de pastor en hij hoeft zich niet meer te melden bij de NISS. Het is wel mogelijk dat de autoriteiten hem nog eens zullen oproepen als getuige. Rata is nu thuis en maakt het naar omstandigheden goed. Sinds zijn arrestatie op 13 december heeft hij bijna 150 dagen onafgebroken in eenzame opsluiting vastgezeten. Hij mocht nauwelijks contact hebben met zijn familie en kreeg geen toegang tot zijn advocaat. Rapport Jubilee Campaign voert sinds april actie voor de vrijlating van de twee Soedanese voorgangers. In het rapport dat Jubilee Campaign opstelde naar aanleiding van de arrestaties wordt aangetoond dat de detentie van beider voorgangers onrechtmatig en willekeurig is. Bovendien schendt Soedan hiermee de eigen grondwet en internationale afspraken over mensenrechten. De vrijlating van pastor Rata is de eerste stap in de goede richting, maar ook pastor Taour dient onmiddellijk en onvoorwaardelijk te worden vrijgelaten. De omstandigheden rondom de arrestatie van pastor Shamal zijn nog onduidelijk, maar zijn gevangenschap heeft er alle schijn van eveneens onrechtmatig te zijn. Pastor Taour en pastor Shamal moeten ten minste geïnformeerd worden over de beschuldigingen die tegen hen zijn ingebracht en toegang krijgen tot hun advocaat en familie.

bottom of page