top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Achtergrondrapport over Europa en de vluchtelingencrisis


In een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos wachten talloze vluchtelingen op behandeling van hun asielaanvraag - of op deportatie naar Turkije. De oorlog en onrust in Syrië en Irak bracht een grote stroom met asielzoekers naar Europa op gang. De toestroom van mensen is zo groot, dat EU-landen het aantal asielaanvragen niet efficiënt kunnen verwerken. Ook voedt de vluchtelingenstroom de angst voor moslimterrorisme en islamofobie. Met het Background Report on Refugee Crisis in Europe zet Jubilee Campaign een aantal feiten op een rij om een beeld te krijgen van de situatie. Dit artikel is een samenvatting van het rapport, dat u onderaan het artikel kunt downloaden. Het ‘waarom’ achter de vluchtelingenstroom uit Syrië en Irak is niet moeilijk te achterhalen. Vele Syrische burgers zijn gemarteld of vermoord door het Assad-regime en lopen bovendien gevaar door terroristische groeperingen als IS en Al-Nusra. Ook in Irak is sprake van geweld van extremistische groeperingen die veel burgers doden en religieuze minderheden terroriseren. Door onrust, geweld en vervolging vluchtten velen uit Syrië en Irak naar andere landen. Vluchtelingen in de regio Hoewel een groot aantal mensen via de Middellandse Zee de oversteek maakte naar Europa, bleef de meerderheid achter in omringende landen zoals Libanon, Jordanië en Turkije. De meeste Arabische landen hebben het VN-Vluchtelingenverdrag, waarin de rechten van vluchtelingen zijn vastgelegd, echter niet geratificeerd. Daarnaast zijn regionale afspraken over vluchtelingenopvang nog niet geïmplementeerd. Asielzoekers in Libanon, Jordanië en Turkije kunnen daarnaast moeilijk aan een werkvergunning of een woning komen en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs. De levensomstandigheden in de kampen zijn ook zeer slecht. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan fondsen vanuit de internationale gemeenschap. Dit is één van de redenen waarom mensen verder reizen naar Europa. Religieuze achtergrond Zowel in Syrië als in Irak is het grootste deel van de bevolking islamitisch. In Irak is de islam bovendien staatsgodsdienst. Slechts een kleine minderheid van de bevolking hangt een andere religie aan. Syrië was voor de oorlog een redelijk vrij land, waar religieuze minderheden goed konden samenleven. Nu is ongeveer een derde van de Syrische christenen gevlucht. In Irak zijn er meer spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen, wat de reden is dat sinds 2003 veel christenen het land ontvluchtten. Van de 1,5 miljoen christenen die in 2003 in Irak woonden, zouden er nu nog maar zo’n 300.000 over zijn. Bij het opnemen van vluchtelingen in Europese landen moet in gedachten worden gehouden dat mensen uit Irak minder ervaring hebben met tolerantie ten opzichte van verschillende religieuze groepen. Internationale wetten Nederland is gebonden aan Europese en internationale regels ten aanzien van de opvang van vluchtelingen. Belangrijk daarbij is het VN-Vluchtelingenverdrag. Ook moet Nederland zich houden aan het Europees gemeenschappelijk asielbeleid. Op basis daarvan moeten EU-landen elke asielaanvraag in behandeling nemen. De uitvoering kan echter per land verschillen, omdat de lidstaten mogen afwijken van de regels. Verder bestaat er een wettelijke mogelijkheid om iemand terug te sturen naar een veilig derde land, een land dat niet bij de EU hoort. Hiervoor moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Download HIER het rapport.

bottom of page