top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Europese christenpolitici helpen hun Irakese collega’s


Voor de christelijke bevolkingsgroep in Irak is het cruciaal om hun stem op politiek niveau te laten horen. Falah is een christelijke politicus uit Irak. Hij is één van de weinige christenen die lid zijn van het centrale parlement in Bagdad. Omdat Irak voor 99 procent uit moslims bestaat, is het voor de christelijke bevolkingsgroep moeilijk om hun stem te laten horen. Toch is dit cruciaal, omdat alleen op politiek niveau bescherming en rechten voor minderheden vastgelegd kunnen worden. Daarom werkt Jubilee Campaign mee aan het creëren van een ontmoetingsplatform, waar christenpolitici uit Europa en Irak ervaringen en informatie kunnen delen. Binnen dit platform is er ruimte voor het geven van onderwijs, het uitwisselen van informatie, het voeren van debatten en het opbouwen van netwerken en relaties. Wanneer Irakese christenen steun krijgen van Westerse politici, wordt hun positie in de overheid van Irak versterkt. Door druk van buitenaf is reeds afgedwongen dat christenen en andere minderheden moeten worden opgevangen en beschermd in Iraaks Koerdistan. In ruil daarvoor krijgt het land militaire en politieke steun. Onderwijs van SGP en CDA Binnen het ontmoetingsplatform hebben al een aantal activiteiten plaatsgevonden. Onderwijzers van de SGP en het CDA hebben groepen Irakese politici en jongeren onderwezen in het democratisch gedachtegoed, de principes van een succesvolle staat, en over christelijke waardes in de politiek. Nog belangrijker echter waren de momenten van discussie, informatie-uitwisseling en ontmoeting. De vertegenwoordigers van SGP en CDA konden de christenen bemoedigen en versterken in hun christelijke identiteit. Ook biedt het platform aan Irakese christenen een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en daardoor de samenwerking en de dialoog te verbeteren. Informatie uit Irak Een ander belangrijk element van het platform is het feit dat politici uit Irak hun Nederlandse collega’s betrouwbare informatie kunnen geven over oorlogsontwikkelingen en christenvervolging in hun thuisland. Deze informatie is voor politieke partijen in het Westen van onschatbare waarde om een gedegen beleid te voeren en de juiste standpunten in te nemen. Daarnaast kunnen zij op basis van de verstrekte informatie op politiek niveau mensenrechtenschendingen aankaarten. Tijdens één van de laatste ontmoetingen werd door de Irakese politici gewezen op het gevaar van de islam in samenhang met de vluchtelingenproblematiek in Europa. De christenen uit Irak waarschuwden voor het feit dat een moslim niet gelooft in de scheiding van ‘kerk’ en staat. De islam is in principe een totalitair geloof, dat zijn volgelingen ook op politiek niveau instrueert. Dit betekent dat veel islamieten streven naar een staat waarin de islam domineert. Afhankelijk van de interpretatie van de koran zal in deze staat wel of geen ruimte zijn voor andersgelovigen. Zij worden in elk geval niet als gelijkwaardig aan moslims beschouwd en genieten niet dezelfde rechten. Politieke strijd Door het organiseren van deze cursussen en ontmoetingen wil Jubilee Campaign de christenen in het Midden-Oosten op politiek niveau versterken, zodat hun toekomst in deze regio gewaarborgd kan worden. Politici als Falah staan er in eigen land alleen voor, en hebben in deze moeilijke tijden hulp nodig van buitenaf. Als christelijke organisatie hebben wij de verantwoordelijkheid om op politiek niveau de situatie van de vervolgde kerk onder de aandacht te brengen. Door internationale diplomatie kan er worden gewerkt aan hun veiligheid en hoeven wij niet lijdzaam toe te zien hoe de volgelingen van Jezus verdwijnen uit het Midden-Oosten.

bottom of page