top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Voorganger in Nepal veroordeeld voor evangelisatiewerkPastor Keshav Raj Acharya van de Abundant Harvest Church in Pokhara, Nepal, werd op 22 november door de districtsrechtbank van Dolpa schuldig bevonden aan ‘proselytization’ (onvrijwillige, gedwongen bekering door middel van omkoping, dwang of geweld). Hij werd onmiddellijk na de uitspraak gearresteerd en in de gevangenis geplaatst.


Op 30 november werd het vonnis bevestigd. Pastor Keshav is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van 20.000 Nepalese Rupees (ongeveer € 100,00). Het meest frustrerende is dat er juridisch geen mogelijkheid is om de gevangenisstraf af te kopen of dat hij eerder vrij kan komen. Vooral voor het gezin is dit een zware tegenslag. Het gaat hier duidelijk om een gerechtelijke dwaling als het gaat om de Nepalese wet en het is sowieso inconsistent met Internationaal recht en verdragen die ook door Nepal worden onderschreven. Het vonnis kwam daarom volledig onverwacht omdat het de verwachting was dat Pastor Keshav vrijgesproken zou worden.


Op 23 maart werd Pastor Keshav voor het eerst door de politie van het Kaski ditrict gearresteerd nadat op 22 februari een video van hem was geüpload waarin hij zei dat COVID-19 genezen kon worden door christelijk gebed. De pastoor ontkent de video online te hebben gezet. Op 30 juni 2020 mocht Pastor Keshav in afwachting van zijn rechtszaak op borgtocht de Dolpa-gevangenis verlaten. Hij is aangeklaagd op grond van artikel 158 (1) en (2) van het Wetboek van Strafrecht, dat ‘proselytization’ verbiedt.


In juli 2020 werd er door 24 organisaties die lid zijn van de International Religious Freedom Roundtable een gezamenlijke brief aan de procureur-generaal van Nepal gestuurd waarin werd opgeroepen tot intrekking van de ongegronde aanklachten tegen Pastor Keshav. In juli 2021 deed Christian Solidarity Worldwide (CSW) een soortgelijke oproep in een verklaring die werd afgelegd tijdens de 47e zitting van de VN-Mensenrechtenraad. "Hoewel de veroordeling door de rechtbank ongegrond is, is er verder sprake van een bespotting van gerechtigheid aangezien Pastor Keshav onmiddellijk werd gearresteerd en in de gevangenis werd gezet, wat duidelijk in strijd is met de regels van het Wetboek van Strafvordering (CPC). De autoriteiten kunnen zoiets niet doen, aangezien zijn proces nog voor de rechtbank loopt. Volgens de CPC is dit een gerechtelijk misdrijf en heeft hij het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank en totdat hij in beroep is gegaan en de zaak niet is afgerond, kunnen ze hem niet in de gevangenis zetten.”, aldus Govinda Bandi, de advocaat die pastoor Keshav verdedigt.


Op de website van CSW deelde de oprichter en voorzitter Mervyn Thomas eerder zijn zorgen over de arrestatie van Pastor Keshav: "We zijn diep bezorgd over de beslissing van de Dolpa District Court om Pastor Keshav te veroordelen. Dit schept een zorgwekkend juridisch precedent. Het is een ernstige inbreuk op het fundamentele recht om uiting te geven aan een innerlijke religieuze overtuiging, wat nu op basis van jurisprudentie geïnterpreteerd kan worden als een poging om anderen te bekeren. De arrestatie en gevangenneming van Pastor Keshav onmiddellijk na zijn verhoor weerspiegelen duidelijk de veronachtzaming door de autoriteiten van vastgestelde juridische procedures. De onrechtmatige wijze waarop de zaak van Pastor Keshav door de staat werd behandeld sinds zijn eerste arrestatie in maart 2020 heeft twijfel doen rijzen over de bereidheid en het vermogen van Nepal om de rechten van religieuze minderheden te beschermen. We dringen er bij de autoriteiten op aan hun beslissing te heroverwegen en we roepen de internationale gemeenschap op om Nepal aan te moedigen het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging te handhaven, zoals verwoord in artikel 18 van het Internationaal Verdrag voor burgerrechten en politieke rechten.”


Bronnen:

Comments


bottom of page