top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Verbod op geloofsuitoefening wegen Covid-19 aangekaart bij het Europees HooggerechtshofADF International is een mensenrechtenorganisatie die een algemeen verbod op geloofsuitoefening in Kroatië en Griekenland bij het Europees Hooggerechtshof aanvecht. De uitspraak volgt op gerechtelijke uitspraken die het recht op aanbidding in Schotland, Zwitserland en Chili erkennen en garanderen.


STRAATSBURG (oktober 2021) - Mag een regering de openbare eredienst volledig verbieden op basis van de bescherming van de volksgezondheid? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal een beslissing nemen over deze kwestie met betrekking tot verboden die in 2020 zijn opgelegd in Griekenland en Kroatië.


"Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een basaal mensenrecht dat de hoogste bescherming moet krijgen. Het recht om hier in het openbaar uiting aan te geven is daar integraal onderdeel van. Het is een recht wat in de Europese wetgeving expliciet wordt bescherm, maar tijdens de pandemie zagen we dat meerdere regeringen in Europa te toegang tot gebedshuizen sloot en de uitoefening van godsdienst verbood. Er is geen reden waarom de autoriteiten geen oplossingen zouden kunnen vinden die zowel de volksgezondheid als de gemeenschappelijke eredienst zouden kunnen garanderen. Voor gelovige mensen kan de bijeenkomst om te aanbidden net zo belangrijk zijn als voedsel en water. We hopen dat het Europese Hof de rechten van alle mensen om praktisch invulling te geven aan hun geloof zal handhaven, zoals dat in Schotland, Zwitserland en elders het geval is geweest”, zegt Robert Clarke, adjunct-directeur (pleiter) voor ADF International.


ADF International is een op geloof gebaseerde juridische belangenorganisatie die fundamentele vrijheden beschermt en zich inzet voor het behoud van de inherente waardigheid van alle mensen. De organisatie heeft eerder soortgelijke juridische uitdagingen ondersteund tegen verboden op de uitoefening van geloofsbelevenis in Oost-Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Wereldwijd wordt het verbod op geloofsuitoefening "onwettig" verklaard.


“We verwelkomen het feit dat regeringen wereldwijd hun kerken hebben heropend. Toch blijft de lobby voor het behoud van fundamentele grondrechten belangrijk. Deze procedure bij het Europees Hooggerechtshof zal de rechtbanken in de hele wereld de juridische basis bieden om ervoor te zorgen dat de gemeenschap nooit meer de toegang wordt ontzegd tot een plek waar ze God kunnen ontmoeten en waar ze in tijden van nood terecht kunnen voor geestelijke en praktische hulp", legde Clarke uit.


In maart oordeelde de hoogste burgerlijke rechtbank van Schotland dat een algemeen verbod op openbare erediensten onwettig was. De procedure tegen de regering werd met succes door 27 geloofsleiders en een priester uit Glasgow, kanunnik Tom White gestart. Het Schotse besluit bevestigde dat alle beperkingen van fundamentele vrijheden noodzakelijk en evenredig moeten zijn. In november 2020 hadden de belangrijkste medische en wetenschappelijke adviseurs van Westminster toegegeven dat het bewijs voor kerksluitingen op zijn best “anekdotisch” was en “niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten”.


Een dag na de Schotse uitspraak in maart oordeelde het Chileense Hooggerechtshof unaniem dat de toepassing van de COVID-19-beperkingen op gelovigen in Chile, op basis van objectieve juridische gronden kan worden bestempeld als discriminatie. De historische uitspraak erkende dat vrijheid van godsdienst een mensenrecht is dat niet zomaar kan worden opgeschort.


Momenteel lopen er juridische procedures in Oeganda, waar ADF International de aanklachten ondersteunt die zijn aangespannen door een alliantie van vertegenwoordigers van Katholieke, Evangelische en Islamitische geloofsgemeenschappen, samen met parlementariërs. Gedurende de hele zomer mochten winkelcentra en arcades open, maar kerken niet. Een soortgelijke rechtszaak is ook aanhangig bij de rechtbank in Ierland, waar gelovigen bijna een jaar lang werden gecriminaliseerd voor het bijwonen van openbare erediensten. Als iemand zijn huis verliet om een ​​eredienst bij te wonen, liep diegene het risico op een boete of maximaal zes maanden gevangenisstraf.


Bron:

Comments


bottom of page