top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Taliban start grootschalige vervolging tegen christenen


De afgelopen weken waren alle ogen gericht op Afghanistan. Na het vertrek van de buitenlandse troepen werd het land binnen enkele weken onder de voet gelopen door de Taliban.


Voorafgaand aan de machtsovername door de terroristische groepering was er achter de schermen echter veel gaande. Anticiperend op een verslechtering van de situatie was International Christian Concern (ICC) maanden eerder al gestart met de evacuatie van de meest kwetsbare families. Toen de strijd tussen de Taliban en het regeringsleger en de bombardementen te heftig werden om nog veilig te kunnen opereren, werden de medewerkers echter gedwongen om de reddingsoperatie uit te stellen.


"Het is onze vaste overtuiging dat de kerk in Afghanistan zal overleven - en gedijen", aldus Jeff King, voorzitter van ICC. "Veel dappere gelovigen hebben besloten dat ze zullen blijven... koste wat het kost. Blijf alstublieft bidden voor bescherming en vrede voor onze broers en zussen in de regio".


Nu alle vluchten uit Afghanistan voor onbepaalde tijd zijn afgelast en de grenzen door de Taliban worden gecontroleerd, is de situatie voor de christenen in Afghanistan extreem gevaarlijk geworden. De Talibanstrijders gaan van deur tot deur om ze te identificeren en er worden lijsten opgesteld. Ook is er doorlopend de dreiging dat christenen worden opgepakt, gevangengezet of nog erger, zonder vorm van proces geëxecuteerd. Veel christenen zitten daarom ondergedoken of vluchten door de bergen de grens over naar Pakistan of Tajikistan.


Sinds de machtsovername zijn verschillende rechters en regeringsfunctionarissen door de Taliban geëxecuteerd. Van de overheid en het rechtssysteem kunnen we daarom niets meer verwachten. Afghaanse christenen gaan een lange, gevaarlijke en wellicht dodelijke toekomst tegemoet. Als één lichaam van gelovigen moeten we samen bidden voor onze kwetsbare en lijdende familie.


Bid alstublieft voor:

  • Veiligheid - vooral voor bekeerde moslims die open zijn geweest over hun geloof in Christus;

  • De ondergrondse kerkwerkers die hebben besloten om in Afghanistan te blijven;

  • Degenen die geconfronteerd zullen worden met de ultieme dreiging: terugkeren naar de islam of sterven;

  • Wijsheid voor degenen onder ons die de gelovigen dienen en hoe ze het beste kunnen helpen;

  • Degenen met wie ICC in het land contact heeft gehad.


Komentarze


bottom of page