top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Pastor Keshav nu ook in hoger beroep veroordeeld voor ‘evangelisatie’


Pastor Keshav werd op 23 maart 2020 gearresteerd.


Kathmandu - Het Hooggerechtshof van Nepal heeft op 6 oktober besloten dat de eerdere veroordeling van Pastor Keshav tot een gevangenisstraf voor het misdrijf van ‘evangelisatie’ rechtmatig is. Het beleid van de huidige extreem-hindoe nationalistische regering, die het strafbaar maakt voor christenen om een hindoe te bekeren, of te pogen te bekeren, wordt hiermee ook door de hoogste rechtbank in Nepal bevestigd.


Nieuwe wet

Een ‘poging om iemand te bekeren’, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, kan volgens de nieuwe wet die in 2018 werd aangenomen nu ook worden beschouwd als een misdrijf. De term ‘poging tot het bekeren van een persoon’, op basis waarvan Pastor Keshav werd veroordeeld, kan namelijk breed geïnterpreteerd worden. Gelovigen die in de sociale media, YouTube of via de radio zich uitlaten over hun religie, lopen hierdoor het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.


Door de introductie van deze wetten, zijn kerkleiders huiverig geworden om hindoes in hun kerk te verwelkomen of om vragen te beantwoorden van mensen die belangstelling hebben voor het christelijke geloof. Christenen die hindoes dopen en begeleiden bij hun bekering, lopen het risico dat ze door de politie zullen worden opgepakt. Ook christelijke scholen kunnen in de problemen raken als hindoe leerlingen in aanraking komen met christelijk onderwijs of wanneer er een Bijbelverhaal wordt verteld.


Aan het YouTube kanaal van Pastor Keshav is duidelijk te zien dat hij zich niet schaamt voor het evangelie van Jezus Christus. Zijn preken en toespraken zijn uitsluitend beschikbaar in het Nepalees en worden niet automatisch vertaald. Dat wil dus zeggen dat de ruim honderdduizend mensen die zich op zijn kanaal hebben geabonneerd grotendeels in Nepal wonen. Wellicht is dit de reden dat Pastor Keshav een belangrijk doelwit is geworden voor hindoe extremisten die hem de mond willen snoeren.


Covid-19

Tot dusver heeft Pastor Keshav bijna duizend spreekbeurten gepubliceerd. De publicatie die hem echter uiteindelijk in de gevangenis deed belanden betrof een opname waarin hij voor genezing bad voor Covid-19. Sinds maart 2020 is hij vervolgens verschillende keren opgepakt en zijn er in meerdere plaatsen rechtszaken tegen hem gestart.


Samen met andere organisaties heeft Jubilee Campaign zich garant gesteld voor Pastor Keshav's borg, waardoor hij steeds in afwachting van zijn rechtszaak thuis bij zijn vrouw en kinderen kon zijn. Ook heeft Jubilee Campaign in de afgelopen drie jaar, samen met een aantal andere organisaties, de verdediging gefinancierd en aangestuurd. Nu Pastor Keshav is uitgeprocedeerd, zal hij in de komende weken definitief gevangen worden gezet. Een vermoeiende en stressvolle situatie voor hem, zijn vrouw en twee jonge kinderen. Pastor Keshav was kostwinnaar, dus Jubilee Campaign heeft zich voorgenomen om hem en zijn gezin te blijven steunen tijdens zijn verblijf in de gevangenis.


Pastor Keshav is de eerste christelijke leider die op basis van de nieuwe wetgeving voor zijn geloof is veroordeeld. Ook Nepal heeft zich verbonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 18) die godsdienstvrijheid garandeert. Op het moment dat een land besluit om zich niet aan internationale afspraken te houden, is het aan ons om bij de Internationale gemeenschap de noodklok te luiden.


Gevangenis

De politie kan op elk moment voor de deur staan om Pastor Keshav naar de gevangenis te brengen. Toen het team van Jubilee Campaign vlak na de uitspraak met Pastor Keshav sprak, was de teleurstelling en droefheid voelbaar. Junu, de vrouw van Pastor Keshav, uitte diepe verontrusting en hartzeer over het vonnis. Ze kon gewoonweg niet begrijpen dat zelfs een hooggerechtshof zo bevooroordeeld en discriminerend kon zijn.


Ook pastor Keshav uitte zijn diepe verdriet en benadrukten opnieuw dat zijn daden waren ingegeven door geloof en een verlangen om liefde en zegen te verspreiden. Hij blijft hopen op een rechtvaardige heroverweging van zijn zaak en gelooft sterk in zijn onschuld. Het gezin vindt steun in de Bijbeltekst in Jesaja 41:10-13;


“Vrees niet, want Ik ben met u;

zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God;

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u

met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden,

allen, die tegen u ontstoken zijn;

zij zullen worden als niet, en die lieden,

die met u twisten, zullen vergaan.

Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden;

de lieden, die met u kijven,

zullen worden als niet, en die lieden,

die met u oorlogen, als een nietig ding.

Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan,

Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.”


Wij zijn dankbaar voor de steun die Jubilee Campaign in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen voor deze campagne. We nodigen je graag uit om te blijven bidden voor Pastor Keshav en zijn gezin in deze moeilijke tijd.


Publicatie:

Comments


bottom of page