top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Nigeria en de noodzaak voor Europa om te handelen


Het team van Jubilee Campaign overlegt met Gouverneur Ortom van de deelstaat Benue over de beste strategie om de internationale gemeenschap te betrekken bij de aanhoudende crisis in zijn staat.


Samen met lokale partners zet Jubilee Campaign zich al jaren in voor christenen die het slachtoffer zijn geworden van de aanhoudende christenvervolging in Nigeria. Een belangrijk doel van de campagne is om een stem te geven aan lokale (traditionele) leiders. Het is een feit dat de politici, bankiers en zakenmensen in de hoofdsteden zich nauwelijks bekommeren om de mensen ‘in het veld’ die te maken hebben met dood en verderf. Nog schokkender is het, dat ook veel kerkleiders zich niets aantrekken van de opdracht die Christus hen gaf in Mattheus 25 om zorg te dragen voor deze ‘minste broeders’.


Hoewel Jubilee Campaign ook investeert in het bouwen van relaties ‘op hoog niveau’, ligt het zwaartepunt van activiteiten echter op de ondersteuning van lokale traditionele en religieuze leiders. Op dezelfde wijze waarop ouders zich zullen inzetten voor het welzijn van hun kinderen, rekenen we erop dat ook deze dorpshoofden en traditionele leiders het beste met ‘hun mensen’ voor hebben. Dit zijn de leiders die we graag naar Den Haag, Brussel en de Verenigde Naties in Geneve willen brengen om steun te vragen in hun beproevingen.


Het belang voor Europa

De Europese Unie is zich terdege bewust van het feit dat de onrust in Nigeria een directe invloed heeft op de regio maar ook een (in)directe invloed op Europa. Vooral als het gaat om ongewenste migratie van vluchtelingen uit Noord-Afrika. In Brussel is men ervan overtuigd dat de Federale regering van Nigeria aan de verkeerde kant van het conflict staat en niet het hele en echte verhaal vertelt. Jubilee Campaign beschouwt de traditionele en lokale religieuze leiders als de echte vertegenwoordigers van Nigeria en met name van het deel van de bevolking dat direct te lijden heeft onder het geweld.


Dat wil niet zeggen dat er geen volksvertegenwoordigers zijn die zich wel hard maken voor de belangen van hun mensen. Een goed voorbeeld van een leider die zich onvermoeibaar inzet voor het volk is de Gouverneur van de Deelstaat Benue. Gouverneur Ortom is iemand die niet bij ‘de elite’ hoort maar toch in samenwerking met lokale kerken de hoogste positie in zijn staat wist te bemachtigen. Van dichtbij kunnen we zien hoe deze Gouverneur zich inzet voor de vervolgde christenen in zijn staat. Ook binnen de kerken zijn er steeds meer leiders die zich verzetten tegen de misstanden en een oprecht verlangen hebben om te vechten voor het welzijn van het volk. Niet alleen met gebed en prediking, maar ook met betrekking tot veiligheid, recht en de zorg voor elkaar.


Verbinden van lokale leiders

De Christian Association of Nigeria (CAN) die een officiële status heeft bij de Federale regering, heeft besloten om Jubilee Campaign te steunen om de meer dan 700 verschillende stammen in Nigeria een stem te geven op internationaal niveau. In de afgelopen maanden is er een team in Nigeria onderweg geweest om te spreken met traditionele koningen, lokale stamhoofden en gouverneurs. De missie heeft een solide basis gelegd voor vervolgstappen in een moeizaam en langdurig proces om lokale leiders te verbinden.


Het team van Jubilee Campaign is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling uiteindelijk zal leiden tot stabiliteit en positieve ontwikkeling op lokaal niveau. De vervolgafspraken en een deel van de voorbereidende activiteiten zijn nu afgerond. Het betrekken van de internationale gemeenschap en met name de Europese Unie en haar leiders is cruciaal in dit proces. Niet in de laatste plaats omdat het ook voor Europa belangrijk is om deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken.

Comments


bottom of page