top of page
 • Foto van schrijverJubilee Campaign

De staat van mensenrechten in Pakistan – een terugblik op 2019

De situatie van religieuze minderheden, vrouwen en kinderen in Pakistan blijft onverminderd slecht. Dat blijkt uit een recent verschenen rapport van de Human Rights Commission of Pakistan. Sommige politici doen dappere pogingen om de gelijkwaardigheid van deze groepen wettelijk vast te leggen en hun rechten te beschermen. Maar in de islamitische maatschappij lijkt discriminatie van en geweld tegen zwakkeren diepgeworteld te zijn.


Deze tekst is een samenvatting van het rapport ‘State of Human Rights in 2019’ van de Human Rights Commission of Pakistan, dat werd gepubliceerd op 30 april 2020. De cursieve teksten zijn toevoegingen van Jubilee Campaign, waarmee we voorbeelden geven van de mensenrechtenschendingen die het rapport aan de kaak stelt.


Wetgeving

 • De Senaat heeft in januari 2019 unaniem een wetsontwerp goedgekeurd, waarmee de huwbare leeftijd omhoog gaat naar 18 jaar. Nu staat die leeftijd op 16 jaar, maar veel meisjes worden zelfs nog eerder uitgehuwelijkt. Volgens senator Sherry Rehman, de initiatienemer van de wet, sterft er in Pakistan elke 20 minuten een vrouw bij de geboorte van haar kind. Dit wordt deels veroorzaakt door de gezondheidsrisico’s van zwangerschappen bij jonge meisjes. De goedkeuring van de wet is slechts een eerste stap; nu moet de National Assembly (vergelijkbaar met de Tweede Kamer) de wet nog goedkeuren. Hierbij wordt veel weerstand verwacht van islamitische hardliners.

 • De senaat stemde ook in met de Zainab Alert, Recovery and Response Bill en heeft die naar de National Assembly gestuurd voor verdere goedkeuring. Het doel van deze wet is het creëren van een systeem waarmee vermiste kinderen sneller kunnen worden opgespoord. De wet is vernoemd naar Zainab Ansari, een 6-jarig meisje dat op 4 januari 2018 werd ontvoerd, verkracht en vermoord. Haar dood leidde tot grote protesten en de roep om kinderen te beschermen tegen het toenemende seksuele misbruik en geweld. Lees HIER meer (Engels).

Rechtbanken

 • Pakistan heeft een enorme achterstand in de behandeling van rechtszaken. Eind 2019 waren er 1,8 miljoen lopende zaken. De opperrechter van Pakistan heeft daarom zijn goedkeuring gegeven aan de instelling van 57 nieuwe lokale familierechtbanken. Critici verwachten echter niet dat dit de langverwachte hervorming van het strafrechtsysteem ten goede komt. Intussen wachten o.a. veel christenen jarenlang op de behandeling van (het hoger beroep in) hun rechtszaak, terwijl ze vaak onschuldig gevangen zitten.

Het hoger beroep van de in 2014 terdoodveroordeelde christen Sawan Masih werd al vijftien keer uitgesteld.

Doodstraf

 • 584 mensen kregen in 2019 de doodstraf, terwijl vijftien mensen werden geëxecuteerd. In december 2019 zaten er minstens 17 personen in de dodencel vanwege een veroordeling voor godslastering. Onder hen zijn Shafqat Emmanuel en Shagufta Kauser. Dit christelijke echtpaar is onterecht beschuldigd van het verzenden van godslasterlijke sms’jes. Lees HIER meer.

Internationaal toezicht op mensenrechten

 • Het VN-Mensenrechtencomité oordeelde in mei 2019 dat Pakistan onvoldoende vooruitgang heeft geboekt n.a.v. eerdere kritiek op buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en het gebruik van de doodstraf.

 • Pakistan heeft acht fundamentele verdragen van de International Labour Organisation geratificeerd, maar moet deze nog wel effectief gaan uitvoeren. Het land heeft te maken met ernstige vormen van kinderarbeid, gedwongen arbeid en arbeidsdiscriminatie. Christenen, die behoren tot de laagste sociale klasse, zijn vaak gedwongen om slecht betaalde baantjes aan te nemen of worden vanwege schulden gedwongen tot slavenarbeid.

Wet en gezag

 • Meldingen van afpersing door de politie, weigeringen om een proces-verbaal op te stellen en marteling in hechtenis kwamen in alle provincies voor. Op 2 september 2019 stierf de 25-jarige Amir Masih in een politiebureau in Lahore. Autopsie op het lichaam wees uit dat de christen door marteling om het leven kwam.

 • Eerwraak gaat in Pakistan onverminderd door. Eén vijfde van alle eermoorden wereldwijd vindt in Pakistan plaats; dat zijn er duizend per jaar. Jubilee Campaign ontmoette Mary, een christelijke vrouw die al twintig jaar op de vlucht is voor haar moslimfamilie. Zij zien de bekering van Mary als een schande voor de familie en willen haar daarom vermoorden. Lees HIER meer.

 • Onderzoekers toonden aan dat tussen 2018 en 2019 via zogenaamde ‘bruidenhandel’ 629 vrouwen naar China werden verkocht. Dit komt ook voor onder christelijke vrouwen, die aan de armoede in Pakistan proberen te ontsnappen door met een Chinese man te trouwen. De meesten komen bedrogen uit; zij worden geïsoleerd en misbruikt of tot prostitutie gedwongen. Lees HIER meer (Engels).

Jubilee Campaign heeft Mary en haar gezin geholpen om zich te hervestigen op een veilige plek buiten Pakistan.

Gevangenissen en gevangenen

 • De overbevolking in Pakistaanse gevangenissen blijft enorm. In combinatie met onhygiënische omstandigheden en slechte medische voorzieningen leidt dit ertoe dat gevangenen extra kwetsbaar zijn voor ziekten zoals tuberculose, aids en hepatitis. In 2020 is daar ook het risico op besmetting met het coronavirus bij gekomen.

Religieuze minderheden

 • Godsdienstvrijheid, zoals vastgelegd in de Pakistaanse grondwet, blijft onbereikbaar voor religieuze minderheden.

 • Hindoestaanse en christelijke gemeenschappen in de provincies Sindh en Punjab hebben voortdurend te maken met ontvoeringen van jonge meisjes en daaropvolgende gedwongen bekeringen en huwelijken. In november 2019 werd uiteindelijk een 22-koppig parlementair comité samengesteld, dat de taak heeft om een juridisch kader te maken voor de aanpak van gedwongen bekeringen.

 • Het baanquotum voor religieuze minderheden moet nog in werking treden.

 • De lijdensweg van Asia Bibi kwam in januari 2019 tot een einde toen het Hooggerechtshof een petitie tegen haar vrijlating verwierp. Ze verliet het land in mei en werd herenigd met haar gezin. Lees HIER meer.

Vrouwen

 • De genderongelijkheid in Pakistan is enorm hoog; het land staat op plaats 151 van in totaal 153 landen op de Global Gender Gap Index. Dit leidt ertoe dat vrouwen vaak te maken hebben met geweld, arbeidsdiscriminatie, aanranding en seksueel misbruik, financiële problemen, een gebrek aan politieke vertegenwoordiging en slechte toegang tot onderwijs. Dit geldt voor christelijke vrouwen in nog hogere mate, omdat zij niet alleen vanwege hun sekse maar ook om hun geloof worden gediscrimineerd.

Veel christelijke gezinnen worden gedwongen tot slavenarbeid in een steenfabriek. Ook kinderen moeten meewerken.

Kinderen

 • Ondanks wetgeving tegen kinderarbeid gaat dit gebruik onverminderd door. Ook christelijke kinderen die tot arme gezinnen behoren, zijn hier slachtoffer van. Bekend zijn de verhalen over hele families die gedwongen worden tot slavenarbeid in een steenfabriek, omdat zij schulden hebben bij de fabriekseigenaar.

 • Volgens een VN-rapport ontvangt slechts vier procent van de kinderen in Pakistan de ‘minimaal aanvaardbare hoeveelheid voedsel’. Een groot percentage van de kinderen heeft een groeiachterstand en lijdt aan ondervoeding.

Onderwijs

 • Volgens schattingen van de VN staat Pakistan tweede op de lijst van landen waar een groot aantal kinderen niet naar school gaat. 22,8 miljoen kinderen tussen de vijf en zestien jaar gaat niet naar school; dat is 44 procent van het totale aantal kinderen in deze leeftijdsgroep. Dit percentage is zelfs nog hoger onder groepen die op sociaal of religieus vlak achtergesteld worden, zoals christenen en meisjes. Jubilee Campaign heeft daarom Stichting Teach The Children opgericht: een project waarmee kinderen van christelijke ouders via sponsoring naar school kunnen gaan. Lees HIER meer.

Door het ontvangen van onderwijs gaan deze christelijke kinderen een betere toekomst tegemoet.

Gezondheid

 • Pakistan besteedt minder dan één procent van zijn bruto binnenlands product aan gezondheidszorg, terwijl de WHO zes procent aanbeveelt. De kwaliteit en kwantiteit van de zorg is daardoor slecht. Het land is in hoge mate afhankelijk van de private medische sector, maar voor velen is dit onbetaalbaar. Als gevolg daarvan wenden zij zich tot ongekwalificeerde artsen, vaak met ernstige gevolgen.

 • Volgens het World Air Quality Report van 2019 staat Pakistan tweede op de lijst van meest vervuilde landen ter wereld als het gaat om fijnstof in de lucht.


Comments


bottom of page