top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Jubilee Campaign zet zich bij de VN in voor vrouwenrechten


Van 6 tot en met 17 maart organiseerde de Verenigde Naties (VN) voor de zevenenzestigste maal een vergadering van de Commission on the Status of Women (CSW - Commissie voor de positie van de vrouw) in New York. De conferentie die zich richt op de rechten en positie van de vrouw, is het op-een-na-grootste evenement wat door de VN jaarlijks wordt georganiseerd. Alleen de Algemene Vergadering overtreft het vrouwenevenement als het gaat om het aantal deelnemers en het budget.


Dooddoener

Het thema van dit jaar zoals aangekondigd door de voorzitter van de commissie, Ambassador Mathu Joyini, is ‘Innovatie, technologische verandering en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid en de ondersteuning van alle vrouwen en meisjes’. Alleen al op basis van het thema kan worden vastgesteld dat de aandacht vooral uitgaat naar de positie van de vrouw in ontwikkelde landen. In een wereld waarin 45% van de bevolking zelfs nog geen toegang heeft tot het internet en miljarden dagelijks moeten vechten om te kunnen voorzien in hun basisbehoeften, is een conferentie over innovatie en technologische ontwikkelingen voor meisjes en vrouwen een dooddoener.


Ook is er bij de VN vooral aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en milieurampen met betrekking tot de onzekere positie van de vrouw. Thema’s als mensenhandel, slavernij, onveiligheid en vooral de rol die godsdienst speelt in de uitholling van de rechten van de vrouw, worden bij voorkeur genegeerd. Begrijpelijk, omdat het evenement vooral door de rijke Westerse landen wordt gefinancierd. Activisten uit landen die te maken hebben met extreme vormen van onrecht tegen vrouwen krijgen bij de VN weinig ruimte om belangrijke agendapunt aan te dragen.


Jozef

Al vanaf de beginjaren geloven de oprichters van Jubilee Campaign dat de organisatie zich niet moet beperken tot de opvang en hulp aan de vervolgde kerk alleen, maar dat we ook bij de politiek een taak mogen vervullen naar het voorbeeld van Jozef in het huis van de Farao (Genesis 41: 25-57). Wellicht niet om mee te regeren, maar in ieder geval wel om achter de schermen invloed uit te oefenen.


In overleg met diverse partnerorganisaties werd er dit jaar weer besloten om tijdens de vrouwenconferentie van de VN een neven-evenement te organiseren met als thema ‘de opheffing van juridische beperkingen die ervoor zorgen dat vrouwen zich niet kunnen ontwikkelen in een klimaat van onveiligheid’ (vrij vertaald). Het initiatief werd gedragen door vijf organisaties waar Jubilee Campaign al heel lang mee samenwerkt als het gaat om de hulpverlening aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van extreem geweld op basis van hun godsdienstige overtuiging en identiteit.Pakistan


Ella Elwin, een christen universiteitsstudent en jeugdadvocaat uit Pakistan, verzorgde tijdens het neven-evenement een presentatie over het rapport dat Jubilee Campaign samen met Voice for Justice onlangs publiceerde onder de titel Conversion without consent (Onvrijwillige bekering); een rapport over de ontvoering en gedwongen bekering van christelijke meisjes in Pakistan.


Het was niet de eerste keer dat het rapport bij de VN onder de aandacht kwam. In de aanloop naar een periodieke beoordeling van Pakistan in het kader van het VN-lidmaatschap van het land, kwam het rapport eerder dit jaar al prominent in beeld. Ook onderschreven verschillende VN-experts op 23 januari een schriftelijke verklaring waarin de Pakistaanse regering werd opgeroepen om de ontvoeringen, gedwongen bekeringen en de uithuwelijking van minderjarige meisjes aan te pakken.


Nigeria

Fatima Njoku, een advocate van Stefanos Foundation was samen met oprichter en directeur Mark Lipdo naar New York afgereisd om de positie van de vrouw in Nigeria bij de VN onder de aandacht te brengen.


“Nigeria probeert bij de internationale gemeenschap een positief imago te creëren. In de praktijk komen de inspanningen van de regering echter niet verder dan het bedrijven van ordinaire propaganda. Juist daarom is het zo belangrijk dat de VN ook luistert naar neutrale partijen die niet door de regering worden gefinancierd en gecontroleerd. Net voor we uit Abuja vertrokken werd er in de deelstaat Bauchi weer een meisje ontvoerd, dus deze dingen gebeuren nog steeds", aldus Fatima.


Tijdens het evenement vertoonde Mark Lipdo voor het eerst een documentaire die door Stefanos Foundation is geproduceerd waarin overlevenden van ontvoeringen, slavernij en mensenhandel hun verhaal vertellen.


Egypte

Egypte is een land dat bij de internationale gemeenschap niet bekend staat als een ‘land van bijzondere zorg’ als het gaat om de schending van mensenrechten en godsdienstvrijheid in het bijzonder. Toch is Egypte een van de vier landen waar volgens officiële cijfers de meest extreme vormen van geweld tegen “godslasteraars” plaatsvindt. Het gaat dan vooral om gerichte agressie tegen koptische christenen.


Ook de alomtegenwoordige ontvoering en misbruik van koptische kinderen en de handel in christelijke meisjes en vrouwen is in Egypte een groot probleem. Net als in andere islamitische landen houdt de overheid zich bij dit onrecht in de regel afzijdig. Tenminste, zolang ze niet op de vingers worden getikt door de internationale gemeenschap. Een goede verstandhouding met het buitenland is voor de Egyptische politiek en economie namelijk van levensbelang. Het heeft daarom zeker zin om aan de koptische christenen uit Egypte een platform te bieden bij de VN.


Caroline Doss, advocate en de voorzitter van Coptic Solidarity verzorgde tijdens het evenement een presentatie op basis van het rapport wat de organisatie in 2020 uitbracht met de titel ‘Jihad van de baarmoeder: de mensenhandel van koptische vrouwen en meisjes in Egypte’.


Wij nodigen u uit om te bidden dat onze inspanningen bij de VN vruchten zullen afwerpen in de vorm van concrete veranderingen in Pakistan, Nigeria, Egypte en andere landen waar onze broers en zussen het moeilijk hebben en vervolgd worden.


Deelnemende organisaties:


コメント


bottom of page