top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Jubilee Campaign spreekt China aan op onmenselijke deportatie Noord-Koreaanse vluchtelingen


Ter gelegenheid van de twintigste ‘Noord-Korea Vrijheid Week’ bood het team van Jubilee Campaign een petitie aan bij de Chinese ambassade in Brussel.


Naar schatting zijn er sinds het midden van de jaren negentig drie miljoen Noord-Koreanen omgekomen onder het wrede dictatoriale regime van Noord-Korea. Na de communistische machtsovername aan het eind van de tweede wereldoorlog, werden boeren onteigend en kreeg de bevolking te maken met extreme voedseltekorten. Door de jaren heen zijn miljoenen Noord-Koreanen door honger omgekomen en lijdt het volk onder een regering die hen met een ijzeren vuist controleert en zonder vorm van proces in concentratiekampen plaatst of nog erger; executeert. Net als vroeger in de Sovjet-Unie zijn het vooral christenen die het in Noord-Korea zwaar te verduren hebben.


Angst

Burgers leven in een permanente staat van angst en gezinnen worden tot het uiterste gedreven om te kunnen overleven. Ook kinderen worden door de overheid in Noord-Korea willekeurig opgepakt, vastgehouden, gemarteld en vermoord. Minderjarigen die hun ouders zijn kwijtgeraakt, dwalen door de straten op zoek naar voedsel en bescherming. Het is daarom vanzelfsprekend dat beide buurlanden, China in het noorden en Zuid-Korea in het zuiden, te maken hebben met een voortdurende stroom vluchtelingen.


In Zuid-Korea zijn deze vluchtelingen meer dan welkom en ook veel Westerse landen hebben de deuren opengezet voor hen die de zwaarbewaakte grens tussen Noord- en Zuid-Korea met succes zijn overgestoken. Vluchtelingen die naar het Noorden zijn getrokken en in China worden aangehouden, hebben echter met een totaal andere realiteit te maken. Ze worden zonder pardon terug naar Noord-Korea gedeporteerd waar ze vervolgens na repatriëring kunnen rekenen op martelingen en lange gevangenisstraffen. Het komt echter ook voor dat vluchtelingen na terugkeer zonder vorm van proces worden geëxecuteerd.


Vrijheidscoalitie

In september 2023 is het precies twintig jaar geleden dat er onder de noemer ‘North Korea Freedom Coalition’ (NKFC – Noord-Korea Vrijheid Coalitie) onder de bezielende leiding van Suzanne Scholten een wereldwijde samenwerking tot stand kwam van mensenrechtenorganisaties die zich het lot van het lijdende Noord-Koreaanse volk hebben aangetrokken. Het Amerikaanse kantoor van Jubilee Campaign is vanaf het begin hier nauw bij betrokken geweest en het blijkt dat veel kerken en christelijke organisaties zich bij de coalitie hebben aangesloten. Een lijst van de (openbare) leden kan op de website van NKFC bekeken worden door HIER te klikken.


Ieder jaar organiseert NKFC wereldwijd de ‘Noord-Korea Vrijheid Week’. Door ons werk in landen als Pakistan en Nigeria is het niet altijd mogelijk om actief deel te nemen aan de campagne voor Noord-Korea. Dit jaar besloot het Nederlandse kantoor echter om aan het eind van de campagneweek naar Brussel af te reizen met een petitie aan de Chinese president Xi Jinping met daarin een dringende oproep om de vluchtelingen uit Noord-Korea vrije doorgang te verlenen naar Zuid-Korea of naar andere Westerse landen die zich bereid hebben verklaard om deze vluchtelingen op te vangen.


Op vrijdag 22 september meldde Joseph Janssen zich samen met een groep vrijwilligers bij de Chinese ambassade en de Chinese Missie naar de Europese Unie om het document af te geven.


Over de muur

Jubilee Campaign kan in de regel rekenen op de steun vanuit een netwerk van prominente politici en activisten. Hierdoor is het redelijk gemakkelijk om met ambassadeurs of andere volksvertegenwoordigers een afspraak te agenderen. Van China zijn we echter gewend dat het land structureel niet reageert op mensenrechtencampagnes. Sommige ambassades weigeren zelfs om een poststuk in ontvangst te nemen waardoor actievoerders uiteindelijk moeten besluiten om een petitie over de muur van de ambassade te gooien… waarna de medewerkers van de ambassade de papieren in sommige gevallen gewoon weer teruggooien.


Kortom: China is geen gemakkelijke ‘gesprekspartner’ als het gaat om Mensenrechten. Hoewel de zorg van China over illegale grensoverschrijdingen begrijpelijk is, dringt Jubilee Campaign er bij de Chinese regering toch op aan om deze crisis samen met Internationale partners op een constructieve wijze op te pakken in overeenstemming met internationale verdragen die ook door China zijn ondertekend zoals het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag tegen Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.


De meest eenvoudige optie voor hervestiging van de vluchtelingen wordt door de regering van Zuid-Korea geboden omdat Noord-Koreaanse vluchtelingen kunnen terugvallen op Artikel 2 en 3 van de Grondwet van de Republiek Korea. Vluchtelingen uit Noord-Korea hebben volgens deze wet automatisch het recht om in Zuid-Korea een nieuw bestaan op te bouwen. Juridisch en politiek zal China dus geen enkel nadeel ondervinden op het moment dat het land zou besluiten om de Noord-Koreaanse vluchtelingen vrije doorgang te gunnen naar Zuid-Korea of naar andere Westerse landen.


VN-Vluchtelingenverdrag

Als prominent lid van de Verenigde Naties (VN) heeft ook China het ‘VN-Vluchtelingenverdrag’ ondertekend. De toekenning van een VN-vluchtelingenstatus aan Noord-Koreaanse vluchtelingen door de Chinese overheid zou een belangrijke stap zijn in de goede richting. Hierdoor zouden de vluchtelingen kunnen worden overgedragen aan het UNHCR, het orgaan binnen de VN dat zich wereldwijd inzet voor vluchtelingen.


Jubilee Campaign blijft toegewijd aan deze zaak en werkt onvermoeibaar om de kwetsbaren te beschermen en hun fundamentele mensenrechten en veiligheid te waarborgen. Wij nodigen u graag uit om te bidden voor Suzanne Scholte, haar team en de vele kerken en organisaties die zich in het kader van de ‘North Korea Freedom Coalition’ inzetten voor de campagne voor Noord-Korea.


Publicatie:
Comments


bottom of page