top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Christenvervolging in Myanmar


Vluchtelingenkamp in Prayagraj, Uttar Pradesh, India, waar christenen, Rohingyas en andere minderheden die Myanmar zijn ontvlucht worden opgevangen.


In februari 2021 werd de democratisch gekozen regering in Myanmar, de National League for Democracy, door een militaire staatsgreep afgezet. Sindsdien heeft de Tatmadaw - de militaire junta die door de staatsgreep aan de macht kwam - een schrikbewind gevoerd tegen hun politieke tegenstanders en etnische minderheden.


Chin-christenen

Er is in de afgelopen jaren relatief veel aandacht geweest voor de genocide op het overwegend islamitische Rohingya volk. Dat er in Myanmar echter ook sprake is van structurele christenvervolging is minder bekend. Tijdens de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in New York verzorgde Jubilee Campaign op 27 september een virtuele presentatie om het geweld tegen christenen onder het Chin volk aan de kaak te stellen.


Sinds de machtsovername heeft de Tatmadaw in de deelstaat Chin routinematig kerken bezet, in de brand gestoken en beschoten. Ook werden christelijke leiders door de junta-troepen gevangengezet, gemarteld en in sommige gevallen zelfs vermoord. Het geweld tegen de Chin-christenen, maar ook tegen vreedzame demonstranten en onschuldige burgers, doet denken aan de mensenrechtenschendingen die door de Tatmadaw militairen in 2017 tegen het Rohingya volk werden gepleegd.


Humanitaire crisis

De onrechtmatige staatsgreep en de extreme misdaden die door de huidige machthebbers worden begaan, hebben Myanmar in de afgelopen jaren volledig gedestabiliseerd. Verschillende etnische groeperingen hebben de wapens opgepakt en zijn de confrontatie aangegaan met de Tatmadaw. Het conflict heeft in het afgelopen jaar duizenden burgerslachtoffers opgeëist en heeft geresulteerd in een bredere humanitaire crisis.


Honderdduizenden burgers, waaronder ook veel Chin-christenen, zagen zich genoodzaakt te vluchten en proberen nu in kampen elders in Myanmar of net over de grens te overleven. Veel christenen die naar Bangladesh en andere buurlanden zijn gevlucht, hebben echter te horen gekregen dat ze daar niet welkom zijn. Ze hebben doorlopend te maken met de dreiging van een gedwongen repatriëring naar hun door oorlog verscheurd thuisland.


Parallelle evenementen

Jubilee Campaign beschikt over een ‘consultatieve status’ bij de VN. Hierdoor komen de onderwerpen die tijdens ‘parallelle evenementen’ aan de orde komen, automatisch formeel op de agenda. Deze methode om misstanden op het gebied van mensenrechten en godsdienstvrijheid aan de kaak te stellen, is bijzonder effectief omdat de meeste landen toch graag hun geloofwaardigheid en positie bij de VN willen behouden.


Jubilee Campaign werkt graag samen met andere organisaties die de kennis in huis hebben om effectief een inhoudelijke bijdrage te leveren. In dit geval is er nauw samengewerkt met de Chin Association of Maryland. De presentatie verschaft een overzicht van de directe en indirecte vervolging van en aanvallen op de overwegend christelijke Chin-etnische minderheidsgroep in de staat Chin en de Sagaing-regio van Myanmar.TIP!

Door bij het afspelen van de video de ondertiteling aan te zetten en bij ‘instellingen’ te kiezen voor automatische vertaling kunt u de presentaties ook in het Nederlands volgen.


Sprekers:

(0:00:00) Ann Buwalda, Directeur Jubilee Campaign VS

(0:05:09) Zo Tum Hmung – Directeur Chin Association of Maryland, Inc. (CAM)

(0:12:30) Esther Par - Jeugdvrijwilliger CAM; Student, Indiana University - Purdue University

(0:18:42) Par Tha Hniang - Jeugdvrijwilliger CAM; Student, University of North Texas

(0:26:30) Rev. Dr. Stephen Hre Kio - Adviseur CAM; Senior Pastor, Indiana Chin Baptist Church

(0:38:06) Rev. Dr. Roy Medley - Adviseur CAM; Emeritus Secretaris-generaal, American Baptist Churches USA

Commentaires


bottom of page