top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Beste betrokkenen,


Beste betrokkenen,


Wij danken u hartelijk voor uw steun en gebed in het afgelopen jaar. We gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. Vanwege mijn persoonlijke achtergrond en het werk wat ik achter de schermen in Pakistan door de jaren heb mogen doen, ben ik steeds vaker betrokken geweest bij de campagnes van Jubilee Campaign. Samen met ons lokale team heb ik me regelmatig beschikbaar gesteld voor de aansturing van de advocaten die zich inzetten voor ter dood veroordeelde christenen en het organiseren van publieke campagnes in Pakistan. Recentelijk ben ik echter ook steeds vaker betrokken bij campagnes in andere landen.


Ondersteuning

Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet in contact ben met slachtoffers van christenvervolging die in veel gevallen niemand anders hebben om op terug te vallen. Ik denk aan pastor Keshav in Nepal die al vele malen is opgepakt en in de gevangenis heeft gezeten omdat hij het evangelie verspreidt onder de hindoe bevolking. Wij proberen in de rechtszaal een sterke verdediging te voeren, maar de persoonlijke ondersteuning van het gezin is zeker net zo belangrijk. Als Keshav in de gevangenis zit, spreek ik regelmatig met zijn vrouw over het gemis, het verdriet en de zorg voor haar twee zonen die hun vader voor de zoveelste keer moeten missen.


Ik denk ook aan de kinderen van Shagufta Kiran die al heel lang in Pakistan gevangen zit voor blasfemie. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik samen met ons team zorg mag dragen voor een gezin wat moet vechten om te overleven zonder een echtgenote en moeder. Het is echter ook een grote verantwoordelijkheid.


In het lijden mogen we ook vreugdevolle momenten meemaken. Zoals bijvoorbeeld toen het ons lukte om een bezoek van de kinderen aan hun moeder Shagufta in de gevangenis te regelen. Na een lange tijd kregen ze voor het eerst de gelegenheid om haar voor korte te tijd in de armen te sluiten en te bemoedigen met troostende woorden en cadeaus.


Persoonlijke missie

Wat me in het werk voor Jubilee Campaign aanspreekt is het feit dat de organisatie zich niet alleen beperkt tot de directe ondersteuning van vervolgde christenen ‘in het veld’, maar ook veel investeert in het creëren van bewustwording in de Nederlandse en internationale politiek. Als ‘ervaringsdeskundige’ heb ik regelmatig mogen afreizen naar de Verenigde Naties (VN) in Genève, het Europese Parlement in Brussel en de Tweede Kamer in Den Haag.


Wij zijn verheugd over het feit dat steeds meer landen zich aansluiten bij de campagne voor godsdienstvrijheid. Steeds vaker krijgen we de gelegenheid om ons bij invloedrijke politieke instituten en overheden hard te maken voor de verdrukte christenen die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Ik merk ook dat de rapporten die Jubilee Campaign periodiek uitbrengt, door volksvertegenwoordigers en regeringen serieus worden genomen.


Door de jaren heen heb ik vooral op vrijwillige basis een bijdrage mogen leveren. Mijn rol bij Jubilee Campaign ervaar ik dan ook niet als werk, maar als een persoonlijke missie; de roeping van God om anderen te helpen zoals ik zelf ook geholpen zou willen worden. Ik ben dankbaar voor de groeiende steun die we als organisatie mogen ontvangen waardoor er in de afgelopen periode meer ruimte is ontstaan om op cruciale momenten betaalde specialisten in te schakelen en ook zelf meer tijd beschikbaar te maken om voor Jubilee Campaign op pad te gaan.


Persoonlijk

Ik heb in mijn leven als christen veel vervolging meegemaakt. Als kind werd ik op school al doorlopend gepest en uitgesloten vanwege mijn geloof. Ik weet hoe het voelt om naar de politie te gaan en niet geholpen te worden vanwege het christenzijn. Ik weet hoe het voelt om met de dood bedreigd te worden en te moeten vluchten.


Mijn eigen zus en haar man kregen in 2014 de doodstraf vanwege een beschuldiging van blasfemie. Jarenlang heeft de strijd om hen vrij te krijgen het leven van mijn familie volledig beheerst. We leefden in complete angst voor radicale islamisten die ervan uitgingen dat ook wij gestraft moesten worden. Ook hadden we te maken met de zorg voor de vier kinderen die zonder hun ouders moesten opgroeien. Van dichtbij heb ik gezien hoe ze gebukt gingen onder angst en onzekerheid. Met de steun van Jubilee Campaign en andere organisaties hebben we in de rechtbank en de (internationale) politiek een zware strijd geleverd, wat uiteindelijk na zeven jaar procederen resulteerde in vrijspraak en de kans om het gezin uit Pakistan te evacueren.


Ik ben dankbaar voor de christenen in Nederland die op de bres zijn gaan staan voor mijn zus, haar man en hun kinderen. Ook heb ik gezien hoe effectief de steun van kerken en christelijke organisaties voor vervolgende christenen kan zijn. Mijn zus is een arme en ongeletterde vrouw die in een land als Pakistan normaal gesproken aan haar lot zou worden overgelaten. Toch kon het gebeuren dat haar zaak uiteindelijk werd opgepakt door de internationale politiek.


Campagne

Door de financiële steun die onder andere via Jubilee Campaign voor de zaak van mijn zus beschikbaar kwam, was het mogelijk om effectief campagne te voeren en onder andere een invloedrijke advocaat in te schakelen. De kinderen werden financieel ondersteund om naar school te gaan en in hun levensonderhoud te voorzien. Ook kon er voor vervoer gezorgd worden, zodat ze één keer per maand hun ouders in de gevangenis konden opzoeken. Het leek soms te mooi om waar te zijn.


Na een jarenlange strijd in de rechtbank, veel media-aandacht en internationale politieke druk, zijn mijn zus en haar man in 2021 uiteindelijk vrijgekomen. De vreugde om haar weer in mijn armen te sluiten op een vliegveld ergens in Europa was onbeschrijfelijk en zal me altijd bij blijven. Met de kennis en ervaring die mij door dit proces ten deel is gevallen, is een diep verlangen ontstaan om nu andere mensen te zegenen zoals ook ik gezegend ben. In dit nieuwe jaar willen wij ons met nieuwe kracht blijven inzetten voor christenen die nog gevangen zitten of vervolgd worden vanwege hun geloof.


Er lopen momenteel verschillende rechtszaken en campagnes waar ik mij samen met mijn echtgenote voor verantwoordelijk heb gesteld. Vanzelfsprekend hopen we op succes, maar we moeten ook realistisch zijn dat we te maken hebben met een diepgeworteld onrecht. Een Bijbeltekst waar ik regelmatig op terugval als ons team wederom geconfronteerd wordt met tegenslag en teleurstelling is Jesaja 40: 30-31.


“Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.”


Nieuwe jaar

Ook in dit nieuwe jaar zal ik mij opnieuw vasthouden aan deze tekst als het niet loopt zoals ik graag zou willen. Mijn verlangen is om de handen en voeten van Jezus te zijn. Het resultaat van ons werk ligt uiteindelijk volledig in de hand van de Heer. Aan het eind van mijn leven wil ik er zeker van zijn dat ik de strijd heb gestreden die voor mij was weggelegd. Ik heb mogen ervaren hoe leed omgezet kan worden in vreugde, dat wanhoop om kan slaan in hoop en dat haat kan worden overwonnen door liefde. Het begint echter altijd met de bereidheid om in geloof hulp en hoop te bieden aan onze broers en zussen die hulpbehoevend zijn.


Ik nodig u uit om te bidden voor doorzettingsvermogen. Als wij blijven kloppen, zal die deur ooit een keer open gaan. In de afgelopen jaren hebben we mensen uit de gevangenis vrij gekregen, dochters teruggebracht bij hun moeders en wetten veranderd zien worden. Ondanks de deprimerende berichten die doorlopend naar ons toekomen, mogen we geloven in een God van wonderen. Wordt 2023 het jaar waarin de blasfemie wetgeving wordt afgeschaft, de strafkampen in Noord-Korea worden gesloten en wordt het in islamitische landen mogelijk om christen te worden? Wellicht niet, maar dat wil niet zeggen dat we er niet voor moeten blijven bidden.


Ik ben benieuwd naar wat wij kunnen bereiken in 2023. Laten we samen bidden en strijden.


In Zijn genade en vrede,

Joseph Janssen

コメント


bottom of page