top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Jubilee Campaign kaart religieus geweld aan tijdens koninklijk bezoek aan India


Jubilee Campaign heeft een kort rapport uitgebracht over de zorgwekkende staat van godsdienstvrijheid in India. Het komt op een belangrijk moment, gezien het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan India van 14 tot 18 oktober. Christenen en andere religieuze minderheden in India hebben veel last van het toenemende hindoe-nationalisme. Sinds premier Narendra Modi in 2014 met zijn Bharatiya Janata-partij (BJP) aan de macht kwam, is de vervolging van niet-hindoes aanzienlijk toegenomen. In aanloop naar het staatsbezoek aan India heeft Jubilee Campaign een bezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken voor overleg over de penibele situatie van gelovigen. Koning Willem-Alexander liet in zijn toespraak bij het officiële staatsbanket merken op de hoogte te zijn van de religieuze situatie. Hij uitte indirect kritiek op de hindoe-nationalistische regering door de hoop uit te spreken dat India een land zal zijn ‘waarin iedereen zijn stem kan laten horen’. ‘Wij wensen India toe dat het ook voor komende generaties een land zal zijn waarin plaats is voor alle Indiërs, ongeacht hun geloof, afkomst of sociale positie’, aldus de koning. Gruwelijk geweld In het rapport van Jubilee Campaign wordt duidelijk dat Indiase christenen het erg zwaar hebben. Zo wordt beschreven hoe radicale hindoes de keel doorsneden van voorganger Gideon Periyaswamy en hem ophingen aan het dak van zijn eigen huis. Veel andere voorgangers ontkomen aan dit lot, maar alleen omdat zij worden opgepakt op verdenking van het bekeren van hindoes. In september 2018 werden om deze reden tien voorgangers en hun gezinnen in één keer gearresteerd. Vaak wordt bij de arrestaties fysiek geweld gebruikt. Ook kerken en kerkleden krijgen te maken met geweld door hindoes. In juni 2018 werden vijf christelijke vrouwen, die deel uitmaakten van een zendingsorganisatie, ontvoerd en onder dreiging van een pistool verkracht. Volgens rapporten van Open Doors werden van 2017 tot 2018 tien christenen vermoord, 12.512 christenen aangevallen en 98 kerken belaagd.

Niet meer evangeliseren Een groot probleem voor christenen zijn de antibekeringswetten die in veel Indiase deelstaten van kracht zijn. Christenen die evangeliseren worden op grond van deze wetten gearresteerd. Maar ook christelijke scholen worden tegengewerkt of gesloten, en werknemers worden gearresteerd omdat ze hindoeleerlingen zouden willen bekeren. Veel christenen voelen zich daardoor niet meer veilig om hun geloof te praktiseren. Politici en sociale leiders lopen voorop bij het oproepen tot geweld tegen religieuze minderheden. Het prominente Indische mediabedrijf NDTV telde van 2014 tot nu 124 uitingen van ‘hate speech’ door 45 politici. Volgens het bedrijf wordt er weinig tot niets gedaan tegen politieke leiders die op deze manier religieus geweld legitimeren. Geen kritiek

Jubilee Campaign werkt samen met andere organisaties om de geloofsvervolging en de inperking van godsdienstvrijheid in India aan te kaarten en te bestrijden. Het is erg moeilijk om de problemen aan te kaarten bij de Indiase overheid, omdat ze niet willen praten over ‘binnenlandse aangelegenheden’. Kritiek door andere landen op de nationale politiek wordt niet geaccepteerd. Het rapport kan gelezen en gedownload worden door HIER te klikken.

bottom of page