top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Help de onzichtbare slachtoffers van vervolging


Beste vrienden,

U bent van ons gewend dat we opkomen voor christenen die het slachtoffer zijn van vervolging. Bijna altijd gaat het dan om volwassen mensen. Maar er is nog een andere, onzichtbare groep slachtoffers: de kinderen van vervolgde christenen. Zij lijden in stilte mee als hun ouders worden gediscrimineerd, benadeeld, gearresteerd of gedood. En zonder hulp gaan zij dezelfde toekomst tegemoet. Jubilee Campaign lanceert daarom vandaag het sponsorprogramma Teach The Children! Het doel: kinderen die het slachtoffer zijn van discriminatie, vervolging of conflicten helpen door hen onderwijs te bieden. We geloven dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Allereerst voor de kinderen die naar school gaan, maar ook voor de maatschappij waarin zij leven.

We beginnen met Pakistaanse kinderen van christelijke ouders. Zij hebben een dubbele achterstand, doordat ze vaak opgroeien in armoede én tot een minderheidsgroepering behoren die structureel wordt gediscrimineerd. Door het volgen van onderwijs krijgen zij de kans om op te groeien tot weerbare kinderen die hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Pakistan heeft christelijke dokters, politici en advocaten nodig die hun geloofsgenoten kunnen verdedigen.

Word sponsor

Wilt u de kinderen van vervolgde christenen helpen? U sponsort al een kind voor een maandelijks bedrag van 50 euro. Voor slechts € 1,65 per dag wordt uw sponsorkind voorzien van schoolboeken, een schooluniform, transport en indien nodig medische zorg en maaltijden. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.teachthechildren.nl.

Namens de kinderen alvast hartelijk dank voor uw hulp!

In Zijn genade en vrede,

Het team van Jubilee Campaign

Maak alvast kennis met de kinderen door op onderstaand overzicht te klikken:

bottom of page