top of page
  • Redactie

Turkse Raad van State draait confiscatie Armeense kerk terug


Armeense gelovigen zijn bijeen voor een kerkdienst in de Surp Giragos kerk, de grootste Armeense kerk van het Midden-Oosten. De Turkse Raad van State heeft een stokje gestoken voor de inbeslagname van de grootste Armeense kathedraal in het Midden-Oosten, schrijft het Armeense weekblad Agos. De Surp Giragos kerk in Diyarbakir, de grootste stad van Zuidoost-Turkije, was één van de zes kerken die in maart 2016 werden geconfisqueerd door de Turkse overheid. De Raad besliste deze maand echter dat de kerk moet worden teruggegeven aan de christelijke gemeenschap. Door hevige gevechten tussen het Turkse leger en militanten van de PKK waren grote delen van Diyarbakir zwaar beschadigd. De overheid verklaarde daarop meer dan zesduizend gebouwen tot staatseigendom en beloofde de vernielde stadswijken te herstellen door middel van grote bouwprojecten. Onder de in beslag genomen gebouwen vielen ook alle kerken van de voornamelijk Koerdische stad. Handtekeningen Jubilee Campaign verzamelde vorig jaar bijna 13.000 handtekeningen om er bij de Turkse overheid op aan te dringen de kerken terug te geven. De beslissing van de Raad van State is de eerste stap in de goede richting voor de christelijke gemeenschap van Diyarbakir. De gelovigen zagen de inbeslagname als een poging van de Turkse overheid om het christendom in te perken. ‘In het verleden heeft Turkije vaker religieuze gebouwen van minderheden in beslag genomen en die vervolgens nooit teruggegeven’, zei juriste Mirjam Bos van Jubilee Campaign vorig jaar. ‘Dit doet extra pijn vanwege het feit dat het voor minderheden vaak niet is toegestaan om nieuwe gebedshuizen te bouwen. Daardoor blijven zij achter zonder plaats om samen te komen.’ In beroep De ‘Surp Giragos Church Foundation’ ging echter tegen de overheidsbeslissing in beroep en legde de zaak voor aan de Turkse Raad van State. Die onderzocht de zaak en zond het verantwoordelijke Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening een aantal vragen toe. Toen daarop geen antwoord kwam, heeft de Raad het verzoek van de kerk nogmaals bekeken en besloten dat de inbeslagname moet worden teruggedraaid. De Surp Giragos kerk werd al in de 17e eeuw gebouwd. Het gebouw werd in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloten, maar Armeense christenen in de diaspora renoveerden het gebouw en heropenden de kerk in 2011. Ook de vijf andere geconfisqueerde kerken in Diyarbakir zijn in beroep gegaan bij de Raad van State. Zij wachten nog op een uitspraak.

bottom of page