top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Jubilee Campaign informeert VN over terreur in Nigeria


Stefanos Foundation en Jubilee Campaign hebben de VN-Mensenrechtenraad in Genève geïnformeerd over de gruweldaden van de Fulani Herdsmen in Nigeria. Medewerkers van Jubilee Campaign en Stefanos Foundation, onze partnerorganisatie in Nigeria, hebben in maart de Verenigde Naties in Genève en het Britse parlement in Londen bezocht. Ze vroegen aandacht voor de gewelddadige aanvallen van de militante Fulani Herdsmen op voornamelijk Nigeriaanse christenen. Jubilee Campaign werkt daarnaast aan een rapport over de situatie, waarmee we het Internationaal Strafhof (ICC) willen verzoeken om de daders te vervolgen. Onze collega’s van Stefanos Foundation brengen eind maart ook een bezoek aan Washington om het conflict bij de Amerikaanse overheid onder de aandacht te brengen. Stefanos Foundation werd in 2002 opgericht, toen steeds meer Nigeriaanse christenen slachtoffer werden van geweld. Voor de stichting speelt de christelijke liefde een belangrijke rol: ‘We zijn geroepen om lief te hebben. Christenen kunnen niet haten. Dus wij moeten de christelijke slachtoffers helpen, zodat ze weer liefde kunnen geven’, vertelt de directeur van Stefanos Foundation. Hij verwijst naar Stefanus, de eerste christelijke martelaar die wordt genoemd in de bijbel. Terwijl hij werd vermoord, bad hij voor zijn moordenaars. ‘De enige manier waarop we de kerk kunnen bemoedigen, is door hen lief te hebben.’ De stichting zet zich daarom in voor slachtoffers van Fulani Herdsmen en andere moslimgroeperingen in Nigeria. Daarnaast komen ze op voor ontvoerde christelijke meisjes, die worden gedwongen om zich te bekeren tot de islam en vervolgens met een moslim moeten trouwen. Waarom hebben jullie presentaties gegeven in Genève en Londen? ‘Het geven van de presentaties in Genève en Londen is zeer belangrijk, omdat we daar de mensen spreken die invloed kunnen uitoefenen op het conflict. Ook brengt het de nodige media-aandacht met zich mee. Hierdoor ontstaat hopelijk druk op de Nigeriaanse overheid om het probleem aan te pakken. De regering is namelijk gevoelig voor kritiek vanuit de internationale gemeenschap. Maar tot nog toe houdt de overheid zich bijna volledig afzijdig van het conflict door de daders niet te vervolgen.’ ‘Een andere belangrijke reden is dat we door middel van de presentaties en het opbouwen van netwerken een stem geven aan de christenen in Nigeria. De slachtoffers zijn achtergesteld en krijgen niet de kans hun verhaal te vertellen. De internationale media spreekt hen niet, maar wij kunnen namens hen spreken.’ Brengt dit gevaren mee voor de medewerkers van Stefanos Foundation? ‘Ja, maar je loopt altijd gevaar. Als je gaat vliegen, loop je ook gevaar. Wij geven veel om deze problemen. En het beste dat je kunt doen, is de waarheid vertellen. Het juiste doen. Iemand moet het doen.’ Wat hebben jullie in Genève bereikt? ‘In Genève hebben we een belangrijke basis gelegd. We spraken met vijf mensen van het VN-instituut van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten (OHCHR): de Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, de Speciale Rapporteur voor kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, de Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of overtuiging en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Deze VN-medewerkers wisten zeer weinig over de situatie in Nigeria en wilden graag meer informatie. De rapporteur voor religieuze vrijheid toonde daarnaast veel interesse in de situatie van de ontvoerde christelijke meisjes. We gaan hen de komende tijd van deze informatie voorzien en blijven met hen in contact.’

Een bezoek aan de VN in Genève is begrijpelijk. Maar waarom gingen jullie naar Londen? ‘Nigeria was een kolonie van het Verenigd Koninkrijk en is nog steeds onderdeel van het Gemenebest, waarvan koningin Elizabeth het symbolische hoofd is. De twee landen hebben een goede band. Daarom is het Britse parlement geïnteresseerd in wat er in Nigeria gebeurt. De Nigeriaanse overheid doet alsof het allemaal goed gaat, maar dat is dus niet zo. Door deze presentaties weet Groot-Brittannië wat er wél aan de hand is en kan de Britse overheid Nigeria onder druk zetten om de situatie te verbeteren. De presentatie zelf is ook een signaal aan Nigeria dat we invloed hebben in het Westen. En daar is Nigeria gevoelig voor.’ Zijn jullie ook tevreden over jullie bezoek aan Londen? ‘Ja, het was goed dat we daar waren. Enkele belangrijke personen namen ook deel aan de presentatie: barones Caroline Cox zat de bijeenkomst voor en ook journalist Douglas Murray was aanwezig. Murray publiceerde begin februari een artikel in ‘The Spectator’, een belangrijk Brits weekblad, over zijn bezoek aan Nigeria en de situatie van de christenen in het noorden van het land. De Nigeriaanse overheid was daar niet blij mee en bracht vlak na het vertrek van Murray een controlerend bezoek aan het kantoor van Stefanos Foundation. Blijkbaar worden ze zenuwachtig van de aandacht, en dat is precies wat wij willen bereiken.’ ‘Na afloop van de presentatie vroeg een parlementslid wat hij met zijn partij concreet kan doen. Daar waren we erg blij mee. Het is ook in het belang van het Verenigd Koninkrijk zelf om te weten wat er in Nigeria gebeurt: als het daar misgaat, zal de vluchtelingenstroom vanuit Nigeria vele malen groter zijn dan die van vorig jaar. En als het Westen zich zorgen maakt over de islam, dan is Nigeria een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren als extremistische moslims vrij spel hebben.’ Wanneer gaan jullie naar het ICC? ‘Dat is nog onduidelijk. We zijn hard bezig met het verzamelen van bewijzen, zodat we een goed onderbouwd rapport kunnen aanbieden aan het Internationaal Strafhof.’

bottom of page