top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Soedan beveelt sloop van 25 kerkgebouwen


Soedanese christenen worden steeds meer in een hoek gedrukt door de islamitische regering van president al-Bashir. De Soedanese autoriteiten zijn van plan om minstens 25 kerkgebouwen in Khartoem met de grond gelijk te maken. Dit maakten christelijke leiders bekend tijdens een persconferentie. Ze roepen de overheid op om de beslissing te herzien of de kerken een alternatieve plaats van samenkomst te bieden. Kerken in Khartoem ontvingen op 13 juni 2016 een brief van de verantwoordelijke overheidsinstantie, waarin 25 gebouwen werden genoemd die op de nominatie staan om te worden gesloopt. De meeste kerken op de lijst bevinden zich in het Oost Nijl-gebied in Noord-Khartoem. Volgens de overheid zijn de kerken gebouwd op land dat een andere bestemming heeft, maar kerkleiders zeggen dat de actie onderdeel is van een bredere aanval op het christendom. Voorganger Yahia Abdelrahim Nalu, moderator van de synode van de Presbyteriaans-Evangelische kerken, vertelde aan Morning Star News dat de order deel uitmaakt van een systematische aanval op kerken door de islamitische overheid. ‘Dit is geen geïsoleerde daad, maar moet in breder perspectief worden gezien’, zei hij. De overheidsbeslissing treft allerlei verschillende denominaties, van rooms-katholiek tot pinksterkerken. Moskeeën gespaard De Soedanese Raad van Kerken maakte het bevel op 11 februari bekend tijdens een persconferentie in Khartoem, waarbij ze een beroep deden op de overheid om de beslissing te herzien. De voorzitter van de Raad zei tijdens de persconferentie dat moskeeën in hetzelfde gebied niet onder het sloopbevel vallen. Mohamad el Sheikh Mohamad, die binnen het Ministerie van Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk is voor de deelstaat Khartoem, heeft bevolen dat de order onmiddellijk moet worden uitgevoerd. ‘Hierbij beveel ik de afbraak van de kerken die zijn gelegen in woongebieden en op openbare speelplaatsen in de wijken van het Oost Nijl-gebied’, schreef hij op 20 juni 2016 aan de uitvoerende instanties. Van de 25 kerkgebouwen zijn er drie gelegen op openbare speelplaatsen; de rest ligt in woonwijken, volgens het overheidsbevel. Geen plaats voor christenen Soedan is al sinds 2012 bezig met de afbraak van kerkgebouwen en het lastigvallen en uitzetten van buitenlandse christenen, en beweren dat de gebouwen toebehoorden aan Zuid-Soedanese geloofsgemeenschappen. De overheid kondigde in april 2013 aan dat er geen nieuwe vergunningen meer zouden worden uitgegeven voor de bouw van nieuwe kerken in Soedan. Deze beslissing volgde op de afscheiding van Zuid-Soedan in juli 2011, toen president Omar al-Bashir bekendmaakte dat hij een strengere versie van de sharia zou invoeren en alleen de islamitische cultuur en de Arabische taal zou erkennen. Overzicht van sloop of bevel tot slopen van kerken in regio Khartoem:

  • Op 29 september 2016 kregen vijf kerken te horen dat hun gebouw zou worden afgebroken. Volgens de autoriteiten moest de sloop ruimte maken voor bouwplannen van investeerders. De gelovigen komen nog steeds samen in de kerken, maar zijn voortdurend bang dat hun gebouw wordt afgebroken.

  • Op 21 oktober 2015 maakten bulldozers een gebouw van de Lutherse kerk met de grond gelijk, waarna op 27 oktober zonder voorafgaande waarschuwing een kerk van de Sudan Church of Christ (SCOC) werd gesloopt. Volgens de autoriteiten stond de laatste op overheidsgrond. Het terrein van de Lutherse gemeente zou bestemd zijn als bedrijventerrein, hoewel vlakbij ook een moskee is gevestigd.

  • Op 24 augustus 2014 sloten agenten van de Soedanese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NISS) het gebouw van de Sudan Pentecostal Church, waar ook het Khartoum Christian Center was gevestiged.

  • Op 17 februari 2014 vernielden bulldozers zonder waarschuwing een ander gebouw van de SCOC. De bulldozers werden begeleid door lokale politieagenten en personeel van de NISS.

bottom of page