top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Christenen in hoogst aantal landen gevangen om geloof


Meriam Ibrahim, een Soedanese christin, zat in 2014 maandenlang in de dodencel omdat ze schuldig zou zijn aan afvalligheid van de islam. In 2016 hebben drie landen – Noord-Korea, China en Iran – duizenden gelovigen gevangengezet op grond van wetten die hun fundamentele recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging verbieden of beperken. Dit is de conclusie van een rapport van Human Rights Without Frontiers (HRWF), waarin 24 landen onder de loep worden genomen. Vooral christenen hebben het volgens de lijst zwaar te verduren. HRWF, een in Brussel gevestigde NGO, heeft in totaal 24 landen uitgelicht waar gelovigen en ongelovigen niet in vrijheid kunnen leven. ‘In 2016 hebben we 1500 individuele zaken gedocumenteerd waarin sprake was van onrechtmatige opsluiting van gelovigen, behorend tot vijftien religieuze minderheden’, zegt Willy Fautré, directeur van HRWF. Van alle denominaties voeren christenen de lijst aan: in veertien landen zitten christenen in de gevangenis, het hoogste aantal van allemaal. Noord-Korea: tot de dood Het is algemeen bekend dat Noord-Korea verreweg de meeste gelovigen (hoofdzakelijk christenen) gevangen houdt in gevangenissen en werkkampen. ‘Talloze personen in Noord-Korea die trachten hun religieuze overtuigingen te praktiseren, zijn daarvoor zwaar gestraft, zelfs tot de dood erop volgde’, aldus het vierhonderd pagina’s tellende rapport van de VN-Onderzoekscommissie naar Mensenrechten in de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea. China: priesters vermist In China worden Falun Gong beoefenaars, wiens beweging in 1999 werd verboden, massaal in de gevangenis gezet. Daarnaast worden twaalf rooms-katholieke priesters en bisschoppen vermist; zij werden jaren geleden gearresteerd, omdat ze trouw zijn aan de paus in plaats van aan de Communistische Partij. Evangelische en pinksterprotestanten – behorend tot de explosief groeiende huiskerken die de staat niet onder controle heeft – en Oeigoerse moslims en Tibetaanse boeddhisten – die systematisch worden verdacht van separatisme – zijn ook doelwit van het regime. Iran: kans op executie In Iran vormen de Baha’i’s de grootste groep gevangenen; hun beweging wordt beschouwd als een dwaalleer van de islam. Ze worden gevolgd door evangelische en pinksterchristenen, die op grote schaal evangeliseren onder hun volksgenoten, ondanks het risico op gevangenschap en executie. Baluchi’s, Koerdische soennieten en soefi’s zijn ook bij uitstek doelwit van onderdrukking. Sinds de aanname van de ‘EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief’ beschikken Europese instellingen over een mechanisme waarmee Brussel gelovigen en niet-gelovigen buiten de EU kan verdedigen, en godsdienstvrijheid in andere landen kan bevorderen. EU-delegaties zijn bezig met een nauwkeurige controle op beperkingen van godsdienstvrijheid in meer dan honderd landen. ‘Onze grootste wens voor 2017 is dat de EU zijn woorden omzet in daden en de instrumenten van de ‘EU Guidelines’ ten volle benut om vele religieuze gevangenen vrij te krijgen’, aldus Fautré. De lijst van gevangenen per land kan HIER worden geraadpleegd.

bottom of page