top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Wereldwijde actie voor Noord-Korea bij Chinese ambassades


Het totalitaire regime van Kim Jong-un is verantwoordelijk voor de allerergste mensenrechtenschendingen ter wereld. Jubilee Campaign doet opnieuw mee aan de wereldwijde ‘Save North Korean Refugees Day’, die op vrijdag 23 september voor de achtste keer wordt gehouden. De ‘North Korea Freedom Coalition’ (NKFC), die de actiedag jaarlijks organiseert, richt de aandacht ditmaal niet alleen op Noord-Koreaanse vluchtelingen, maar op heel het Noord-Koreaanse volk. Door de groeiende spanningen tussen China en Zuid-Korea zijn de spanningen op het Koreaanse schiereiland nog nooit zo hoog geweest. Wereldwijd worden daarom petities aangeboden aan Chinese ambassades en consulaten, waarin president Xi Jinping wordt oproepen om zijn steun aan Kim Jong-un te beëindigen en samen met Zuid-Korea te werken aan een vreedzame hereniging van de Korea’s. Volgens de NKFC realiseert de Chinese overheid zich meer en meer dat dit de enige manier is om te werken aan een vreedzaam Koreaans schiereiland dat vrij is van kernwapens. ‘Jouw stem wordt gehoord’ ‘We demonstreren al jaren bij Chinese ambassades en soms vragen we ons af of het wel zin heeft’, schrijft Suzanne Scholte, voorzitter van de NKFC. ‘Maar ik kan je vertellen dat ik Noord-Koreaanse vluchtelingen en voormalige gevangenen uit China heb ontmoet, die alle hoop hadden opgegeven. Wat hen in leven hield, was het nieuws dat ze niet werden vergeten, dat er mensen voor hen opkwamen. Bovendien moeten deze ambassades en consulaten verslag uitbrengen aan Peking. Jouw stem wordt gehoord, maar alleen als je in actie komt.’ Jubilee Campaign levert de petitie net als vorig jaar af bij de Chinese ambassade in Den Haag. We vragen uw gebed voor het Noord-Koreaanse volk, en in het bijzonder voor de Noord-Koreaanse christenen, die met bijzonder zware vervolging te maken hebben.

bottom of page