top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Nieuw: politiek platform voor Pakistaanse christenen


Boegbeeld van PCPF Ijaz Zulfquar (links) en de christenpoliticus Shahbaz Bhatti, die later werd vermoord vanwege zijn steun aan Asia Bibi. Het lijden van Pakistaanse christenen wordt al veel te lang genegeerd, vindt Ijaz Zulfquar. Niet alleen door de Pakistaanse overheid, maar ook door Europese landen die intensief handeldrijven met het land. Daarom richt de christen uit Pakistan – ooit de rechterhand van de vermoorde christenpoliticus Shahbaz Bhatti – samen met Jubilee Campaign een lobbygroep op om in het Europees Parlement de belangen van zijn geloofsgenoten te behartigen. ‘Pakistan Christian Political Foundation’ wordt de werknaam, waarin de ambitie doorklinkt om uiteindelijk een officiële politieke partij te worden. Het bekendste voorbeeld van christenvervolging in Pakistan is ongetwijfeld de terdoodveroordeelde Asia Bibi, maar deze trieste zaak is slechts het topje van de ijsberg. Tienduizenden christenen in het Aziatische land hebben te maken met discriminatie, ontvoeringen, gedwongen bekeringen, dwangarbeid, illegale confiscatie van eigendommen, onterechte aanklachten en gevangenisstraffen en soms zelfs moord. De christelijke gemeenschap wordt als tweederangs beschouwd en krijgt te maken met achterstelling op gebied van onderwijs, werk en tal van andere terreinen. Onderhandelen Toch lijkt dit de Europese leiders niet in het minst te deren. Pakistan ontvangt honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp en onderhoudt bovendien intensieve handelsbetrekkingen met de Europese Unie. In de komende maanden gaat de EU deze betrekkingen heroverwegen, wat voor Ijaz Zulfquar en Jubilee Campaign de aanleiding is om toe te werken naar een officiële politieke vertegenwoordiging van Pakistaanse christenen. ‘Christelijke organisaties en kerken krijgen normaal gesproken geen kans om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven’, vertelt Peter Bronsveld, directeur van Jubilee Campaign. ‘Een politieke partij die miljoenen Pakistaanse burgers vertegenwoordigt, kan echter niet worden genegeerd door de EU. Twee jaar geleden hebben we hetzelfde gedaan voor de christenen in Syrië, wat heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking met Koerden en Arabieren. Daardoor is de situatie van christenen in Noordoost-Syrië een stuk verbeterd.’ Asia Bibi De eerste campagne die de Pakistan Christian Political Foundation (PCPF) gaat voeren in het Europees Parlement zal een vervolg zijn op de petitie voor Asia Bibi, waarmee Jubilee Campaign eind 2014 ruim 40.000 handtekeningen verzamelde. ‘We verwachten in Europa een veelvoud van dit aantal te kunnen ophalen, omdat we nauwe contacten onderhouden met kerken en organisaties in de veelal christelijke Oostbloklanden’, aldus Bronsveld. ‘Ook in Spanje en Italië is er veel animo om zich hard te maken voor Asia Bibi.’ Ijaz Zulfquar, die het boegbeeld wordt van PCPF, voelt zich vanwege zijn eigen ervaringen nauw verbonden met Asia Bibi. Jarenlang was hij de vertrouweling van Shahbaz Bhatti, de christelijke minister van minderheden die zich kritisch uitliet over de situatie van Asia Bibi. Bhatti moest zijn opmerkingen in 2011 met de dood bekopen, en ook Ijaz en zijn gezin kregen doodsbedreigingen. Ze vluchtten naar Nederland en kregen een verblijfsvergunning. Door de oprichting van PCPF wil Ijaz zich blijven inzetten voor de rechten van christenen in Pakistan. Denktank PCPF is niet het zoveelste groepje christenen dat in Brussel de straat opgaat om betere rechten voor Pakistaanse christenen te eisen, benadrukt Peter Bronsveld. ‘Integendeel: PCPF is de eerste politieke denktank in het Europese parlement die zich specifiek gaat bezighouden met een politieke lobby in Brussel. Het is de bedoeling dat dit platform uiteindelijk zal leiden tot de oprichting van een politieke partij (in ballingschap), die ook in Pakistan de belangen van christenen effectiever kan gaan behartigen.’

bottom of page