top of page
  • Door Jubilee Campaign USA

‘Verwijs misdaden Eritrea naar Internationaal Strafhof’


In een poging om religieuze uitingen onder controle te houden, erkent Eritrea slechts vier godsdienstige stromingen; anderen zijn gedwongen om in het geheim samen te komen. De VN-Onderzoekscommissie voor Mensenrechten in Eritrea heeft onlangs haar tweede rapport uitgebracht over de mensenrechtensituatie in Eritrea. Daarin adviseert de commissie dat de Veiligheidsraad van de VN de situatie in Eritrea verwijst naar de aanklager van het Internationaal Strafhof. ‘Eritrea is niet in staat zichzelf verantwoordelijk te stellen voor zijn misdaden en overtredingen’, stelt de commissie in het rapport. Het rapport van 94 pagina’s geeft verder details van grove schendingen van mensenrechten, die ook in het rapport van vorig jaar werden genoemd. Daaronder vallen willekeurige gevangenneming, gedwongen verdwijningen, martelingen en religieuze vervolging. Volledige controle Van buitenaf lijkt het alsof Eritrea godsdienstvrijheid heeft, maar dit beeld staat ver van de werkelijkheid af. In haar poging volledige controle te hebben over religieuze activiteiten en leringen, erkent de regering slechts vier denominaties: islam, Eritrees-orthodox, katholicisme, en lutheranisme. Kerkleiders worden vaak gekozen door de regering, die ook controle heeft over de diensten en activiteiten. Andere religies en denominaties worden gedwongen om in het geheim samen te komen en te bidden. Als ze ontdekt worden, heeft dit ernstige gevolgen en kan het leiden tot vervolging. Ondergrondse gevangenis Het rapport van dit jaar bevatte een getuigenis van iemand die werd vervolgd vanwege haar geloofsovertuiging: ‘Ik vertrok uit Eritrea op 20 januari 2016, omdat ik niet in vrijheid mijn geloof kon belijden, en ik vaak werd gevangengezet omdat ik lid was van een niet erkend geloof. Ik werd op 9 maart 2014 voor het laatst gevangengezet. We hielden een dienst met 58 mensen, inclusief vrouwen en kinderen, toen de militaire politie de locatie bestormde en ons allemaal arresteerde. Ze namen ons mee naar het lokale politiebureau. We kregen flinke klappen en velen van ons hielden er verwondingen aan over. Toen we aankwamen bij de gevangenis, ontmoetten we vijftig andere protestanten van een verboden kerk die vastzaten voor het uitoefenen van hun geloof. Op 29 maart 2014 weigerden elf van ons afstand te doen van ons geloof en we werden overgebracht naar een ondergrondse gevangenis. Op 27 april 2014 deden vijf mensen afstand van hun geloof en werden ze vrijgelaten nadat ze documenten ondertekenden, waarin stond dat ze nu lid waren van de Eritrees-orthodoxe kerk. Op 5 mei 2015 werden we overgebracht naar een militaire gevangenis. In totaal waren we met 108 religieuze gevangenen in deze gevangenis. Toen ik daar was, werd ik geslagen, omdat ik weigerde mijn geloof af te zweren. Op 12 november 2015, toen ik in de tuin aan het werk was, lukte het mij om te ontsnappen. Religieuze vervolging is niet minder geworden en mensen worden nog steeds opgepakt omdat ze naar de kerk gaan. Ik weet dat velen van deze arrestanten zijn gestorven in de gevangenis als gevolg van marteling en longontsteking, omdat sommigen goede medische hulp werd ontzegd. Gevangengenomen protestanten worden alleen vrijgelaten nadat zij hun geloof hebben afgezworen en beloven lid te worden van de Eritrees-orthodoxe kerk.’ Verhalen van slachtoffers Op dinsdag 21 juni heeft de Onderzoekscommissie haar rapport van dit jaar gepresenteerd aan de VN-Mensenrechtenraad (Human Rights Council). Jubilee Campaign heeft een team van mensen samengesteld om niet alleen de HRC-sessie bij te wonen, maar om daarnaast ook een evenement te organiseren dat de mensenrechtenschendingen in Eritrea aan de kaak stelt aan de hand van de verhalen van slachtoffers.

bottom of page