top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

15-Jarig christelijk meisje ontvoerd, verkracht, en uitgehuwelijkt


Pakistan - Het leven van Mishal nam op 25 oktober 2022 een tragische wending toen ze werd ontvoerd vanuit haar ouderlijk huis. Terwijl het 15-jarige meisje zich klaarmaakte om naar school te gaan, drongen vier mannen met geweld het huis binnen, sloegen Mishal’s vader bewusteloos en namen haar mee naar een onbekende locatie, alwaar zij door alle vier de mannen werd verkracht.


‘Vrijwillig’

Volgens de in Pakistan geldende shariawet is het voor een volwassen man geoorloofd om met een minderjarig meisje ‘in het huwelijk te treden’ onder voorwaarde dat ze zich eerst ‘vrijwillig’ bekeert tot de islam. Door de zware mishandeling en de bedreiging dat haar vader vermoord zou worden, stemde Mishal in om zich te ‘bekeren’ en met Abdul Sattar te ‘trouwen’. Toestemming van de ouders is volgens de geldende shariawet in Pakistan niet nodig. De ontvoerder en nieuwe man van Mishal kon na het huwelijk, Mishal op een legitieme manier dagelijks misbruiken.


De vader van Mishal was echter vastbesloten om te vechten voor zijn dochter. Onvermoeibaar bracht hij de zaak onder de aandacht van de politie, echter liep hij steeds op tegen een muur van onverschilligheid en corruptie. In principe zou Mishal als christelijk meisje moeten kunnen rekenen op de bescherming door de overheid, die zich ook internationaal verbonden heeft aan harde afspraken als het gaat om de rechten van het kind. In de praktijk voelen ontvoerders zich echter gesterkt door de breed geaccepteerde shariawet en de steun vanuit de omgeving en van lokale moslimleiders.


Vluchten

Na ruim vijf maanden gevangenschap lukte het Mishal uiteindelijk om op eigen kracht te ontsnappen. Het zou echter niet lang duren voor Abdul Sattar, samen met de lokale moslimleiders en hun volgelingen naar het huis van Mishal te trekken en haar terug te brengen naar haar ‘rechtmatige echtgenoot’. Zoals dat in Pakistan zo vaak gebeurt, zou de vader van Mishal en de andere gezinsleden de confrontatie hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Daarom was er geen andere keus dan te vluchten. Door van plaats naar plaats te reizen, wist het gezin uit handen van de ontvoerders te blijven.


Het was in deze moeilijke periode dat het team van Jubilee Campaign in Pakistan op de hoogte werd gebracht van de situatie. Het opvanghuis op de geheime locatie in Pakistan waar het team over beschikt, is momenteel eigenlijk te vol om nog meer gasten te huisvesten. Toch hebben we het op ons genomen om ook Mishal en het gezin in bescherming te nemen. Het is een beetje passen en meten, maar de medebewoners in het huis zijn zeker bereid om het gezin met open armen te verwelkomen. Samen met andere kinderen kan Mishal nu ook rekenen op onderwijs en speciale begeleiding om haar trauma te verwerken.


In de rechtbank heeft Jubilee Campaign een verzoek ingediend om het ‘huwelijk’ met Abdul Sattar ongeldig te verklaren. Daarnaast loopt er een rechtszaak tegen de daders om hen te berechten voor (onder andere) ontvoering en verkrachting.


Structureel

In landen waar de shariawet geldt, is het misbruik van minderjarige meisjes een structureel probleem. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er ieder jaar tussen duizend en tweeduizend christelijke en hindoe meisjes worden ontvoerd, gedwongen om zich tot de islam te bekeren en ‘uitgehuwelijkt’. De kinderen worden vervolgens seksueel misbruikt en als slaaf ingezet in het huishouden. Na verloop van tijd belanden veel van deze meisjes uiteindelijk in de prostitutie.


Volgens de nationale wetgeving mogen meisjes in Pakistan vanaf hun achttiende trouwen. In sommige staten geldt een minimumleeftijd van zestien jaar. Christenen en andere minderheden vallen automatisch onder deze ‘seculiere’ wet en hoeven zich in principe niet druk te maken over de shariawetten. Op het moment dat een minderjarig meisje wordt ontvoerd en zich ‘vrijwillig’ bekeert tot de islam, kunnen de shariawetten wel worden opgelegd. Volgens de islamitische traditie en geschriften (de Hadith), kunnen meisjes vanaf negen jaar al worden ‘uitgehuwelijkt’.


Als de ouders een rechtszaak beginnen om hun dochter terug te krijgen, wordt het meisje als getuige opgeroepen. Tijdens de rechtszaak is ze echter nog steeds onder de controle van de ontvoerders. Het meisje kan rekenen op zware bedreigingen in het geval ze in de rechtbank weigert te verklaren dat ze zich vrijwillig ‘bekeerd’ heeft en uit eigen wil met haar ontvoerder is ‘getrouwd’. Op basis van haar eigen verklaring oordeelt de rechter dan dat het huwelijk legaal is, waarna het meisje weer aan haar ‘man’ wordt overgedragen.


Seks-slaven

Ook in het geval van Mishal werd het huwelijk met Abdul Sattar op deze wijze door de rechtbank in Okara bezegeld. Joseph Janssen, die met zijn team van advocaten zorgdraagt voor het proces om het besluit ongedaan te krijgen, vertelt dat het teleurstellend is dat de rechtbank in Pakistan dergelijke huwelijken goedkeurt; “De gedwongen bekering van jonge meisjes heeft niets met religie te maken, maar is een mogelijkheid voor mannen om jonge meisjes ongehinderd te misbruiken. De misdadigers worden hierin niet alleen door het rechtssysteem gesteund, maar ook de omgeving juicht het toe als christelijke en hindoe kinderen worden gedwongen om zich te bekeren tot de islam.”


“Als christen zwem je altijd tegen de stroming in. Bij de politie en de rechtbank hebben christenen te maken met discriminatie en moslims worden eerder geloofd en geholpen. Jonge meisjes worden door de daders zorgvuldig geselecteerd, niet alleen op het uiterlijk maar ook op het vermogen van de familie om zich te verweren. Veel christenen zijn straatarm en niet in staat om een rechtszaak te beginnen om hun kind terug te krijgen”, aldus Joseph.


Belangen

In Pakistan is er lang niet altijd sprake van een rechtvaardig, transparant en onpartijdig rechtssysteem. Rechters en advocaten worden vaak omgekocht of bedreigd door extremistische groeperingen. Vooral de militaire leiders die achter de schermen aan de touwtjes trekken, hebben hierdoor veel invloed in de politiek en het recht.


In tegenstelling tot hun religieuze ‘collega’s’ in het buurland Afghanistan, hebben deze machthebbers buiten Pakistan echter grote belangen. Veel Pakistaanse politici en zakenmensen bezitten bijvoorbeeld in Europa een tweede huis en bedrijven gevestigd. De Pakistaanse elite beheert in Londen zelfs complete woonwijken met appartementen, winkels en restaurants. Deze Pakistaanse rijken hebben dus veel te verliezen op het moment dat ze door de internationale gemeenschap op de vingers worden getikt. Het is daarom zeker effectief om de misstanden in hun land ook bij de Europese Unie aan de kaak te stellen.


Samen met Open Doors organiseert Jubilee Campaign op 7 november a.s. een presentatie in het Europees Parlement met het thema ‘De religieuze achtergrond van het geweld tegen vrouwen en meisjes’ (vrij vertaald). Het evenement wordt voorgezeten door de Europese parlementsleden Anja Haga uit Nederland en Charlie Weimer uit Zweden. Wij zullen opnieuw ons best doen om het lijden van christelijke meisjes in Pakistan en andere sharialanden aan het licht te brengen. We hopen dat de politieke leiders in Pakistan onze aanbevelingen voor specifieke aanpassingen in de wetgeving en het rechtssysteem ter harte zullen nemen.

Comments


bottom of page