top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Noord-Koreaanse christenen ‘verpletterd onder stoomwals’


Noord-Koreaanse christenen moeten in het diepste geheim bijeen komen om hun geloof te belijden. Een nieuw rapport van Christian Solidarity Worldwide (CSW) aangaande de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in Noord-Korea bevestigt dat geloofsvrijheid ‘vrijwel ontbreekt’ in het gesloten Aziatische land. Het rapport Total Denial: Violations of Freedom of Religion or Belief in North Korea brengt de vervolging en discriminatie in kaart waar christenen en andere religies mee te maken hebben, waaronder het boeddhisme en sjamanisme. Het rapport, dat op 23 september werd gepubliceerd, onderzoekt ook de opsluiting van Noord-Koreaanse vluchtelingen in China, en het Chinese regeringsbeleid van repatriëring naar Noord-Korea. Op 23 september wordt elk jaar de Save North Korean Refugees Day gehouden. Op deze wereldwijde actiedag overhandigen mensen in allerlei landen brieven aan Chinese ambassades om het land aan te sporen zijn beleid te veranderen, en Noord-Koreaanse vluchtelingen een veilige doorgang te verlenen naar Zuid-Korea of andere landen. In 2014 rapporteerde de VN-Onderzoekscommissie naar mensenrechten in Noord-Korea dat ‘zowel het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie als het recht op vrijheid van meningsuiting, expressie, informatie en vergadering bijna volledig ontbreekt’ in Noord-Korea. Ook ontdekte de commissie dat er mogelijk misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd tegen de Noord-Koreaanse bevolking. Bedreiging De Onderzoekscommissie merkte verder op dat het regime in Noord-Korea ‘de verspreiding van het christendom beschouwt als een ernstige bedreiging’, en als gevolg daarvan ‘is het christenen verboden om hun geloof uit te oefenen en worden ze vervolgd’. Mensen die worden gesnapt bij de uitoefening van het christendom worden ernstig gestraft.

Het nieuwe rapport van CSW vermeldt: ‘Christenen praktiseren hun geloof gewoonlijk in het geheim. Bij ontdekking worden ze gevangengezet en vervolgens meestal naar gevangenkampen (kwanliso) gebracht; hier worden misdaden tegen hen gepleegd, waaronder buitengerechtelijke executies, uitroeiing, slavernij/gedwongen arbeid, gedwongen volksverhuizingen, willekeurige opsluiting, marteling, vervolging, gedwongen verdwijningen, verkrachting en seksueel geweld, en andere onmenselijke daden. Er zijn incidenten gedocumenteerd waarbij christenen aan een kruis boven een vuur werden gehangen, werden verpletterd onder een stoomwals, van een brug werden gegooid en onder de voet werden gelopen.’ Spionnen Beoefenaars van andere religies, zoals het boeddhisme, sjamanisme en het Koreaanse cheondoisme – waarin elementen van het confucianisme, boeddhisme, taoïsme en sjamanisme worden gecombineerd – hebben ook te maken met beperkingen en discriminatie, maar worden milder behandeld. Het christendom wordt het wreedst onderdrukt, omdat het wordt beschouwd als een buitenlandse godsdienst. Christenen worden ervan verdacht spionnen te zijn. In Pyongyang zijn vier kerken: twee protestantse, één rooms-katholieke en één Russisch-orthodoxe. Deze worden echter alom beschouwd als showkerken ten behoeve van buitenlanders. In het rapport roept CSW de Noord-Koreaanse overheid ertoe op om de aanbevelingen van de VN-Onderzoekscommissie te erkennen en uit te voeren, en om de onafhankelijke VN-experts toe te laten in het land. CSW blijft erop aandringen om Noord-Korea naar het Internationaal Strafhof te verwijzen vanwege het bewijs dat er misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd, of om een ad-hoc tribunaal op te richten, zodat er verantwoording wordt afgelegd. Bron: Christian Solidarity Worldwide

bottom of page