top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Zarvia (12) vrij na heldhaftige reddingsactie


Pakistan – Begin september rapporteerden we over Zarvia Pervaiz, een christelijk meisje dat eerder dit jaar in Pakistan werd ontvoerd. Na haar ontvoering werd het meisje gedwongen zich te bekeren tot de islam, waarna ze aan haar veertigjarige ontvoerder werd uitgehuwelijkt.


De ontvoering, gedwongen bekering en uithuwelijking van christelijke meisjes op basis van de sharia wetgeving is in Pakistan niets nieuws. Het schokkende in de zaak van Zarvia was echter het feit dat de rechtbank in Lahore tijdens een rechtszaak die met steun van Jubilee Campaign tegen Zarvia’s ontvoerders was aangespannen, op 18 augustus 2022 besliste dat het huwelijk tussen het twaalfjarige meisje en de, reeds getrouwde, Imran Shahzad legitiem was.


Mediacampagne

Na de publicatie van het verhaal over Zarvia in onze nieuwsbrief, werden we overspoeld met steunbetuigingen. Het was ontroerend om te zien hoe betrokken christenen in Nederland besloten om zich het lot van dit jonge meisje aan te trekken en voor haar te gaan bidden in de geest van Hebreeën 13:3. Met de extra financiële steun die we mochten ontvangen, konden we ons ook praktisch en juridisch maximaal inzetten voor haar bevrijding.


In de regel zal het team van Jubilee Campaign in landen als Pakistan proberen om achter de schermen te onderhandelen met justitie en handhavers, om ontvoerde meisjes vrij te krijgen. Op het moment dat dit vertrouwelijke overleg echter vastloopt, kan het effectief zijn om de overheid door middel van mediacampagnes onder druk te zetten.


Met de steun vanuit Nederland is het in de afgelopen maanden gelukt om veel publiciteit te genereren over de zaak van Zarvia. Niet zonder resultaat. Op 22 november ontving ons team in Pakistan een telefoontje van de buren van de ontvoerders. Zij hadden Zarvia herkend en waren geschrokken over de schandalige wijze waarop ze door Imran en zijn vrouw Adiba werd behandeld.


Reddingsactie

Na het telefoongesprek is ons team in Pakistan onmiddellijk vertrokken voor een vijf uur durende rit naar het huis van Imran. Samen met de buren wachtten ze geduldig op een geschikt moment om in actie te komen. Toen Imran en zijn vrouw het huis verlieten, ontstond de mogelijkheid om naar binnen te gaan.


In het huis troffen ze het zwaar getraumatiseerde meisje aan, die niets anders wilde dan terugkeren naar haar ouders. De opluchting was enorm toen de ouders van Zarvia haar na lange tijd weer in de armen konden sluiten. Voor het team van Jubilee Campaign en alle mensen die, ook in Nederland, met Zarvia hebben meegeleefd, is de bevrijding een grote overwinning.


Trauma

Na de reddingsactie kon er voor het eerst vrijuit met Zarvia gesproken worden over wat haar was overkomen. Het verhaal wat ons team te horen kreeg, was schokkend. Zarvia vertelde dat ze op de dag van haar ontvoering was gedrogeerd waarna ze het bewustzijn verloor om uiteindelijk wakker te worden in het huis van Imran Shahzad. Vanaf de eerste dag is ze seksueel misbruikt en op de meest weerzinwekkende wijze mishandeld.


De ontvoerder van Zarvia dreigde haar familie te vermoorden. Vanwege deze bedreigingen heeft Zarvia in de rechtbank verklaard dat zij vrijwillig bekeerd en getrouwd was. Zij vreesde voor het leven van haarzelf en van haar familie. In de maanden na het besluit door de rechtbank dat Zarvia bij haar ‘man’ moest blijven, werd ze uitgehongerd, dronken gevoerd met grote hoeveelheden alcohol, geslagen met hamers en stokken en vele malen verkracht.


Ondanks het feit dat ze permanent in een roes van trauma en pijn verkeerde, heeft Zarvia toch meerdere keren geprobeerd om te ontsnappen. Bij iedere poging werd ze echter steeds weer gepakt en gestraft, bijvoorbeeld door haar met elektriciteitskabels onder stroom te zetten en door sigarettenpeuken op haar uit te drukken. Ook werd Zarvia gedwongen om in een steenfabriek te werken om geld te verdienen voor Imran. Na verloop van tijd was ze zo getraumatiseerd dat ze uiteindelijk probeerde om zelfmoord te plegen door haar polsen door te snijden.


Procedure

Nu de ontvoerders weten dat Zarvia kan rekenen op de steun van een organisatie die vastberaden is om haar te beschermen, durven ze niet meer bij haar in de buurt te komen. Onze strijd voor Zarvia is echter nog niet gestreden. Jubilee Campaign zal zich blijven inzetten om het gezin te helpen om dit trauma te verwerken. Ook zal er een juridische procedure ingezet moeten worden om haar bekering tot de islam onder de sharia wetgeving ongedaan te maken en haar “huwelijk” met Imran Shahzad te ontbinden.


Het gaat daarbij niet alleen om gerechtigheid voor Zarvia en haar gezin. Op het moment dat wij een rechtszaak tegen Imran en zijn vrouw Adiba aanspannen, gaat het ook om het creëren van jurisprudentie. Naast de rechtszaak zullen we in overleg met Zarvia, haar ouders en andere betrokkenen, tijdens het proces investeren in publiciteit, zodat ook politici en wetgevers doorlopend geconfronteerd zullen worden met het onrecht wat onder hun leiderschap ongestraft plaats kan vinden. Een veroordeling van het echtpaar zal ook een duidelijk signaal afgeven naar daders die betrokken zijn bij soortgelijke praktijken.


Het verhaal van Zarvia staat niet op zichzelf. Zij is een van de vele christelijke meisjes in Pakistan en andere islamitische landen die lijden onder dit verschrikkelijke lot. Het is niet meer dan toeval dat de zaak van Zarvia op ons pad kwam. Hoewel we verheugd en dankbaar zijn over de uitkomst in dit verhaal, weten we ook dat er misschien wel duizenden andere christelijke meisjes zijn die onder dezelfde omstandigheden gevangen worden gehouden door hun ‘man’ en hulp nodig hebben.


Op de bres


In Pakistan worden ontvoering, gedwongen bekering en uithuwelijking van christelijke meisjes vaak door de omgeving getolereerd omdat veel gemeenschappen door fundamentalistische extremisten worden gecontroleerd en geterroriseerd. Iedere poging om de meisjes te helpen, zal hierdoor systematisch worden afgestraft. Ons voordeel is echter dat we het recht en de waarheid aan onze kant hebben. Ook gaan we ervan uit dat we kunnen rekenen op een stille meerderheid, ook in Pakistan, die het met ons eens is dat deze vorm van uitbuiting en misbruik van kinderen onacceptabel is. De bevrijding van Zarvia is tenslotte vooral te danken aan de bereidheid van de buren van de ontvoerders om hun nek uit te steken.


Daarom is het zo belangrijk om met een klein team in Pakistan vanuit onze christelijke identiteit een duidelijke boodschap te communiceren. We zijn trots op onze medestrijders in Pakistan en andere islamitische landen die bereid zijn om hun leven in de waagschaal te leggen voor hun broers en zussen die vervolgd worden en het moeilijk hebben. We nodigen u graag uit om voor hen te blijven bidden.

Comentários


bottom of page