top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Wie is onze vijand?‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broers en zussen, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.’ 1 Petrus 5:8-9 (NBV)


Nigeria

Van onze partner in Nigeria Stefanos Foundation ontving ik via Whatsapp een linkje naar een rapportage door CBN ter gelegenheid van de publicatie van de ‘Persecuror Of The Year Award’ door International Christian Concern (ICC). Een kopie van het document (in het Engels) kan gedownload worden door hier te klikken. In de rapportage legt ICC-Directeur Jeff King uit waarom Nigeria dit jaar is verkozen tot het land met de meest extreme christenvervolging ter wereld; “Kim Jong-un en Noord-Korea zullen wellicht altijd een “toppresteerder” blijven als het gaat om christenvervolging maar waar we nu naar gekeken hebben is hoeveel christenen er tot dusver zijn vermoord”.


De statistieken zijn schrikbarend. Naar schatting zijn er ruim honderdduizend christenen vermoord en meer dan drie miljoen mensen van hun land verdreven. Voor Jubilee Campaign is het niet alleen belangrijk om te rapporteren over christenvervolging als een fundamentele schending van Mensenrechten; Als een door de Verenigde Naties geaccrediteerde organisatie kunnen we ons, samen met onze politieke en juridische netwerken, ook inzetten voor oplossingen die verder gaan dan alleen oproepen tot gebed, geestelijke steun en de verstrekking van noodhulp.


Een belangrijk aandachtspunt is te bepalen wie de daders zijn en wat er gedaan kan worden om hen te stoppen. “Als organisatie met een thuisbasis in Washington DC worden we regelmatig geconfronteerd met de stelling dat het hier om een conflict tussen nomadische stammen en lokale boeren gaat. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat we te maken hebben met een gerichte genocide die door Fulani extremisten en de terreurorganisatie Boko Haram worden gepleegd, met volle medewerking van de regering die op alle niveaus is geïnfiltreerd en wordt gecontroleerd door moslims”, aldus Jeff King. Volgens ICC hebben de terreurgroepen in Nigeria zich nu aangesloten bij de Afghaanse Taliban.


Wat is er echt aan de hand?

Het is begrijpelijk dat organisaties als ICC, maar ook wijzelf doorlopend moeten zoeken naar een versimpelde weergave van de feiten. Het bredere publiek, maar vooral ook de politici die zich verbonden voelen met het lot van christenen in Nigeria, hebben nu eenmaal niet de tijd om zich te verdiepen in het dossier. Ook is er altijd een kans dat je als onderzoeker of journalist tegen feiten aanloopt die ingaan tegen het vertrouwde narratief, wat we met z’n allen hebben geaccepteerd als ‘de waarheid’. Het plaatsen van vraagtekens bij de stelling dat ‘de moslims’ verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de hedendaagse christenvervolging wordt in de regel dan ook ervaren als ‘vloeken in de kerk’.


Als het je echter ernst is om oplossingen te formuleren op basis van wat er echt aan de hand is, moet je ook bereid zijn om vanuit een neutrale positie onderzoek te doen. In de afgelopen jaren ben ik vele malen in Nigeria geweest. Al snel werd me duidelijk dat de crisis zich zeker niet beperkt tot Nigeria alleen. Het wapentuig en vooral het niveau van training en coördinatie wijzen erop dat de terreurgroepen beschikken over vele miljoenen die vanuit het buitenland beschikbaar worden gesteld. Ook kunnen de terroristen rekenen op de expertise van buitenlandse militaire specialisten en huursoldaten. Tijdens ontmoetingen met hooggeplaatste militairen, politici en geestelijk leiders in beide kampen van het conflict kwam steeds dezelfde naam naar boven als belangrijkste sponsor van terrorisme: Qatar.


Aan de keukentafel

Ik kan me voorstellen dat dit voor veel christenen in Nederland voldoende is om te concluderen dat het hier inderdaad om een genocide door moslims op christenen gaat. Toch besloot ik in mijn onderzoek een stap verder te zetten. Via mijn contacten uit Pakistan kreeg ik ‘bij toeval’ een unieke kans om geïntroduceerd te worden bij zijn contacten in Qatar, waaronder een voormalig hoofd van de geheime dienst. Samen met mijn Pakistaanse vriend, zelf ook een fundamentalistische moslim en via familiebanden nauw verbonden met diverse geheime diensten in de regio, kreeg ik de gelegenheid om ‘aan de keukentafel’ met leden van prominente families in Qatar te spreken.


Tijdens de gesprekken begon een beeld te ontstaan wat afweek van wat ook nog steeds door Jubilee Campaign formeel wordt onderschreven als ‘het officiële narratief’. Het klopt inderdaad dat de financiering en aansturing van het geweld uit die regio in het Midden-Oosten komt. Het was echter schokkend om te ontdekken dat Qatar eigenlijk niets meer is dan een verlengstuk van de financiële wereld in Londen. Het is correct te stellen dat het geld in dit rijkste landje ter wereld wordt verdiend met de verkoop van gas. De controle van deze Arabische monarchie ligt echter volledig in handen van de bankiers in Londen en hun ‘werkmaatschappijen’ die ook in Nederland kantoor houden.


‘The City Of Londen’

Aangezien er geen enkel onderzoek gedaan wordt naar de herkomst van de fondsen waar de terroristen over beschikken en de spelers die achter de schermen aan de touwtjes trekken, is het ook voor ons onmogelijk om hier iets zinnigs over te zeggen zonder te vervallen in speculaties en complottheorieën. Gechargeerd kunnen we echter wel stellen dat er op het gebied van terrorisme in Nigeria niets kan gebeuren zonder dat de families in ‘The City of Londen’ daar kennis van hebben.


Voor deze bankiers zou het geen enkel probleem moeten zijn om de vele miljoenen die jaarlijks worden besteed aan wapens en huursoldaten te traceren. Als je in Nederland een keer contant de aanschaf van een auto wilt afrekenen, moet je aan de balie bij de bank een diepgaande ondervraging doorstaan. Internationale bankiers willen ons echter wijsmaken dat ze niet in staat zijn om de transacties te traceren waarmee de terreur in Nigeria wordt gefinancierd. Nog sterker; ik ben ervan overtuigd dat de crisis in Nigeria met een simpel telefoontje vanuit de binnenstad van Londen, maar wie weet ook vanuit een villa in Wassenaar, probleemloos gestopt kan worden. Zonder de westerse ponden, euro’s en dollars is de Taliban in Nigeria niet meer dan een groepje laagopgeleide nomaden met kapmessen waar de dorpelingen in Noord-Nigeria zich probleemloos tegen zouden kunnen beschermen.


Tijdens verschillende ontmoetingen met Internationale Volksvertegenwoordigers, tot aan een Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden toe, heb ik doorlopend gepleit voor onderzoek naar de geldstromen die de terreur tegen christenen in Nigeria mogelijk maken maar tot dusver is me steeds verteld dat we ons moeten beperken tot de stelling dat Islam de bron is van het kwaad en dat we vooral weg moeten blijven bij “complottheorieën”. Met als resultaat dat we eigenlijk nooit verder komen dan het rapporteren over het onrecht zonder dat de echte daders ooit in beeld komen.


Lokale oplossingen

De slachtoffers en vluchtelingen die nu onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven, moeten zich daarom gaan realiseren dat de hulp die ze van hun regering en de Internationale Gemeenschap verwachten, niet gaat komen. Ook moeten ze begrijpen dat de instanties die er eigenlijk voor hen zouden moeten zijn, niet alleen in Nigeria maar ook in Nederland, door en door corrupt zijn.


Oplossingen zullen dus vanuit de lokale gemeenschappen zelf moeten komen. Iedere keer dat ik in Nigeria een vluchtelingenkamp bezocht, viel het me op dat er in een kamp met zo’n 25.000 mensen zeker wel vijfduizend jonge sterke mannen doelloos onder boompjes zaten te wachten op de hulp die wel of niet zou gaan komen. Ik vraag me regelmatig af wat er zou gebeuren als duizenden jonge mannen zich in deze kampen zouden organiseren en bekwamen in zelfverdediging. Zelfs goed getrainde terroristen kunnen geen stand houden tegen duizenden vastberaden strijders die zich hardmaken voor de bescherming van hun gezin en hun dorp.


Vanuit mijn persoonlijke ervaring met terroristen, maar ook met de internationale machthebbers en geheime diensten die hen aansturen en financieren, weet ik dat ze volledig afhankelijk zijn van de bereidheid van hun slachtoffers om zich vrijwillig over te geven aan angst. De reden dat de terreurgroepen de meest gruwelijke methodes hanteren om de dorpelingen te terroriseren is juist omdat ze weten dat ze eigenlijk geen partij zijn op het moment dat de bevolking zich zou organiseren en zich gezamenlijk zou verdedigen. Het is voor hen dus cruciaal dat de dorpelingen er zelf voor kiezen om zich de slachtofferrol aan te meten. Deze strategie is tot dusver bijzonder succesvol geweest. Het noordoosten van Nigeria wordt momenteel bijna volledig gecontroleerd door de islamisten. Er zijn echter uitzonderingen. Diverse dorpen hebben besloten om zich liever dood te vechten dan zich over te geven. Het interessante is dat dit juist de dorpen zijn die Boko Haram met rust laat.


Nederland

Nu we ook in Nederland steeds meer te maken krijgen met een overheid en een rechtssysteem die tekortschieten als het gaat om de bescherming van de meest basale mensenrechten zoals zelfbeschikking en lichamelijke integriteit, ben ik persoonlijk vastbesloten dat ik mij in ieder geval niet zal neerleggen bij extreme vormen van staatsterreur waar ook wij binnenkort wellicht mee te maken zullen krijgen. Het feit dat in Canada meerdere kerkleiders zonder vorm van proces door ongekozen ambtenaren in de gevangenis worden gegooid voor het verdedigen van hun recht op godsdienstvrijheid is tekenend. Het is naïef om aan te nemen dat dit in Nederland niet zou kunnen gebeuren. Het enige wat dit soort processen kan stoppen is het bewuste besluit dat wij ons niet zullen laten leiden door angst en we niet zullen ingaan op de poging van de machthebbers om gemeenschappen uit elkaar te drijven en te isoleren. Net als in Nigeria zal ons lot als christenen in Nederland in de toekomst bepaald worden door onze bereidheid om elkaar te steunen en altijd voor elkaar op te komen.


In Zijn Genade en Vrede,

Peter Bronsveld

Comments


bottom of page