top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Vrij om zich te bekeren,te praktiseren en te getuigen

(Nevenevenement Mensenrechtenraad)


Er is een wereldwijde consensus dat wetgeving die godslastering en geloofsafval strafbaar stelt, conflicteren met internationaal recht en een breed scala aan verdragen over mensenrechten waar landen zich in het kader van de Verenigde Naties aan verbonden hebben. Toch zijn er nog steeds ten minste 70 landen waar godslastering strafbaar is. Bij ruim de helft gaat het om moslimlanden waarvan er 22 ook nog zware straffen uitdeelt voor het vergrijp van ‘geloofsafval’.


Tijdens het evenement zullen de wetten en praktijken in Algerije, India en Nepal onder de loep worden genomen. Het gaat daarbij met name om de straffen die worden opgelegd voor het afzweren van en/of het aannemen van een andere religie. Ook wordt er nagedacht over de wijze waarop beleidsmakers en wetgevers zich kunnen inzetten voor godsdienstvrijheid en de opties waar de internationale gemeenschap over beschikt om deze actievoerders te steunen.


Sprekers:


Ann Buwalda - Voorzitter, Jubilee Campaign

Youssef Ourahmane - Vicevoorzitter, Algerijnse Protestantse Kerk

Tehmina Arora - Directeur, Alliance Defending Freedom India

Ajit Sahi - Advocaat-voorzitter, Indian American Muslim Council

Dr. Michael Williams - Voorzitter, United Christian Forum for Human Rights

Dr. Mukunda Sharma - Bestuurlijk secretaris, Nepal Christian Society


Datum: Maandag 14 maart 2022

Aanvang: 14:00 uur
Comments


bottom of page