top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Verenigde Naties veroordeelt Iran voor mensenrechtenschendingen


Op 18 november 2020 keurde de Verenigde Naties (VN) een resolutie goed met de titel Mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran (Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran). Het document werd door de Algemene Vergadering aangenomen met een stemming van 79 voor, 32 tegen en 64 onthoudingen. De resolutie erkent verschillende positieve ontwikkelingen in de Republiek Iran, zoals de toezeggingen om de status van vrouwen en vluchtelingen te verbeteren, een waarneembare daling van het aantal executies van veroordeelde personen en de invoer van enkele nieuwe wetten ter bescherming van kinderen en gehandicapten. De resolutie wijst er echter ook op dat de mensenrechtensituatie in Iran somber blijft, vooral voor kwetsbare gemeenschappen;

"De Algemene Vergadering ... geeft uiting aan haar ernstige bezorgdheid, niettegenstaande de eerder geconstateerde vermindering van het aantal executies, met name voor drugsgerelateerde misdrijven, met de alarmerende hoge frequentie van de oplegging en uitvoer van de doodstraf door de Islamitische Republiek Iran, in strijd met internationale afspraken en verplichtingen ... [en] spreekt ook haar ernstige bezorgdheid uit over de voortdurende oplegging van de doodstraf door de Islamitische Republiek Iran aan minderjarigen ... "


De resolutie roept op tot;

  • het stopzetten van de oplegging van de doodstraf aan minderjarigen;

  • de beëindiging van willekeurige en langdurige detenties en gedwongen verdwijningen, die onevenredig gericht zijn tegen vreemdelingen;

  • maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de gerechtelijke procedures voldoen aan Internationaal bepaalde normen voor een eerlijk proces;

  • de vrijlating van gevangenen die worden vastgehouden vanwege hun deelname aan vreedzame protesten en demonstraties, en de herroeping van wrede straffen zoals de doodstraf en langdurige ballingschap;

  • de erkenning dat gevangenen een groter risico hebben om COVID-19 op te lopen, en de verschaffing van tijdige en juiste medische behandeling, drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen

  • de opheffing van alle besluiten en praktijken die het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging beperken of verbieden;

  • de beëindiging van schendingen van mensenrechten en discriminatie van vrouwen en meisjes, mensenrechtenactivisten en etnische- en taalminderheden

De resolutie benadrukt ook de waarneembare toenemende beperkingen van de vrijheid van godsdienst of overtuiging:

"De Algemene Vergadering ... geeft uiting aan haar ernstige bezorgdheid over de voortdurende ernstige beperkingen en toenemende beperkingen van het recht op vrijheid van gedachte, geweten, religie of overtuiging, beperkingen op de vestiging van gebedshuizen, onnodige beperkingen op begrafenissen uitgevoerd in overeenstemming met religieuze tradities, aanvallen op plaatsen van aanbidding en begrafenis en andere schendingen van mensenrechten, inclusief maar niet beperkt tot pesterijen, intimidatie, vervolging, willekeurige arrestaties en detentie, en het aanzetten tot haat die leidt tot geweld tegen personen die tot erkende en niet-erkende religieuze minderheden behoren... "


Jubilee Campaign is verheugd over de bekrachtiging van deze mijlpaalresolutie die tot doel heeft Iran verantwoordelijk te houden voor haar schendingen van de mensenrechten en religieuze vrijheid. Jubilee Campaign hoopt dat de VN Iran zal blijven aanmoedigen om haar verplichtingen als lidstaat ten opzichte van Internationaal recht en de Universele verklaring van de rechten van de mensen na te komen.

In november kreeg een christelijke gelovige 80 zweepslagen voor het drinken van wijn als onderdeel van het heilig avondmaal. Ook werd de predikant van een wettelijk erkende kerk in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw kreeg vijf jaar gevangenisstraf voor het organiseren van huissamenkomsten. Iran blijft doorgaan met het meedogenloos opsporen van huiskerken en ‘afvallige moslims’ die zich hebben bekeerd tot het christendom.


De resolutie (in het Engels) kan gedownload worden door HIER te klikken.

Comments


bottom of page