top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Ter afsluitingBeste vrienden,


In de afgelopen dagen hebben steeds meer landen besloten dat de pandemie voorbij is. Ook in diverse rechtbanken zien we dat ‘coronamaatregelen’ achter elkaar sneuvelen. Zo heeft de hoge raad in de Verenigde Staten bijvoorbeeld bepaald dat gedwongen vaccinaties bij bedrijven onrechtmatig zijn. In de afgelopen weken hebben het Verenigd Koninkrijk en diverse andere landen onder druk van gerechtelijke uitspraken, maar ook door een omslag in de publieke opinie, besloten om terug te gaan naar ‘het oude normaal’. Nu zien we ook in Nederland bij verschillende politieke partijen een duidelijke koerswijziging.


Geloofwaardigheid

Dat Jubilee Campaign als kleine organisatie weinig invloed heeft op besluiten die overheden nemen, sluit niet uit dat we voor onszelf duidelijke standpunten in moeten nemen op het moment dat er ook ‘in onze eigen achtertuin’ sprake is van misstanden op het gebied van Mensenrechten. Op basis van objectieve juridische argumenten kan gesteld worden dat gedwongen vaccinaties zoals nu wettelijk in Oostenrijk is geregeld, niet alleen indruisen tegen het Internationale recht maar ook volgens de code van Neurenberg onacceptabel zijn.


Als mensenrechtenorganisatie kunnen we gewoonweg niet aan de zijlijn staan zonder in ieder geval voor onszelf een duidelijk juridisch onderbouwd standpunt in te nemen en dit in heldere taal publiekelijk te articuleren. Het gaat tenslotte om onze eigen geloofwaardigheid. Als organisatie die zich inzet voor Mensenrechten en Godsdienstvrijheid in het bijzonder is het van cruciaal belang om vanuit een integere positie actie te voeren in landen waar fundamentele Mensenrechten met voeten worden getreden.


Godsdienstvrijheid

In de afgelopen weken werden we regelmatig geconfronteerd met de vraag waarom wij ons als christelijke organisatie, die zich normaal gesproken inzet voor godsdienstvrijheid, moeten bemoeien met ‘de coronadiscussie’. Mijn persoonlijke perceptie is dat het besluit tot de invoering van gedwongen vaccinaties juist alles te maken heeft met godsdienstvrijheid. Dat veel christenen consciëntieus omgaan met de zorg voor hun eigen lichaam mag geen verrassing zijn. Tenslotte is ons lichaam ‘een tempel van de Heilige Geest’ (1 Korintiërs 6:19). Als gedwongen vaccinaties bij de Nederlandse overheid onderwerp van gesprek is, moeten wij ons daar als christelijke gemeenschap zeker mee bemoeien.


Als het gaat om medische behandelingen en vaccines is het belangrijk dat er ook vanuit de overheid respect is voor het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. In mijn persoonlijke netwerk van ongevaccineerde vrienden gaat het bijna uitsluitend om christenen die op basis van hun geloofsovertuiging hebben besloten om zich niet te laten ‘prikken’. Godsdienstvrijheid is voor deze christenen meer dan alleen het recht om hun geloof binnen de kerkmuren te beoefenen. In de overwegingen rondom gedwongen vaccinaties speelt godsdienstvrijheid beslist een belangrijke rol die niet genegeerd mag worden.


Orde van de dag

Tenzij Nederland alsnog besluit te kiezen voor ‘het Oostenrijkse model’, gaan we ervan uit dat ook wij straks weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Door de reisbeperkingen hebben we in de afgelopen twee jaar ‘in het veld’ minder kunnen doen dan we wilden. We hebben in deze periode echter zeker niet stilgezeten.

Jubilee Campaign heeft in de internationale politiek door de jaren een belangrijke rol gespeeld als het gaat om de lobby voor Godsdienstvrijheid. Ons netwerk van experts en activisten is voor de politiek altijd een bron van kennis en informatie geweest. Sinds de aanstelling van Jos Douma als Nederlandse gezant godsdienstvrijheid in 2019 zijn er ook in Nederland nieuwe initiatieven ontstaan waar ons internationale netwerk een bijdrage aan mag leveren.


Nieuw platform

Zo is er onlangs het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid opgericht waarin Jubilee Campaign samen met vijf andere christelijke organisaties de krachten hebben gebundeld om in Den Haag bij te dragen aan de formulering van beleid op het gebied van godsdienstvrijheid. Onlangs stuurde dit platform een brief naar de net verkozen nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, met belangrijke informatie en aandachtspunten voor zijn beleidsbrief voor de komende regeerperiode. Voormalig Tweede Kamerlid Joël Voordewind en Wimco Ester van Open Doors zijn de initiators van dit platform.


VN Mensenrechtenraad

Ook wordt er op 8 maart a.s. tijdens de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève een nieuwe campagne gestart voor de afschaffing van de doodstraf voor godslastering en afvalligheid. Het initiatief wordt gefaciliteerd door het Amerikaanse kantoor van Jubilee Campaign en voorgezeten door Joël Voordewind, Jos Douma en de VN speciaal gezant Ahmed Shaheed.


Stefanos Foundation

Het is in februari precies twintig jaar geleden dat Stefanos Foundation in Nigeria werd opgericht. In maart 2020 bracht het team van Jubilee Campaign voor het laatst een bezoek aan dit door geweld geteisterde land. Tijdens deze reis kreeg ik de gelegenheid om uitvoerig met oprichter Mark Lipdo te spreken over de achtergrond van de crisis. U kunt het gesprek bekijken door hier te klikken.


Frontlinie

Waar we ons erg op verheugen is om binnenkort ook weer aan de frontlinie in landen als Pakistan en Nigeria een bijdrage te leveren. In de afgelopen weken zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om in Afghanistan voet aan de grond te krijgen. Onlangs heeft dit land in de meest recente ’ranglijst christenvervolging’ die Open Doors jaarlijks gepubliceert, Noord-Korea van de eerste plaats verdreven. Ook vraagt de juridische ondersteuning van christenen die in Pakistan en Nepal vanwege hun geloof in de gevangenis zitten, om onze onverdeelde aandacht.


We nodigen u uit om met ons mee te bidden voor wijsheid.


In Zijn Genade en Vrede,

Peter Bronsveld

留言


bottom of page