top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Oproep aan Vietnam: geef christenen onmiddellijk toegang tot medische zorg


Hmong en Montagnard-christenen hebben bij besmetting met het coronavirus geen recht op medische zorg.

Geen enkele bevolkingsgroep in Vietnam, met welke religieuze of etnische achtergrond dan ook, zou buiten de boot mogen vallen bij de bestrijding van het coronavirus. 28 religieuze organisaties en 108 individuele personen hebben minister-president Nguyen Xuan Phuc daarom opgeroepen tot een beleid van ‘sociale inclusiviteit’. ‘Elke vorm van monopolie of discriminatie zou de effectiviteit van de strijd tegen de zich verspreidende pandemie verminderen’, schrijven zij in een open brief. Het initiatief voor de brief werd genomen door de Vietnam Freedom of Religion or Belief Roundtable: een samenwerkingsverband tussen Vietnamese organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid. De meeste van deze organisaties worden niet officieel erkend door de overheid van Vietnam. De ondertekenaars geven de minister-president drie aanbevelingen. Medische zorg voor christenen In de eerste plaats dringen ze erop aan om de meer dan tienduizend staatloze Hmong en Montagnard-christenen direct te voorzien van persoonlijke documenten. De Vietnamese overheid weigert hen tot nu toe staatsburgerschap te verlenen, zolang zij hun geloof niet willen opgeven. Zonder papieren komen zij niet in aanmerking voor medische zorg, wat rampzalig zou zijn als zij getroffen worden door het coronavirus. De organisaties en individuen vragen de minister-president dringend om alle overheden op provinciaal, districts- en lokaal niveau op te dragen dat niemand wordt gediscrimineerd als het gaat om toegang tot medische zorg en sociale diensten. Vrijlating van gevangenen In de brief wordt ook aangedrongen op de vrijlating van gevangenen, omdat het risico op besmetting in de gevangenis hoog is. Het gaat om gevangenen ‘die geen risico vormen voor de maatschappij, zoals mensenrechtenverdedigers, zij die hun recht op vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend, of milieubeschermers’. Niemand uitsluiten Tot slot wijzen de ondertekenaars op het belang van de inzet van de gehele maatschappij bij de bestrijding van de coronapandemie, inclusief niet-erkende religies en niet-geregistreerde religieuze organisaties. ‘Als een groep burgers of een gemeenschap wordt uitgesloten of gemarginaliseerd, wordt de totale capaciteit van de maatschappij verminderd, en neemt de risicofactor toe.’ Om ervoor te zorgen dat de ondertekenaars niet te maken krijgen met overheidsrepresailles is er door het Violations Reporting Committee (een Vietnamese maatschappelijke organisatie) een team samengesteld van zo’n twintig lokale rapporteurs. Zij monitoren en melden elk incident waarbij sprake is van vergelding of intimidatie.

Comments


bottom of page