top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Ontketen de vrouwenvan Noord-Korea

(Nevenevenement Commissie Status van de Vrouw)


Ook in de afgelopen jaren vonden er in Noord-Korea grove mensenrechtenschendingen tegen vrouwen plaats. Dit onrecht is duidelijk onderdeel van een breder structureel patroon wat het regime in Pyongyang al decennia hanteert om de eigen bevolking te controleren en te onderdrukken. Net als in voorgaande jaren is er sprake van geweld tegen vrouwen, mensenhandel, uitbuiting en discriminatie. Door de pandemie is de situatie in de afgelopen periode aanzienlijk verergerd. De Noord-Koreaanse overheid kreeg door de crisis nog meer mogelijkheden om de weinige vrijheden waar haar burgers over beschikten nog verder in te perken. Het zijn daarbij vooral de vrouwen en de kinderen die het zwaarst geraakt worden door mensenrechtenschendingen en discriminatie.


Gedurende 2020 en 2021 zette het Kim-regime vrouwen onder druk om zowel actieve werkers als volwaardige moeders te zijn. In juli 2020 riep de staatspropaganda vrouwen boven de 60 op om deel te nemen aan landbouwwerkzaamheden in een poging om de hongersnood waar het land mee kampt te bestrijden. In juli 2021 werden getrouwde vrouwen gemobiliseerd om bij te dragen aan de bouw van een nieuwe grensmuur.


Ook in China worden Noord-Koreaanse overlopers nog steeds geconfronteerd met talloze mensenrechtenschendingen. Door de pandemie zijn een groot aantal Noord-Koreanen die naar China zijn gevlucht, waaronder ook veel vrouwen, ernstig in de problemen geraakt. Zo werd een Noord-Koreaanse vluchtelinge met corona-symptomen in februari 2020 de toegang geweigerd tot medische zorg. Ondanks het feit dat ze met een Chinese staatsburger was getrouwd werd haar de toegang tot het hospitaal ontzegd omdat ze niet beschikte over de juiste identiteitspapieren. Bovendien werd in december 2020 gemeld dat Noord-Koreaanse fabrieksarbeiders in de provincie Jilin in China geplaagd werden door tuberculose als gevolg van ondervoeding en strenge coronamaatregelen. Een groot deel van de Noord-Koreaanse arbeiders in China zijn vrouwen.


Sprekers:


Sydney Kochan - Jubilee Campaign

Songmi Han - Freedom Speakers International

Minhee Na - Freedom Speakers International

Suzanne Scholte - North Korea Freedom Coalition & Defense Forum Foundation


Datum: Donderdag 24 maart 2022

Aanvang: 00:30 uur (vrijdag ochtend Nederlandse tijd)
Comments


bottom of page