top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Nepalese Pastor Keshav in hoger beroep veroordeeld


Nepal - Op 13 juli werd pastor Keshav Raj Acharya van de Abundant Harvest Church in Pokhara, in hoger beroep veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Eerder werd hij in november 2021 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor ‘poging tot bekering’.


Pastor Keshav werd voor het eerst gearresteerd op 23 maart 2020. Naar verluidt had hij in een video-opname verklaard dat God ook in staat is om COVID-19 te genezen. De verklaring zou gedaan zijn naar aanleiding van een verzoek om voor een zieke te bidden. De geestelijk leider was zich echter niet bewust van het feit dat een video-opname van de uitspraak zonder zijn toestemming op YouTube was gepubliceerd. Toen hij de zieke uitnodigde om bij hem thuis te komen voor gebed, werd Pastor Keshav geconfronteerd met twee politieagenten die voor de deur stonden en hem beschuldigden van ‘het verspreiden van misinformatie’.


Onrechtmatig

Tijdens een recente hoorzitting voerde de advocaat van Pastor Keshav aan dat de veroordeling onrechtmatig was omdat de juiste juridische procedure door politie en justitie niet was gevolgd. De arrestatie was in zijn argumentatie een duidelijke overtreding van de ‘Criminele Procedure Code’ (CPC) die in Nepal van kracht is. Zolang een strafrechtelijke zaak voor het Hof in behandeling is en er nog geen uitspraak is, mogen de autoriteiten namelijk niet overgaan tot vrijheidsberoving zoals dat bij Pastor Keshav tot driemaal toe het geval was. Na de eerste twee arrestaties kon Pastor Keshav op borgtocht worden vrijgelaten maar na de derde arrestatie voor hetzelfde “delict” kon hij eind juni 2020 pas na 3 maanden worden herenigd met zijn gezin.


Ondanks de beproevingen is het gezin van Pastor Keshav, waaronder ook twee jonge kinderen, dankbaar voor de gebeden en doorlopende steun die ze hebben mogen ontvangen in deze moeilijke tijd. Naast de emotionele druk heeft het voorgangersechtpaar ook te maken met financiële uitdagingen. Door het wegvallen van inkomen moesten ze onder andere het kerkgebouw verlaten waar ze samenkomsten organiseerden.


Jurisprudentie

De juridische zaak van Pastor Keshav markeert het eerste officiële incident waarbij een persoon is veroordeeld op basis van de recentelijk aangenomen ‘anti-bekeringswetten’. Voor Nepal is dit een belangrijk precedent, wat voor Jubilee Campaign aanleiding is om zich hard te maken voor een degelijke verdediging. Na de introductie van nieuwe wetgeving is het namelijk de rechtbank die bepaalt hoe wetten uiteindelijk moeten worden geïnterpreteerd. Hiermee wordt jurisprudentie gecreëerd op basis waarvan toekomstige zaken zullen worden getoetst. Kortom; het gaat hier niet alleen om Pastor Keshav maar om alle christenen die in Nepal in de toekomst vervolgd zullen worden op basis van deze wet.


In een verklaring die Voice for Justice recentelijk publiceerde geeft voorzitter Joseph Jansen terecht aan dat het illegaal en onethisch is om iemand te dwingen tot een andere geloofsovertuiging. In het geval van Pastor Keshav is daar echter absoluut geen sprake van. Hij bad voor zijn gemeente en zei dat Jezus Christus de macht heeft om mensen van ziekten te genezen. De uitspraken die hij vanaf de preekstoel of in persoonlijke gesprekken doet, vallen duidelijk onder de vrijheid van godsdienst en geloof. De toehoorder heeft de volle vrijheid om mee te gaan met het gedachtegoed van de geestelijk leider of om deze naast zich neer te leggen. Op basis van internationale afspraken over Mensenrechten en godsdienstvrijheid in het bijzonder kan gesteld worden dat deze gerechtelijke uitspraak in Nepal onacceptabel is.


“Voor hindoe-extremisten is de introductie en implementatie van de strikte anti-bekeringswetten in Nepal een krachtig wapen om christelijke predikanten te vervolgen. We moeten de Nepalese autoriteiten daarom blijven oproepen om godsdienstvrijheid te garanderen”, aldus Joseph Janssen.


Dankbaar

Het team van Jubilee Campaign nodigt u uit om voor Pastor Keshav en zijn gezin te blijven bidden. We zijn dankbaar voor de doorlopende donaties waarmee we, samen met Alliance Defending Freedom (ADF), zorg kunnen blijven dragen voor de juridische verdediging en de ondersteuning van het gezin in deze moeilijke tijd.

Kommentare


bottom of page