top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Moeder Teresa’s werk kan toch doorgaan


India, Calcutta - Op Eerste Kerstdag 2021 werd de bankrekening van Moeder Teresa’s ‘Missionaries of Charity’ geblokkeerd. De vereiste vergunningen werden niet verlengd en het werd de organisatie verboden ooit nog fondsen uit het buitenland te ontvangen.


De wet voor het reguleren van buitenlandse gelden (Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)) verplicht Indiase organisaties die gelden uit het buitenland ontvangen zich hiervoor te registreren. De overheid is hierdoor in staat om controles uit te voeren en beperkingen op te leggen om zodoende de instroom van geld te controleren. Eind 2020 werd de wet nog verder aangescherpt. Door velen wordt dit gezien als een indicatie van een groeiende vijandigheid jegens christelijke organisaties die in India actief zijn. Eind 2021 was voor velen de deadline waarop de vergunningen hernieuwd moesten zijn.


Afwijzing

De afwijzing voor de vergunning kwam slechts enkele dagen nadat Moeder Teresa’s ‘Missionaries of Charity’ werd geconfronteerd met een politieonderzoek wegens "het kwetsen van religieuze gevoelens van hindoes". Er zouden gedwongen bekeringen tot het christendom hebben plaatsgevonden in een tehuis voor meisjes in Vadodara in de staat Gujarat. Een woordvoerder van de organisatie verwierp alle beschuldigingen als ongegrond.

De beschuldigingen kwamen te midden van een golf van antichristelijke intolerantie en geweld die zich over India verspreidde, waarbij rechtse hindoe-nationalistische groeperingen christenen ervan beschuldigden hindoes te dwingen zich tegen hun wil of door middel van omkopingen te bekeren. In de maanden voor Kerst werden christelijke predikanten aangevallen en kerkdiensten gewelddadig verstoord.


Vergunning toch hernieuwd

Afgelopen vrijdag meldde UCA News dat de regering heeft bekendgemaakt dat de benodigde vergunning – waar het allemaal om te doen was - voor de ‘Missionaries of Charity’ toch hernieuwd is. Hierdoor behouden de zusters de toegang tot buitenlandse fondsen. Voor de organisatie was dit een grote opluchting. Vanaf het moment waarop de bankrekening werd afgesloten, waren de zusters gedwongen het voedsel en andere hulpgoederen voor de armen te rantsoeneren. Dit leidde tot grote bezorgdheid bij de mensen die door hen worden geholpen.


Moeder Teresa, van oorsprong een Macedonische, vertrok in 1950 naar India en overleed daar in 1997. Het werk van de organisatie die zij opzette, is altijd controversieel geweest in het land. Hindoe-organisaties beschuldigen haar missie ervan mensen tot het christendom te bekeren onder het mom van liefdadigheid.

De orde beheert verschillende instellingen, waaronder ook medische centra, tehuizen voor ongehuwde moeders en scholen. Volgens de New York Times ontvingen de zusters in het financiële boekjaar wat in maart 2021 afliep, zo’n 11,5 miljoen euro aan buitenlandse fondsen. Vicaris-generaal Dominic Gomes van het aartsbisdom Calcutta meldde dat er 22.000 mensen direct afhankelijk zijn van het werk van de zusters.Vordering van eigendommen

De aanscherpingen die in 2020 werden aangenomen op de wet voor het reguleren van buitenlandse fondsen, maakt het extreem moeilijk voor organisaties om te kunnen blijven bestaan. Velen zijn afhankelijk van buitenlandse fondsen maar door de wijzigingen die aangebracht zijn op de wet, en de verplichting om de vergunningen te hernieuwen, verloren 5.933 organisaties hun registratie tijdens het nieuwjaarsweekend. Naast het feit dat de organisaties geen fondsen meer uit het buitenland mogen ontvangen, komen ook alle activa zoals gebouwen, scholen, ziekenhuizen en trainingscentra die met buitenlands geld zijn gefinancierd, onder het beheer van de locale regering. Mocht de vergunning later alsnog worden afgegeven, dan wordt de activa weer aan de organisatie teruggegeven. De staat kan door de invoer van deze wet dus op legitieme wijze overgaan tot de invordering van eigendommen.


Het aangenomen wetsvoorstel verbiedt ook de overdracht van geld aan een andere persoon of organisatie. Dit treft de mensen die het meest behoeftig zijn, omdat veel buitenlandse donoren geen directe toegang tot hen hebben en afhankelijk zijn van lokale organisaties om als tussenpersoon op te treden en gelden door te sluizen naar kleinere goede doelen.


Staatscontrole

Een andere hindernis die voor charitatieve organisaties is opgeworpen is dat alle fondsen nu alleen nog maar via de State Bank of India (SBI) in Delhi mogen worden verwerkt, waardoor de tijdige overdracht van fondsen die nu van Delhi naar andere staten moeten worden overgemaakt, wordt vertraagd. Vooral tijdens de pandemie konden veel organisaties vanwege deze vertraging niet op tijd de nodige hulp bieden. Ook is het openen van zo’n bankrekening voor velen een struikelblok vanwege de vele documenten die nodig zijn.


De minister die het wetsvoorstel in het parlement heeft ingediend, voerde als verdedigend argument aan dat het transparantie zou brengen in de financiële transacties van organisaties. Veel activisten zijn echter van mening dat de wijzigingen specifiek gericht zijn op minderheidsorganisaties die grotendeels worden ondersteund door buitenlandse donoren. Ook kerken zijn voor nevenactiviteiten zoals zending, hulpverlening en sociale activiteiten afhankelijk van het buitenland.


De FCRA schendt de Indiase grondwet

Volgens een document van het Comité van Juristen, belemmeren de wijzigingen ‘op onrechtmatige wijze het werk van niet-gouvernementele organisaties in India’. Sinds 2014 zijn bijna 19.000 hulpverleningsorganisaties, waaronder vooraanstaande organisaties zoals Compassion International, Greenpeace India, Public Health Foundation of India en Lawyers Collective, hun vergunningen verloren.


In de nieuwe vorm is de wet een duidelijke schending van het recht op ‘vrijheid van vereniging’, dat wordt beschermd in de Indiase grondwet. Ook is de maatregel in strijd met een resolutie van de VN-Mensenrechtenraad die het verbiedt om humanitair werk te criminaliseren of te de-legitimeren op basis van de herkomst van de financiering. Het beleid wat de Hindoe-regering van Premier Modi tot dusver heeft gevoerd, heeft grote gevolgen gehad voor de veiligheid en het levensonderhoud van duizenden kinderen en volwassenen die in leven zijn dankzij het werk van organisaties die voornamelijk draaien op buitenlandse steun.


Bronnen: CSW News, UCA News, Morning Star

Comments


bottom of page