top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Mensenrechten in een veranderende wereld


Beste vrienden,


Het spreekt voor zich dat de “pandemie” die ons in het afgelopen jaar heeft beziggehouden, ook in een land als Nigeria een belangrijk onderwerp is. De maatregelen die wij in het Westen nemen om onszelf te beschermen, hebben voor ontwikkelingslanden als Nigeria schokkende gevolgen. In de New York Times gaf een vooraanstaande economist van de Verenigde Naties in april 2020 al aan dat naar schatting 265 miljoen mensen zouden verhongeren door de ‘coronamaatregelen’. Dit getal is vooral schokkend als het wordt afgezet tegen de 3 miljoen mensen wereldwijd die in het afgelopen jaar door de ziekte zelf zijn overleden. Kort door de bocht genomen zijn we met onze ‘lockdowns’ in het rijke Westen bereid om 88 mensen in de derde wereld op te offeren om het leven van een rijke Westerling te redden. Over racisme gesproken…


In Nigeria heeft Jubilee Campaign in de afgelopen jaren gebouwd aan relaties met politici, kerkleiders en stamhoofden. Ook zit ons team regelmatig aan tafel met invloedrijke bankiers en zakenmensen. Veel aandacht gaat in deze kringen momenteel uit naar de vraag hoe om te gaan met het ‘corona-vraagstuk’. Onder druk van globalistische krachten heeft ook de regering van Nigeria de strijd tegen de pandemie tot prioriteit gebombardeerd. Normaal gesproken is er zelden geld beschikbaar om bij voorbeeld de miljoenen vluchtelingen te steunen die onder erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen verblijven maar nu schijnen er op eens ongelimiteerde internationale budgetten beschikbaar te zijn om de strijd aan te binden met ‘het killervirus’.


Honger

Na wederom in een Whatsapp groepsgesprek van christelijke leiders in Nigeria geconfronteerd te zijn met een discussie over het nut van ingrijpende coronamaatregelen zoals de mondkapjesplicht, het afstand houden en het sluiten van kerken, besloot ik de cijfers op een rijtje te zetten. De resultaten waren schokkend. In een land met 210 miljoen inwoners zijn er in totaal iets meer dan 2.000 mensen overleden aan de ziekte. In het verlengde van de maatregelen die volgens de richtlijnen van de WHO in Nigeria werden doorgevoerd zullen er naar schatting echter zo’n 300.000 kinderen in 2021 sterven van de honger. Ook hier zijn we dus bereid om met onze maatregelen 150 kinderen de dood in te jagen om het leven van een enkele (in de regel oudere) corona patiënt te redden. Onbegrijpelijk.


Wellicht herinnert u zich het project dat we begin 2020 in gang hebben gezet om de christelijke vluchtelingen uit het noorden van Nigeria weer aan het werk te helpen door land beschikbaar te stellen om hun eigen voedsel te verbouwen. Al snel na de corona-uitbraak kregen deze mensen een verbod opgelegd om naar hun land te gaan. Hoewel hulporganisaties hun best doen om voor voedsel en onderdak te zorgen, is het frustrerend om doorlopend geconfronteerd te worden met de dodelijke gevolgen van besluiten die door ongekozen bureaucraten en miljardairs in het rijke Westen worden genomen. Besluiten die miljoenen mensen in ontwikkelingslanden letterlijk de dood indrijven terwijl vier miljardairs (Bezos, Musk, Zuckerberg en Gates) samen alleen al in het crisisjaar 2020 hun persoonlijke vermogen zagen groeien met maar liefst 229 miljard dollar.


Verschuivingen

We hebben gemerkt dat er in de Nederlandse en de internationale politiek en rechtssysteem, in het afgelopen jaar ingrijpende verschuivingen hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen moeten we niet negeren. Juridisch beschouwd betekent de invoering van de Spoedwet in Nederland bij voorbeeld feitelijk het einde van de parlementaire democratie. Ook de herinvoering van de ‘sperrzeit’ is een voorbeeld van een maatregel die enkele jaren terug ondenkbaar geweest zou zijn. Als we de recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek juridisch beoordelen, kunnen we stellen dat de leden van de Tweede Kamer in de afgelopen periode hebben besloten dat door miljardairs gecontroleerde internationale organisaties zoals de WHO op ieder willekeurig moment, zonder overleg met volksvertegenwoordigers en op basis van arbitraire criteria, de noodtoestand in Nederland kunnen uitroepen. Met als gevolg dat de macht automatisch in handen komt van niet-gekozen bureaucraten, burgermeesters en zogenaamde specialisten die wellicht vooraf zorgvuldig door dezelfde internationale elite zijn geselecteerd en opgeleid.


Waarom is dit voor Jubilee Campaign belangrijk?

Op het moment dat het sociale contract tussen een overheid en de burger wordt verbroken en globalistische organisaties, bedrijven en miljardairs het voor het zeggen krijgen, ontstaat een situatie waar Jubilee Campaign al jaren tegen vecht in landen als China, Pakistan en Nigeria. Als organisatie kunnen we alleen ons werk doen zolang we kunnen rekenen op integere politici en rechters die vasthouden aan de principes zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens. We zien momenteel echter dat integere volksvertegenwoordigers en rechters die trouw willen blijven aan de grondwet langzaam het veld moeten ruimen en dat zelfs christelijke partijen steeds vaker gedwongen worden om water bij de wijn te doen als het gaat om basale mensenrechten. Ons werk in Den Haag, Brussel en Geneve zal daarmee steeds moeilijker worden.


Natuurlijk blijven we doorgaan met onze publieke lobby voor de vervolgde kerk. We moeten echter steeds vaker opboksen tegen de beperkingen die ons worden opgelegd door landen als China die steeds meer grip schijnen te krijgen op de VN en nationale regeringen. Tijdens de ‘Human Rights Council’ 2021 van de VN werd Jubilee Campaign voor de tweede maal gedwongen om de presentaties online te organiseren. Het is wrang om te beseffen dat we daarbij gebruikmaakten van Zoom, een digitaal platform dat wordt gecontroleerd door de Communistische Partij in China (CCP) terwijl we normaal gesproken in een vertrouwelijke en beschermde omgeving in het hoofdkantoor van de VN in Geneve ons werk mogen doen.

Een belangrijk deel van onze campagne bij de VN betreft juist de vervolging van christenen en de genocide op Uygurs in dat land. We hoeven er niet aan te twijfelen dat de complete presentatie door onze digitale gastheer is opgenomen en grondig zal worden geanalyseerd, met wellicht ingrijpende gevolgen voor de deelnemers. Recentelijk namen we deel aan een ontmoeting waar ook de oprichter van China-Aid, Bob Fu (foto) aan deelnam. Hij vertelde ons dat hij momenteel in de Verenigde Staten ondergedoken zit omdat hij en zijn gezin doorlopend bedreigd worden door Chinese agenten die in Amerika actief zijn. Onze verwachting is dat we hier ook in Europa steeds meer mee te maken zullen krijgen.


Hoop

We blijven bidden dat de deprimerende ontwikkeling in de Westerse politiek en de gerechtelijke macht door een wonder gestopt zal worden. We moeten ons echter ook voorbereiden op de mogelijkheid dat we in de toekomst steeds verder beperkt zullen worden in onze mogelijkheden om op te komen tegen onrecht. Momenteel wordt er nagedacht over een vaccinatieplicht wat feitelijk het einde is van het zelfbeschikkingsrecht en de integriteit van het menselijk lichaam. Ook komen er steeds meer beperkingen op mobiliteit, vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting.


Natuurlijk hopen we dat we binnenkort weer terug mogen keren naar het ‘oude normaal’. Als het op het Chinese model gestoelde ‘nieuwe normaal’ echter toch doorzet, kunnen we er zeker van zijn dat we niet machteloos zullen staan. We mogen constateren dat de (ondergrondse) christelijke kerk juist in dit soort omstandigheden in de regel groeit en bloeit. Met de moord op 80 miljoen burgers dacht Mao Zedong tijdens de Culturele Revolutie in China ook het christendom in dat land uit te kunnen roeien. In 2021 is China met meer dan 100 miljoen christenen echter hard op weg om het grootste christelijke land ter wereld te worden. De christelijke gemeenschap telt in dat land momenteel zelfs al 8 miljoen meer leden dan de Communistische Partij. Het is logisch dat de corrupte leiding van deze antichristelijke partij zich bedreigt voelt. Welke besluiten onze leiders in Den Haag en Wassenaar dus ook mogen nemen; we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.


In Zijn Genade en Vrede,

Peter Bronsveld

Комментарии


bottom of page