top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Jubilee Campaign organiseert vier sessies bij de Verenigde NatiesGenève - In maart 2022 verzorgt Jubilee Campaign samen met een netwerk van zusterorganisaties een viertal nevenevenementen tijdens de algemene vergadering van de Mensenrechtenraad Mensenrechtenraad en de Commissie Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (VN) in Genève. Tijdens deze sessies komt er een breed scala aan onderwerpen aan de orde, met een bijzondere nadruk op godsdienstvrijheid en de rechten van de vrouw. We zijn vooral verheugd over het feit dat we dit jaar ook kunnen rekenen op de formele ondersteuning door de Permanente VN-Missies van Nederland, De Verenigde Staten, Het Verenigde Koninkrijk, Australië, Denemarken en Sierra Leone.

U bent van harte uitgenodigd om de sessies (in het Engels) virtueel bij te wonen;


8 maart 2022 - 12:30 uur

Protecting Life: Repealing the Death Penalty for Apostasy and Blasphemy

(Bescherming van het leven: Afschaffing van de doodstraf voor afvalligheid en godslastering)


14 maart 2022 - 14:00 uur

Free to Convert, Practice and Profess

(Vrij om zich te bekeren, te praktiseren en te getuigen)


24 maart 2022 - 20:00 uur

Overcoming Legal Hurdles to Women's Economic Empowerment in a Climate of Insecurity

(Bestrijding van Juridische hindernissen voor de economische ontwikkeling van vrouwen in een klimaat van onzekerheid)


24 maart 2022 - 00:30 uur

Unshackle the Women of North Korea

(Ontketen de vrouwen van Noord-Korea)

Comments


bottom of page