top of page
  • Writer's pictureJubilee Campaign

Jubilee Campaign dient bij het Internationaal Strafhof een rapport in over genocide in NigeriaOp 18 november 2020 heeft Jubilee Campaign een rapport ingediend bij het Internationaal Strafhof met de titel NIGERIA: THIS GENOCIDE IS LOADING: Finding a Reasonable Basis to Believe Crimes Against Humanity Occurred’(‘NIGERIA: een genocide in wording - Op zoek naar een redelijke basis om aan te nemen dat misdaden tegen de menselijkheid zich hebben voorgedaan’).


Het rapport gaat in tegen de aanname dat de aanhoudende botsingen tussen boeren en nomadische herders ten grondslag liggen aan het geweld in de ‘Middle-Belt’ en in het Noorden van Nigeria. Deze stelling wordt onder andere onderbouwd door het feit dat er sprake is van een asymmetrie van slachtoffers. Het geweld richt zich bijna uitsluitend tegen christelijke gemeenschappen. Jubilee Campaign roept daarom op om het onderzoek te richten op de gewapende, gewelddadige, radicale Fulani-militante groepen.


Geavanceerde wapens

Het rapport wijst op het feit dat aanvallen door Fulani-militanten vaak 's-nachts of in de vroege ochtend plaatsvinden als de dorpelingen zich thuis bevinden, onbewust van enig gevaar en niet in staat om te reageren. Dit weerlegt de tot voorkort breed onderschreven stelling dat de aanvallen het resultaat zouden zijn van etnische botsingen. Ook is er in het document een beschrijving opgenomen van de geavanceerde wapens die door de militanten worden gebruikt en de wijze waarop de aanvallen vaak met militaire precisie worden gecoördineerd.


Verder beschrijft het rapport de wijze waarop terroristische operaties worden uitgevoerd en het feit dat deze kenmerkend is voor de Islamitische Jihad. Zo zullen Fulani-militanten bij voorbeeld voorafgaand aan een hinderlaag hun slachtoffers altijd eerst bedreigen met de boodschap "uw land of uw bloed."


Jubilee Campaign sluit zich aan bij een groeiend netwerk van organisaties die oproept om in te grijpen en de daders ter verantwoording te roepen. De conclusie van het onderzoek is dat de Fulani-militanten een dodelijke bedreiging vormen voor de overwegend christelijke boerenstammen in de ‘Middle-Belt’ van Nigeria en de omliggende staten. Ook kan er worden vastgesteld dat de Nigeriaanse regering er niet in slaagt de slachtoffers te beschermen en de daders voor het gerecht te brengen.


Groot-Brittannië

Het is niet lang geleden dat Nigeria onafhankelijk werd. Het land is daarom nog sterk afhankelijk van de voormalige koloniale heerser Groot-Brittannië. De Engelse invloed en controle op de economie en de politiek is nog bijzonder sterk.


Jubilee Campaign is dankbaar voor de steun die verschillende Engelse parlementariërs en leden van de ‘House Of Lords’ hebben gegeven voor de introductie van het rapport in de Britse politiek. Vooral omdat het een document betreft dat door het Internationaal Strafhof zal worden behandeld, is het belangrijk dat er een breed politiek draagvlak voor deze campagne ontstaat. U kunt hier meer over lezen op de website van de medeoprichter van Jubilee Campaign, Lord Alton, door HIER te klikken.


Het rapport dat op 18 november bij het Internationaal Strafhof is ingediend kan gedownload worden door HIER te klikken.

Kommentare


bottom of page