top of page
  • Foto van schrijverJubilee Campaign

Interventie door VN in de zaak Stephen Masih


Mensenrechtenactivisten in Pakistan hebben de regering opgeroepen om Stephen Masih vrij te laten. Stephen is een christen uit het district Sialkot die al meer dan twee jaar vastzit in afwachting van zijn proces wegens godslastering.


Het kantoor van Jubilee Campaign in de Verenigde Staten stuurde in September een brief aan de speciale VN-rapporteur voor handicaps, met daarin een uiteenzetting van de zaak van Stephen Masih en het uitdrukkelijke verzoek aan de VN-experts voor mensenrechten om te bemiddelen.


Masih (40), werd eerder door het Punjab Institute of Mental Health ongeschikt geacht om terecht te staan omdat hij geestelijk gehandicapt is. Als kind liep Stephen na een ernstige buiktyfus een hersenbeschadiging op. In de 42 rechtszittingen die in het proces zijn gehouden, is er tot dusver geen enkel bewijs naar voren gebracht om de aanklacht te onderbouwen.


Stephen woonde samen met zijn zuster en bedlegerige moeder. Na een ruzie met de buurvrouw waarin hij grove taal had gebruikt werd Stephen in maart 2019 gearresteerd. De dag na de arrestatie bracht de echtgenoot van de buurvrouw, een moslimgeestelijke genaamd Hafiz Muhammad Mudassar, een menigte bij elkaar die Stephen gewelddadig aanviel nadat ze hem van godslastering hadden beschuldigd. In plaats van de zwakbegaafde Masih te beschermen en de aanvallers te arresteren, nam de politie hem juist in hechtenis en opende een onderzoek (F.I.R.) naar de aangifte van blasfemie.


Mensen die van godslastering worden beschuldigd, worden in Pakistan meestal apart gehouden omdat ze het risico lopen te worden vermoord. Voice for Justice, onze lokale partner die campagne voert voor de vrijlating van de christelijke Masih, maakt zich daarom ernstig zorgen over de situatie. Ook zou Stephen in de gevangenis geen adequate medische zorg ontvangen.


"Stephen Masih lijdt al lang aan een psychische aandoening die hem verhindert om alles goed te begrijpen. Ook is zijn denkvermogen door zijn handicap aanzienlijk beperkt. Alleen hiervoor zou hij moeten worden vrijgesproken", zegt Joseph Jansen, oprichter van Voice for Justice. "Bovendien is het leven in de gevangenis voor een christen bijzonder zwaar. We weten dat moslims hem lastigvallen en misbruiken."


Stephens zus Alia heeft bevestigd dat hij soms grove taal gebruikte tegen de vrouwen uit de buurt, maar dat hij nooit iets godslasterlijks heeft uitgesproken. Er is daarom geen enkele reden voor de autoriteiten in Punjab om Stephen gevangen te houden.


VN-experts

Naar aanleiding van de campagne voor Stephen Masih hebben de VN-mensenrechtenexperts nu een dringend beroep gedaan op de Pakistaanse regering om hem vrij te laten. Ook dringen de deskundigen erop aan dat Pakistan haar internationale verplichtingen ten opzichte van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting nakomt. Ook benadrukken ze dat de rechten van minderheden gerespecteerd dienen te worden.


Verder roepen de experts op om te komen tot een herziening van de wetgeving tegen blasfemie en afvalligheid. “We zijn ernstig bezorgd over de vervolging en aanhoudende detentie van de heer Masih op grond van blasfemie en over zijn behandeling door justitie en de gevangenisautoriteiten die op de hoogte zijn van zijn psychosociale handicap en zijn gezondheidstoestand", aldus de experts. “We doen een beroep op de autoriteiten om alle aanklachten tegen de heer Masih te laten vervallen, om hem onmiddellijk vrij te laten en hem en zijn familie te beschermen”.


De experts verklaarden dat ze het “zeer verontrustend” vonden dat een burenruzie in Pakistan kan leiden tot “de gerechtelijke intimidatie van een persoon op basis van zijn geloofsovertuiging en een reële kans op de doodstraf door de toepassing van antiblasfemie wetten”.


 

Bronnen:

Comments


bottom of page